pondělí 26. června 2017

athos byzanc

Svatá hora a kulturní pustina

Francesco Alberoni v il Giornale poodkrývá jednoduchá zajímavá fakta o střetu islámu s křesťanskou civilizací. 
Svatá hora Athos, odtud od roku 587 byzantští mniši odcházeli do všech koutů velké byzantské říše i západu, zakládali kláštery a inspirovali civilizaci. Klášter Athos přežil i dlouhá islámská staletí. Islámský antizápadní a antikřesťanský radikalismus je nesen dnešní epochou. Prorokovy armády a vlády kalifů byly vcelku tolerantní. Ve svém apogeu byl Bagdád kosmopolitním a multireligiózním městem. Impéria jsou obvykle multietnická a multireligiózní, až s příchodem Mongolů začaly masakry a ničení. Skončilo to novým impériem - osmanským, kde též křesťanské kláštery a křesťanské komunity mohly prosperovat.
   Konec tolerance přišel s první světovou válkou, kdy turecký národ nastolil čistotu rasy a náboženství. Nastalo zabíjení a vyhánění Řeků a genocida Arménů. Turecko imitovalo Evropu a chtělo se stát evropským. Integralismus se zrodil v okamžiku největšího západního vlivu – islám se tomu postavil na odpor. Neakceptoval inferiorní pozici, náboženská čistota islámských zemí byl prvek odporu a stejně tak i vůle islamizovat celou Evropu.
    Celé 20. století bylo neseno na vlnách islámských hnutí, v Pákistánu, Alžírsku, Súdánu, islámští bratři, taliban, chomeinisté, Boko Haram – všechna tato hnutí měla a mají obrovský vliv na islámskou populaci. V oblastech střetů s integristy křesťanství skončilo. Zůstala tam obrovská kulturní poušť.   

Žádné komentáře: