úterý 10. listopadu 2015

bonnal

a.bvoltaire.fr/nicolasbonnal/clerge-pro-invasion-se-moque-christ,216232

  Vysmívají se Kristu

  Spisovatel Nicolas Bonnal se na Boulevard Voltaire zabývá proimigrační politikou katolické církve. Jde o podivnou a zcela vadnou politiku současného Vatikánu a s žádným křesťanským milosrdenstvím to nemá nic co do činění.  Spisovatel píše, že evropský klérus s výjimkou odvážného postoje valencijského arcibiskupa (viz. meras) propaguje azyl pro miliony pseudouprchlíků, propaguje politiku, kterou nastolila v Evropě globalistická strategie a pseudohumanistické autosugesce. Téměř se zdá, že v tomto smyslu zkorumpovaná média se evropské populaci vysmívají. Humanitární uzurpátoři, kteří  mají média  pod kontrolou, mohou být spokojeni. La Boétie říká v slavném pojednání o dobrovolném otroctví, že lhostejnost plodí tyranii. Dodává, že bordel a putyka jsou  stejně dobré, aby tyranie  nastolila svůj vliv.
   A kněží: snaží se nás rozněžnit  směrem k imigrantům a žádají po nás, abychom byli charitatívními (ale na naše skutečné bližní a potřebné zapomínají).  Omílají Krista a jeho lásku k nepřátelům. Poslechněme co o tomto otřepaném tématu  napsal brilantní švýcarský sociolog Eric Werner : "Mezi současnými křesťany a nejen jimi, se věří, že pokud Kristus řekl, že je nutné milovat své nepřátele, pak to znamená složit zbraně a už se nebránit. Ale už Carl Schmitt ukázal, že tato interpretace Písma je mylná. Spočívá v záměně pojmu soukromý nebo privátní nepřítel (inimicus) a nepřítel veřejný (hostis). A Ježíš neřekl milujte veřejné nepřátele (diligite hostes vestros), ale milujte vaše soukromé nepřátele (diligite inimicos vestros). Kristus se nevyjadřoval o politických konfliktech, ale o konfliktech privátních, dotýkajících se osobně člověka. 
    V tisíciletém konfliktu mezi křesťanstvím a islámem nikdy žádného křesťana nenapadlo, aby z lásky k Arabům nebo Turkům jim předal Evropu. Je třeba dodat, křesťan, který kolaboruje s islamistou, není křesťanem. Křesťanství, obzvlášť to původní má dobrý fundament, apoštolové byli komunisté, tedy staňme se jimi taky a pošleme do háje všechny ty miliardáře - ekologickou a humanistickou demagogii. Stejně tak jako Bilderbergy (pseudovýznamní) i americký senát, kde papež při své produkci zapomněl vůbec zmínit Ježíše Krista, pošleme do háje manažery Nového světového pořádku a Velké světové migrace

Žádné komentáře: