neděle 29. května 2016

blahoslavena katharina

Katharina Emmerick a její poselství

Samozřejmě, kromě televizních blábolů a čtiva novin, které zaplevelí mozek, ničemu nevěříme. Jsme absolutně geniální, překonal se i Einstein v televizní reality, dokázala se teorie relativity. Inteligence rostoucí - tréning boucháním do mobilů bez přestání dnem i nocí.
Suši na Pavláku super a akční kluci na place postfotbalu a všichni absolventi uni jak si vyberou a zahr. firmy stále hledají, letenky za babku, děti v programu Leonardo ochutnají i jihoportugalskou kuchyni a nafilmují sexy kluky uprchlíky za Idumeni. Jsme pro absolutní svobodu, sex podle zelených je škoda neotevřít v mateřských školách a ať žije svoboda, uprchlice mají právo chodit v krunýři hader i když je čtyřicet ve stínu, ústava nebo Unie to musí garantovat, a pak ta rozkoš když někomu vše odhalí. Nikdo už Bohu nevěří, ale papež je taky sympoš a je akční. Všechno je super a špica.
   Ale, ale. Vážně. Jan Pavel sice taky sympoš, ale beatifikoval v r. 2004 německou mnišku a určitě netušil, že  za pár let se stane až tak aktuální. Anna Katharina Emmerick, augustiánka z let 1774 až 1824, proklamována blahoslavenou. Ve své době ji ctili pro mystické a jasnovidecké schopnosti. Díky jejím vizím objevili archeologové blízko Efezu dům, ve kterém po Kristově smrti dlela jeho matka Marie a evangelista Jan. Odhalila též některá fakta vztažená ke Kristově smrti.
   Mezi vize německé mnišky patří apokalyptický popis osudu církve. Katharina Emmericková předpověděla na prvním místě liturgickou reformu. Mše se zkrátí. Evangelium sv. Jana se nebude téměř číst. Což se vyplnilo a věřící vlastně přestává o Kristovi vědět to podstatné. Ale předpověděla též koexistenci dvou papežů. „Vidím vztah těchto dvou papežů... Vidím hrozné důsledky této falešné  církve. Heretici všech typů se pohrnou do Říma. Klérus se stane vlažným, vidím velkou tmu.“
    Katolický svět je kritický k počínání a reformám papeže Františka. Církev v proroctvích Emmerickové se proměnila ve falešnou, s korumpovanou doktrínou, církev je zamořena vlažným klérem. „Vidím svatého otce (abdikovaného papeže) v úzkosti, žije v uzavřeném domě, obklopen jen hrstkou přátel. Bojím se, že bude hodně trpět dřív než zemře. Vidím, jak falešná církev postupuje a má vliv na lidi“ (10. srpna 1820). „Vidím, jak se posléze katolické náboženství propadá do úplné dekadence. Většina kněží a učitelů hlásá falešné doktríny a pracují na destrukci. V tyto dny víra padne velmi hluboko, zachována jen na pár místech, jen v pár domech a rodinách“ (1820).
   „Vidím, že se všichni spojují, všichni mají mít stejná práva: evangelíci, katolíci a další denominace. Má vzniknout nová církev...Ale Bůh má jiné plány“ (22. dubna 1823).
    Bůh má jiné plány, nikdo není schopen říct, jestli proroctví blahoslavené Emmericky míří do naší doby. Překvapuje pouze shoda jejích vizí s mnohými fakty naší doby a se situací dnešní církve a světa.

Žádné komentáře: