pátek 26. května 2017

berlín církevní dny

Queer party (anti)křesťanů aneb generální blbost

Tento týden evangelické církevní dny v Berlíně. Trapná komedie kde dominují queer královny a inkviziční proces s jedinou opoziční stranou (AfD). Vůbec, může být Kristus přítomen v zemi, kde je ještě cítit pach z pecí, které nedávno stavěli, aby vyhladili vyvolený národ.
    Motto německých církevních dní je evidentní defraudací Bible. „Vidíš mě“, Bůh mluví k Hagar, když ji Abraham na popud Sáry vyhnal do pouště. Chápou to jako boží pokyn k vítání milionů muslimských Arabů, kteří se považují za potomky Hagar.
    Pokud nahlédneme do Bible najdeme adekvátnější paralely s dneškem a celou multikulti perverzí. Kniha Čísel 25.1-9: (U Schittimu židovští muži vstupovali do legitimních i nelegitimních svazků s moabitskými ženami a naopak. Boží hněv neznal mezí a Bůh přikázal Mojžíšovi). „Zatkni vůdce lidu a ještě za bílého dne je před mýma očima zabij. Můj hněv se zklidní a nezničím celý lid“. A stalo se. Mojžíš přikázal soudcům, aby tak učinili.
    Témata „církevních“ dní by fascinovaly i organizátory filmových „mezi-patry“ dnů. Církevní kašpárci se domnívají, že Kristus spasil i jiné světy včetně pohlavních. Spasil tedy apriori i ty o jejichž pohlaví neměl potuchy. Tenkrát je ještě bůh nestvořil, vznikli ve fantazii německých mozků a dneska se rodí ve velkém v sekretariátech ekolevicových partají, v biskupských rezidencích a v německém školním systému.
    Jedno z hlavních témat: "jedno tělo – mnoho pohlaví – trans a intersexualita", ach jak úžasné čím se němečtí křesťané doma u televize zabývají. Spasil Kristus i Marťany – důležité téma církevních dní. Příští týden to bude všem jasné, ústřední výbor německých evangelíků zasedne, vyhodnotí teologickou diskuze a rozhodne.
   Další témata církevních dní: „Migrace jako východisko“, „Církev a azyl – úspěšný model“, „Refugee welcome“, „Klíma a bída“, „Quer vítáni“.
   Samozřejmě skandalizace těch, kterým to normálně myslí nesmí chybět: „Nová pravice – hnědá esoterika – nový Germáni“. Mnozí kandidáti na vedoucí pozice v církevní radě nechtějí statovat v odporné komedii a mají šanci na zvolení. Co s tím? Jak je eliminovat popř. zfalšovat volební mechanismus. Jak vyloučit Anette Schultnerovou vůbec z celého jednání (založila a vede asociaci „Křesťané v AfD“)?
    Ve čtvrtek, první den církevních dní, se konala pódiová diskuze na téma „Může být křesťan členem AfD (Alternativy pro Německo)“. Resumé stejné jako v r. 1935 v Německu nebo v SSSR. Alternativa patří do koncentráku nebo do blázince. Myšlenky přítomného brandenburského biskupa Markuse Drogeho: „Nedramatizujme pronásledování křesťanů v muslimském světě (žádní tam už nejsou, byli zabiti nebo utekli). Minarety v Německu jsou projevem náboženské svobody. Nedá se mluvit o tom, že normálně (tradičně) chápaná rodina by byla křesťanským modelem“.  
    Nakonec přijel i Obama, návštěvu domluvila Merkelová, přijeli tam společně. Nositel Nobelovy ceny hovořil o emigraci, něco o tom ví, na jejím masovém rozsahu má velkou zásluhu, bez jeho intervence v Libyi v r. 2011 a demontáži státní infrastruktury by zdaleka nedosahovala dnešních dimenzí.


Žádné komentáře: