úterý 26. dubna 2016

Dionysos Isa Gürbüz

Pryč od papeže

  Konvertujme k syrským ortodoxním katolíkům, je u nich víra, naděje a láska i Duch svatý, který opustil Argentince ve Vatikáně, který si plete katolickou církev s ubytovacím zařízením pro muslimy s touhou po větším blahobytu než mají doma. Co se děje na Blízkém východě je brzkým osudem Evropy, podle syrsko-ortodoxního biskupa.
  Dionysos Isa Gürbüz, patriarcha syrsko-ortodoxní církve ve Švýcarsku a Rakousku: „Islám má jednu hlavní agendu – převzít moc“. Během 20, 30 let bude mít Evropa muslimskou většinu. Polovina žen budou nosit hijab. Syrsko-ortodoxní biskup sídlí na idylickém Zugersee v klášteru kapucínů v Arth (Mor Avgin) ve Švýcarsku. Spravuje diecézi s 10000 syrskými katolíky ve Švýcarsku a 4000 v Rakousku.
  Do Arth přichází na bohoslužby stovky věřících a po mši debatují a diskutují i s biskupem Isou Gürbüzem v aramejštině – v jazyce ve kterém hovořil Kristus. Syrská- ortodoxní církev je vůbec nejstarší křesťanskou církví. V dnešním Iráku a Sýrii jsou pronásledováni. Arth je centrem ohroženého náboženství a kultury. Biskupa velmi zaměstnává osud blízkovýchodních křesťanů, Co tam dnes páchají islámští bojovníci z Islámského státu a jiných islámských organizací, je pokračování genocidy z r. 1915, říká biskup. Tenkrát zabili muslimové 2 miliony Aramejců, syrských a řeckých ortodoxních katolíků, miliony násilně konvertovali k islámu. To vše začalo již před 1300 lety. V 7. století začala genocida křesťanů a pokračuje i dnes za arogantního nezájmu evropských médií. Islám se snaží celý Blízký východ vyčistit od křesťanů. Vládne tam proti nim duch teroru.  
  51letý biskup pochází z východního Turecka, v přihraničních oblastech se Sýrií žilo ještě na počátku století 230000 Aramejců - nyní žádný. Turecko je pro
křesťany nepřátelskou zemí, říká Isa Gürbüz. „Organizujeme sbírky a pomáháme penězi našim bratřím v Sýrii“.
  20 let nosí biskup Isa Gürbüz v hlavě jednu velkou vizi – zřídit v Sýrii nebo Libanonu pro dva miliony křesťanů neutrální ochrannou zónu (pod patronací OSN). To by  ovšem museli mít američtí prezidenti a evropskounijní politruci jinou mozkovou kapacitu než pozorujeme poslední desetiletí. 
 Jako i mnozí jiní blízkovýchodní křesťanští biskupové si nedokáže Isa Gürbüz představit Sýrii bez prezidenta Asada. Lepší muž se nenajde. Velmi zajímavá a asi objektivní biskupova analýza. Evropské veřejné mínění, které  je otráveno polickokorektní lživou propagandou  (antiruskou, antisyrskou, proislámskou), ztratilo v tomto smyslu schopnost reálného usuzování. Sýrie byla před válkou jedinou blízkovýchodní zemí, kde křesťané mohli bez problému žít a praktikovat svoji víru, pokud se podaří odstranit Asada, dojde k témuž jako v Iráku. Arabské jaro, to je jenom hra, intermezzo, islám neakceptuje žádnou demokracii, pouze scharii. Podle biskupa nikdy nedojde k tomu, aby miliony muslimských imigrantů v Evropě akceptovaly mírové soužití s křesťany – je  naivní hloupost se to domnívat. Proč si neberou Katar, Emiráty atd. imigranty. Důvodem je islamizovat Evropu, to je hlavní program.
 „1300 let soužití s muslimy na Blízkém východě naučilo naši církev nedůvěřovat muslimům“. V pozadí imigračních intrik a islámské konverze vidí biskup Isa Gürbüz Turecko a Saúdskou Arábii.
  Římskokatolický švýcarský biskup Harald Rein, který se dobře zná s biskupem Gürbüzem, říká, že pro blízkovýchodní křesťany je to  velmi traumatizující zkušenost, náhle
být napadáni a zabíjeni od islámských sousedů, s kterými jste kdysi přátelsky vycházeli. K (lži)pastýři ve Vatikáně a jeho politice k blízkovýchodním křesťanům a muslimské imigraci se švýcarský biskup vyjádřit netroufá. 
 

Žádné komentáře: