pondělí 12. října 2015

spaemann

a.ilfoglio.it/chiesa/2015/10/10/robert-spaeamann-sinodo-vs-gregge___1-v-133731-rubriche_c326

  Od nacismu do současnosti

  Filozof Robert Spaemann, 88letý profesor na prestižních katedrách  v Heidelbergu a v Mnichově, kritizuje v hovoru s listem il Foglio chaotický přístup současného papeže k základním teologickým otázkám. Katolická církev je jedinou institucí na světě, která se staví vší silou proti rozkladu rodiny. Křesťanská doktrína o manželství se často střetávala  s odporem.  Často se jí podsouvala nutnost jakési modernizace, ale jak říká apoštol  „i sůl ztratí svou chuť“. Instituce manželství se hroutí v překrmené Evropě. Pro intelektuály a média  je manželství již dávno mrtvé.
   Teolog je velmi jemný ve své kritice papeže Františka, konečně, katolický učenec byl dlouhé roky kolegou a přítelem profesora Josepha Ratzingera, i dnes s ním má vynikající vztahy. „Moderní nebo nemoderní, to nejsou synonyma dobrého nebo špatného“. Jinak totiž by byl dobrý i nacismus, který měl motto „Nové časy rostou s námi“. Církev je instituce, v níž je klíčovou vůle jejího tvůrce. A jsme interprety jeho vůle.
   Parafrázuje myšlenky papeže Františka „Kněz musí cítit svoji farnost, své věřící“, ale teolog říká, že kněz musí zprostředkovat slovo Písma a ne hlásat co se chce slyšet. Sociologové chápou vysoké procento rozvodů v západní společnosti jako parametr moderní doby, ale často moderní je pouze synonymem pro narcistní egoismus. Katolická církev není žádnou otevřenou demokracií, synod není parlament, o katolické doktríně nelze diskutovat. Církev musí obnovit  akcent na instituci manželství, ve školách a v hodinách náboženství. Je již téměř pozdě, ale musí se s tím začít a zastavit sebedestrukci člověka vyvolanou tzv. individuální realizací osobnosti.

Žádné komentáře: