čtvrtek 21. ledna 2016

rychle jednat

Alarm v Evropě

Píše se v úvodníku Frankfurter Allgemeine. Proč? Protože Německo-trpaslík si sáhlo dál než by bylo záhodno, protože komedie, kterou obtěžuje už téměř rok Evropu a celý svět se proměnila v tragedii, protože Německo svojí rozplizlostí s totalitární příchutí nakazilo jiné evropské země.
   A v neposlední řadě proto, že Frankfurter Allgemeine, který má v Německu zcela prioritní postavení, přispívá velkou mírou k mediálně-politické atmosféře, která je jedovatá a má  ideovou bázi v nebezpečné části německé historie. Všichni ostatní než nekorektní politická korektnost jsou pravicoví, populističtí atd. V tiráži to sděluje mj. Stegner, místopředseda SPD  a jedovatým podlým způsobem útočí i na koaličního partnera CSU, tato strana má být podle tohoto socdemokratického politruka částí problému uprchlíků. Tento totalitarista nenávidí jakoukoliv alternativu v německé politice a diktuje  své radikální antidemokratické vize médiím i politiku.  Pod  tlakem jeho a spolusoudruhů z vládnoucího klanu, jsou z televizních debat vyloučeny alternativní strany, které nejsou pouhou stafáží Merkelové, Gabriela a Stegnera.  Přitom v některých spolkových zemích dosahují volební preference AfD až 15%, ale  nesmí do televize.
   Podle úvodníku FAZ je nejvyšší čas k evropské dohodě o uprchlících.  Jestli Evropa zůstane hluchá v této otázce, sklidí prý plody radikálně pravicové strany. Ale přece radikální strany vládnou. Merkelová má polodiktátorské pravomoci, neexistuje mechanismus, jak se jí zbavit. Stegner není radikální?   Holandský premiér Rutte,
věren tradicím holandského hnidopišského egoismu, který vidí jádro problému ve východní Evropě,  prohlásil, že čas  se naplnil. Evropa musí začít jednat.  Pokud členské státy přistoupí na logiku těchto politruků, vystaví jim pro veřejnost jejich zemí bianco šek. Merkelová netouží po ničem víc, než se zbavit zodpovědnosti za to co způsobila, její klan do nekonečna opakuje, že se jedná o evropský problém, ne o německý. Pokud  to ostatní členské země neodmítnou, zabrání její rychlé politické eliminaci v Německu, podobně v Rakousku a jinde.
   Od prezidenta Gaucka jsme se z jeho vystoupení v Ženevě dozvěděli, že se musí kontrolovat vnější hranice Unie, to ví žák šesté třídy a ještě něco navíc od německé prezidenta. Ten totiž ví pouze to, co mu Merkelová předepíše, je to moralistní deformátor jejích podvodů. Hranice se mají chránit, hlídat, střežit ozbrojenými složkami a v nezbytném případě použít i sílu. To Merkelová s Gauckem nemají ve svých lžích na mysli, mají na mysli bezpečný doprovod milionů do Evropy. Pokud by nepluli na vlnách lží, řekli by to otevřeně, vypsali by nové volby a dotázali se lidu, jestli chce ve vlastní zemi miliony z Blízkého východu. Pokud by s tím německý lid souhlasil, ať si vezmou koho chtějí, ale pak to není  evropský problém, ale čistě německý. 

Žádné komentáře: