pondělí 18. ledna 2016

konec

aaafaz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/

Evropská unie - bod zlomu

V dlouhém článku ve Frankfurter Allgemeine se ptá jejich korespondent z Bruselu Hendrik Kafsack: zlomí se to nebo nezlomí. Jeden ruský  žurnalista v Izvestijích píše, že za opuštění Unie je trest smrti. Něco jako vyhnání z ráje ohnivými meči a do konce světa v potu tváře. Toho se všichni v Unii bojí, tak se zatím nic lámat nebude.
  Žurnalista Kafsack už minulý týden sděloval německé a světové veřejnosti, jak je to s ženským podílem v dozorčích radách. Jenom 21% vedoucích sil ve firmách kvótovaných na evropských burzách. V Německu zákonná norma stanovuje, že podíl žen v dozorčích radách naroste od počátku roku na 30%. Redaktor naříká nad nepohyblivostí EU v tomto smyslu. Již řadu let  prý komisařka Reding (neblaze proslulá amorální moralistka směrem do východní Evropy) navrhovala 40% podíl. A sankce by nepřišla pouze tehdy, pokud by  podnik prokazatelně nenašel vhodné ženy. Jakými nehoráznými nesmysly se v Unii zabývají. V sáhodlouhém článku se žurnalista trápí popisem zcela nesmyslných aktivit unijního kolotoče kolem procenta žen v dozorčích radách a nevýslovně trápí i čtenáře listu. Ale v Německu je Frankfurter Allgemeine referenčním manuálem a povinnou četbou od dozorčích na toaletách až po univerzitní profesory. Žurnalista může psát a psát. 
   Letošní rok bude pro Unii odlišný od ostatních. Významný komisař Günther Oettinger a ještě velmi významnější Martin Schulz se bojí, že to špatně dopadne. Dokonce to prý byl nejhorší rok jejich politické práce. Hrdě se hlásí k vznešenému termínu. Ale prý bude hůř, přes Balkán se to pořád valí. Že by měli odstoupit a nechat se vystřídat někým, kdo ví, jak to zastavit, to u těchto politruků nepřichází v úvahu. 
   Ani ekonomické problémy zadlužených zemí Unie nebyly vyřešeny, jen ustoupily do pozadí kvůli uprchlíkům. Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro měl v dopise urazit funkcionáře Unie, když napsal o jejich ignorování reality, vrátili mu to, povedou disciplinární řízení. Ale musí prý opatrně, v současnosti si nemůže Unie dovolit otevřít druhou frontu na východě, nejdřív se musí pacifikovat britská touha po opuštění unijního ráje.
   Dovídáme se, že   země bývalého východního bloku se již řadu let odcizují starému unijnímu jádru. Tyto země mají mít voluntaristické chápání právního státu. Jaké chápání má Merkel-Juncker klan, když úplně pominuli evropské právní normy v případě imigrantů a nastolili řád informační lži, to Frankfurter Allgemeine zatím nevysvětluje.  Britský pohled východoevropských zemí má být odporný, kde zůstala vděčnost, naříká německý žurnalista. A mnozí unijní byrokrati  se ptají, zdali rozšíření na východ nebyla chyba. Kancléřka se stále ještě pokouší najít společné řešení i v otázce imigrantů. Ale odpovědí  visegrádské skupiny jsou hraniční ploty. Nikdy tyto země upřímně nikoho přijímat nechtěly.  A Němci chtěli? Jich se nikdo neptal. Merkelová s Gabrielem nadiktovali. Miliardy se sypou do cyklostezek a romantických mostů přes říčky ve východní Evropě a ta nechce uprchlíky,  stěžuje si ušlechtilý žurnalista.  Rakouský kancléř už dlouhé měsíce navrhuje krácení strukturních fondů nevstřícným východoevropanům. Počítá asi s tím, že je dostane Rakousko a konečně zaplatí židům co jim za války ukradli. 
   Komisaři si uvědomují, že pokud otevřou otázku krácení strukturních fondů, Unie se skutečně rozpadne. Vyjde najevo, že strukturálními fondy korumpují východoevropské země a jejich transakční náklady zatěžují  řídící struktury těchto zemí, že jsou ve skutečnosti škodlivé pro jejich hospodářství. Vyjde najevo, kam plynou finance z východoevropských bank a podniků a kdo je v této hře ztrátový. Konečně to musí komisaři dobře vědět, statistiky celkových finančních  toků mají určitě k dispozici.    Žurnalista se opět sáhodlouze rozepisuje o unijním kolotoči, který se stále točí kolem imigračních kvót pro jednotlivé země. Kde je důvod této unijní pomatenosti. Pokud Unie hovoří o ochraně hranic, má na mysli pomoc milionům se neutopit mezi řeckým ostrovem a tureckým pobřežím. Neuvěřitelné. Řecký ministr obrany Kamenos to na podzim ironicky komentoval, stačí pár lodí a zablokuje se tento transfer lidí. To klan v Bruselu nedovolí a donekonečna opakují své  nechutné komedie v bruselských kancelářích. Hraniční kontroly - prý to bude konec cestování a obchodu, ale nenechají to tak daleko dojít, nakonec si všichni ty uprchlíky budou brát podle unijní partitury.

Žádné komentáře: