sobota 6. února 2016

zazrak

Imigranti – zázrak

 Člověk překračoval hranice, geografické i sebe sama, to je podstata člověka. Bránit něčemu takovému je nelidské.
  Ale hranice je proto hranicí, že je obtížné ji překročit, je to vize, k níž člověk dospěje. Afričan nebo Bulhar přijede do Paříže, aby vystudoval, aby po několika letech tvrdé práce a odříkání se adaptoval a nastolil. Pokud se ztotožní s francouzskými hodnotami, zůstane ve Francii a vybuduje si tam svou existenci. Je to zcela přirozené. Nemůže nic vyčítat Pařížanovi, že má tento proces podstatně snadnější. Musel by vyčítat své matce, že ho vůbec porodila.
   Evropská unie a německá autoritativní vláda úplně zvrátila perverzním způsobem tyto platné normy. Přívalem milionů do Evropy, které vydává za uprchlíky, pokud to nechápeme tak, že unijní politruci jsou uprchlíci ze světa zdravého rozumu, se naruší  základní rovnováha v individuálním volním mechanismu i princip skutečné solidarity. Miliony imigrantů  v Německu a jinde mají nárok na všechno možné i nemožné, jako protihodnotu nenabízí nic, nenabízí lidskou kvalitu, své lepší já, své budoucí odříkání a vděčnost. Neotvírají se k dialogu s evropským etnikem. Cítí se nadřazeni. Důvod znají jenom oni samotní. Ve světě politickokorektních německých demagogů to má až bizarní podobu.  Člověk má prý nárok na sex. Jeden německý luteránský pastor to tvrdí  a tedy podle něho by se měla imigrantovi zvednout podpora, aby mohl navštívit bordel. Jak často, to se pastor nevyjádřil. Imigranti znásilnili stovky žen v Kolíně a jinde. I to je tolerovatelné a omluvitelné v německém politickokorektním prostoru a kupodivu i kolínská starostka k tomu nemá daleko. K poslednímu brutálnímu znásilnění 22leté došlo v tomto městě předevčírem. Jiný politickokorektní starosta v jiném městě radí školačkám, aby se vyhýbaly imigrantům a nevzbuzovaly zbytečně jejich oprávněný chtíč. Nebudou nám všem tito politickokorektní politruci brzo radit, abychom provedli harakiri, neboť prostor je určen kvalitnější populaci?
   Jeden aspekt chování německé (a švédské atd.) populace je navýsost pozoruhodný. Ztráta  některých zcela základních reflexí, které konstruují prostor homo sapiens od nepaměti. Ochrana ženy - muž brání matku svých dětí. Zbraní, jakkoliv, všechno stranou, i za cenu zničení svého života. Muž nesnese tento typ ponížení - znásilňování žen vlastního rodu.
V Německu to snese. V Německu k tomu dochází, politickokorektní demagogové, Merkelová, Maas, Gabriel a jejich prolhaná média  vsugerovávají populaci, že je to normální, snad přechodné. Kde zůstala důstojnost rodu?    V beznadějné situaci, aby unikli znásilňování římskými vojáky, se vrhají židé do propasti z hradeb Massady. Ta důstojnost a síla gesta. Ale pro německé a unijní politruky historie neexistuje. Neexistuje národ, demokracie, neexistuje nic kromě jejich blahobytu a perverzních vizí, ale jejich blahobyt se zřítí jako domek z karet. Rychleji než si myslí.
  Imigranti jsou mana pro německou ekonomiku. Říká to předseda německé průmyslové komory. Proč to říká, o co se opírá? Jeho fabrika získá levnější pracovní sílu. I kdyby se mělo Německo rozsypat a vyhořet, bude mít levnější funebráky, kteří ho ponesou do márnice. K čemu vůbec Německo a Evropa?
   V Corriere della Sera se dočteme velkou levicovou pravdu EU: imigranti jsou blahem německé ekonomie, pozitivní důsledky jsou už pozorovatelné, píše Francesca Basso. I Evropská unie  prý
to tak odhaduje.  Spolková republika potřebuje pracovní sílu jako sůl, v prosinci registrovali historicky největší počet lidí v pracovním procesu. Na druhé straně ve Francii a též v Itálii historicky nejvíc nezaměstnaných, ale to Francesca nezohledňuje - unijní politruky nenapadne přenést část německého průmyslu do deficitních zemí, nově industrializovat Evropu! Rychle prý roste spotřeba v Německu v důsledku nákladů na imigranta.   
  Německý hospodářský růst, ne v důsledku exportu jako obvykle, ale v důsledku  spotřeby generované pologramotnými davy. Toto vydávají unijní ekonomové za ekonomický zázrak. Podobně Carlo Altomonte, profesor ekonomie v Boccone a ekonomický poradce Evropské unie, imigranti mají podle něj korigovat některé ne dobré ekonomické parametry Spolkové republiky. Je to prý na dobré cestě. Altomonte určitě uspokojil čtenáře listu, škoda, že tento velký odborník  neporadí italské ekonomii jak se dostat ze zajetí propasti, kam se italská ekonomie v důsledku podobných rad a nesmyslů dostala. 

Žádné komentáře: