úterý 31. května 2016

walhalla sloterdijk

Pondělí a na vlnách velké Walhally

V líné a duchovně vyprázdněné Evropské unii se drážďanské hnutí stalo majákem obnovy a regenerace evropských kvalit. Každé pondělí se schází tisíce mladých, starých a trvá to už déle než rok. Zloba a nenávist vládnoucí politicko-mediální mafie a jimi financovaných nátlakových skupin neuspěly.
Politickokorektní ideologie moci se vysvětluje různými důvody, filozof Peter Sloterdijk vidí příčinu v podvědomé negaci vlastního národa v důsledku historické viny, politickokorektní ideologie se vysvětluje i technokratickým plánem velkých finančně-mocenských skupin atd. Někdo spekuluje i s tím, že Merkelová trpí mozkovou paralýzou, a že Maiziere je šéfem maskérny kanzleramtu a ministerstvo vnitra nikdo neřídí. Včera na mítingu v Drážďanech přišel frontman hnutí  Siegfried Daebritz  se strhujícími fakty. Protože tento muž nikdy nelže a je inteligentnější než vládnoucí partajní politruci kolem Merkelové a Gabriela včetně, bude mít pravdu. A ta je víc než hrozná.
  Frontman nejdřív zmínil v Německu tabuizovaná fakta, církve od papeženců až po luterány téměř konvertovaly k islámu a farářům, což se konečně dalo čekat, se líbí islámští dobře stavění kluci. A nejen to, propadly jim i farářky a předsedkyně církevních rad. Všem absolventům církevně-státních učilišť se ti kluci líbí, pouze věřící křesťanských denominací nehodlají měnit polohu při modlitbě a nelíbí se jim to s celou tou biskupsko-pastorskou prostopášnou klikou dohromady.
  Frontman kritizoval biskupa-pastora Bedforda-Strohma, který vymyslel, že islám by se měl učit ve všech školách. Biskup nezmiňuje, který předmět vypustit v již tak obsažném školním programu, určitě ne sexuální výchovu, ta se líbí i učitelům, možná biologii, islám ty věci vysvětlí přehlednějším způsobem. Církve byly vždy na straně mocných a na straně své materiální prosperity, platilo to v nacismu a platí to i nyní.
   Siegfried Daebritz  včera připomněl i další fakta z veliké německé historie. Merkelová by chtěla Nobelovu cenu míru za islamizaci Německa, politickokorektní všech barev ji konečně navrhují, ale pak by měli post mortem udělit nějakou cenu i Adolfu Hitlerovi, též choval velké sympatie k islámu a byl velkým propagátorem. Pokusil se i o historicko-filozofické úvahy v tomto smyslu, není jasné, jestli z nich politickokorektní mafie nečerpá. Frontman citoval z knihy „Monology ve vůdcově stanu“:  „Mohamedáni jsou muslimští Germáni. Kdyby Karel Martel u Poitiers nezvítězil (732 zachránil Evropu před Araby), bylo by dávno po židovském světě – křesťanství je celkem fádní a slabé – převzali bychom již dávno islám, učení o odměně za velké činy: Bojovníkům je určeno sedmé nebe. Germáni by už dávno dobyli celý svět. Křesťanství všechno zdrželo.“  
   Ale nejen alfa samec německé historie, ale i druhý v lajně velké Walhally byl naplněn duchem hrdinských činů a politickokorektní ušlechtilostí. Heinrich Himmler, Reichsfuerer SS v r. 1944 v projevu před partajními politruky: „Islám má velmi blízko našemu světovému názoru.  Slibuje padlým v boji nebe. Pro vojáka je to praktické a sympatické náboženství.“ 

Žádné komentáře: