pondělí 25. ledna 2016

dablovo umeni

aaailfoglio.it/cronache/2016/01/25/europa-diluita___1-v-137417-rubriche_c152

  Chřadnoucí Evropa

 Ettore Gotti Tedeschi je katolický intelektuál, ekonom. Publikoval knihu "Ďáblovo umění". Od demokracie až po bioetiku, od Darwina až po heretiky. Pokud je špatná diagnoza, není valná naděje na uzdravení. Svět našeho empirického rozumu ignoruje všechno, co má duchovní základy, odmítá zohledňovat  morální principy.
  Imigrace je komplexním problémem, vůbec o jakou imigraci se jedná: ekonomickou, politickou? Spontánní nebo v důsledku válek?  Zdá se, že se jedná o politicky motivovanou imigraci, která by vnesla novou stabilitu do evropského demografického prostoru. Pokud by Itálie zachovala svůj demografický růst z r. 1975 měla by o 7 milionů víc obyvatel. Kompenzuje se to 7 miliony imigranty. Důsledkem je kulturní anihilace. Kultura spočívá na náboženských základech, které vysvětlují co je dobré a co je špatné. Rychlé opuštění principů minulé kultury nese sebou kulturní a ideový zmatek se všemi sociálními a ekonomickými důsledky. Jak má růst GDP když neroste populace? Před třiceti lety podíl důchodců na celkové populaci činil 10%, nyní je to víc než dvakrát tolik. GDP neroste, dvakrát tolik narostly odvody. A jak na to společnost odpovídá? Registrovaná manželství, náhradní matky.
  Ettore Gotti Tedeschi se domnívá, že skleníkový efekt, nárůst CO2 v atmosféře, je důsledkem politických aktivit environmentalistů a stran zelených. Je to jejich velká vina, vždycky radili nemít děti, sugerovali nihilistickým způsobem, že bez dětí je život příjemnější.  A důvod? Je to jednoduché.  Pokud neroste populace, neroste GDP, ale pokud roste spotřeba, pak roste GDP i za nerostoucí populace. Sníží se cena a roste konzum. Jak je to ekonomicky udržitelné? Delokalizuje se výroba do Asie, tam se tak nehledí na životní prostředí. A pak zelení hystericky lamentují, že roste CO2 v atmosféře. Je to jejich evidentní vina. Oni spustili před 40 lety tento ďábelský mechanismus. Je paradoxní, že se to zapomnělo a zelení se vydávají za apoštoly životního prostředí. 
   Problémy současnosti, ale nejsou environmentální, ale morální. Odmítá se to tak chápat, údajně poznání už zvítězilo. V ekonomii, ve vědě, v sociologii. Ale musíme se vrátit k principům katolické doktríny, musíme jít ke kořenům problémů. Ne relativizovat katolickou doktrínu, ale otevřít ji jiným. Ekumenismus musí otevřít naší víru ostatním. Jestliže globální oteplení je pravdou, pak je to jen důsledkem perverzního  počínání lidí, které protiřečilo katolické doktríně.
 

Žádné komentáře: