středa 16. srpna 2017

adonis esber evropa

Adonis (Ali Ahmad Said Esber)

Největší básník arabského světa, ozdoben literárními cenami všech kontinentů. Na rozdíl od tvorby jiných literárních a politických prestižně-cenových laureátů je Adonisova poezie velkou poezií a Adonis sám je člověk neobyčejného citu a moudrosti. O nejtíživějších otázkách dnešní doby toho ví víc než většina evropskounijních universit plus trapní bruselští inkvizitoři. V  hovoru s německými novinami JF o islámu a evropskounijní perverzi vůbec.
Adonis, jde se snoubí islám s násilím?
   Mohamed je v islámu posledním prorokem, je jeho pečetí. Jeho pravda je absolutní. Kdokoliv nesdílí naše náboženství je „jiným“, je nižšího stupně. 
Ale s tím přece není spojeno žádné násilí?
    Perfektně uzavřený svět sám o sobě znamená násilí – proti pravdě a lidské podstatě. Tento typ násilí nutí člověka, aby žil proto, aby chránil náboženství. Mělo by to být přece opačně.
Nepožaduje Korán mír?
   Ano, ale s podmínkou. Text se chápe jako jediná pravda. „Já jsem pravdou a ne ty.“ Tolerance v islámu skrývá tento princip. Člověka nezajímá tolerance, ale rovnost. Vlastně každé monoteistické náboženství je založeno na násilí. Neplatí to jen o islámu.
Podle vás je dnešní islám historickým náboženstvím?
   Po Mohamedově smrti se věřící rozdělili, kolem Umayyadů a Haschémi. Následovali tři kalifové – Omar, Othmar, Ali – byli zabiti. Válka mezi oběma směry trvala 50 let – islám má krvavé začátky, Způsob jakým se vzájemně muslimové vraždí se podobá křesťanskému středověku, náboženským válkám. Muslimskou kulturou dneška je tribalismus. Islám je proto tak obskurní a zpátečnický protože se mu nepodařilo vytvořit občanský stát, kde by náboženství, kultura a společenské záležitosti byly odděleny. Kategorickým imperativem je pouze náboženské a to vše komplikuje.
Násilí ve jménu islámu, neznamená to zneužití náboženství?
   Ne, neřekl bych to. Můžete klást otázku, jak vůbec text číst. Korán je bohužel interpretován lidmi, kteří nejsou kvalifikovaní a často s malými znalostmi. To může vůbec zničit celý islámský svět.
Proč?
   Totiž v těchto interpretacích se postupuje podle principu: dělej tak a ne jinak. Zničí to celou spirituální rovinu. V islámu se vyskytují velcí jednotlivci, architekti, lékaři atd. nikdy se nedostali do popředí výkladem náboženského textu. Důsledkem je náboženství bez kultury, co je možné či není, vyplývá pouze z jeho zákona. Arabský svět nepochopíte, pokud vyloučíte západní (principy).
To musíte vysvětlit?
   Mám pocit, že jako lidé, Arabové západní politiku nezajímají. Zajímá ji ropné bohatství. Důkazem proto je zničení státu Sýrie a Irák. Byly zničeny tisícileté monumenty, i město jako je Nemrut Dagi. Ženy jsou jako zboží nabízeny v klecích. Lidé jsou zabíjení hrůznými metodami. Od evropskounijních intelektuálů o petici proti militantnímu islámu nikdo nikdy neslyšel. Mám zato, že Evropané musí Araby hluboce nenávidět. Chovají se k nim jako k Indiánům. Západ stojí na straně největších  obskurantistů, tedy těch, kteří mají bohatství v rukách. Obchodovat je jedna strana mince a podporovat tyto režimy druhá. V Turecku, kdysi silně sekularizované zemi, Erdogan totálně zničil sekulární stát  – s podporou Evropské unie. Nepochopitelné!
Jaké důsledky to nese pro západní svět?
    Západ prochází krizí na všech úrovních. Vzdělávání, kultura, politika, práce, konzumní chování. Dekadence. Němci měli velké dějiny, velké myslitelské školy, významné filozofie. Glanc ve všech rovinách. Nacionálsocialismus všechno zničil.
Proč politici a média setrvávají v ignoranci toho všeho?
   Protiotázka. Proč již neexistuje žádná etika? Státy musí mít morální zodpovědnost za člověka. Minimálně to. Věci nepochopíme pokud se nevzdálíme od politiky, ale v podstatě to kvůli cenzuře není ani možné. Veřejnost je cenzurovaná, když to není zrovna státem, je to médii, novinami a dnes již samotným myšlením lidí. Policajt dříme už v každém z nás. A to je hrůzné, být cenzurován sám sebou.
Jak to?
   My v Evropě máme nést všechnu vinu. My jsme za všechno zodpovědní. Jedinec nemá mít možnost něco dokázat, jsme vsazeni do společenských poměrů. Z invence těchto poměrů máme termíny jako třeba islamofobii, což samo o sobě je šílené. Pravda musí být vyslovena. Když pravda údajně skrývá islamofobii nebo antisemitismus, nesmí být vyslovena.
Dosáhl už islámský teror svého vrcholu?
   Západní duch vynašel variantní válčení. Místo, aby se poslala imperialistická armáda, má západní politika vojáky na místě. Posílá jim zbraně a tzv experty. Svoji otázku musíte tedy mířit na evropskounijní politiku, oni mají násilí v rukách. Ani já, ani vy jsme nevytvořili bin Ladena, udělala to západní politika.
Ale přece žádná politika nepřeje svým občanům násilí a teror?
    Západní politika je z toho dokonce nadšená. Zbraněmi k miliardám. Závratné miliardové sumy. Proč by jinak západ podněcoval ty, kteří teroristy financují? Žádná kritika se neodváží dát meze této politice. Kdo se o to pokoušel, byl z politiky vykázán. Pokud západ nezmění své politické náhledy a jednání, vidím budoucnost apokalypticky.
Mír s islámem je myslitelný?
    Nemyslím si, že to vůbec odpovídá západním zájmům – zbrojařům a konzumním producentům. V islámském světě mají všichni stejné povinnosti, ale ne stejná práva. Křesťan nebude mít nikdy stejná práva jako muslim. Žena nikdy ne jako muž. Jak na tom můžete postavit moderní společnost?  V islámských společnostech musí být provedeno totéž, co kdysi v Evropě – oddělení státu a náboženství. Náboženství se musí proměnit v privátní záležitost, která se týká výhradně věřících. Bez tohoto kroku problém stále poroste.
O své knize říkáte, že se snažíte o nové chápání islámu, jak tomu rozumět?
    V islámském světě dnes najdete individua, která si dobyla světového věhlasu – architekti, malíři, vědci. Ovšem tito lidé stojí proti islámským institucím jako univerzitám, politickým stranám i islámskému pojetí rodiny, které jsou neuvěřitelně zastaralé a nelidské. To je důkaz toho, že problém neleží v individuu, ale v náboženství a od něj odvislých institucí. Pokud v islámském světě neoddělíte tyto instituce od náboženství, vše zůstane při starém. A to je velkou odpovědností západu. Místo toho, aby západní politici tomu procesu pomáhali, podporují pravý opak.
Ale západ se přece snaží pomáhat?
Ano, režimům a zastaralým institucím.
Neosvětlují EU média přečiny islámu?
   Co? Západ se nikdy neobtěžoval něco udělat pro svobodu ženy. Vše co jsme od západu slyšeli, se rovnalo kvákání. Západ nikdy nic neudělal pro opravdovou demokratizaci muslimského světa.
Jak se máme chovat k muslimům, kteří přišli do Evropy?
   Vlády jim musí jednoznačně říct, že zde platí zákony a občanská společnost je nade vším. A musí to být respektováno. V mešitách se lze pouze modlit, žádné učení a politická propaganda. Škola je zcela sekulární a bez výhrad.
Těžko se něco takového v Evropě prosadí.
    Je to na politice. Nezapomeňte, že v Evropě jsou sekularizovaní muslimé a západ se musí postavit na jejich stranu. Pokud bude opak pravdou, pak stojíte na straně Saudské Arábie a peněz. Západní politika je ovšem něco neslýchaného. Na západě chybí odvaha, i intelektuálům, o nějakém Camusovi, Sartrovi si můžete nechat jen zdát. V EU chybí svoboda myšlení, svoboda říct co si myslím. Např. petice proti islámistům.
K čemu by to bylo?¨
   Svědectví pro historii. Svědectví o tom, že západ je proti zničení lidské podstaty. Nejde o nic menšího než o lidstvo samotné.
 


Žádné komentáře: