neděle 6. září 2015

kardinal

a.bvoltaire.fr/florisdebonneville/leglise-interdit-camp-chretien,203966

Kardinál zakázal..

Když zakáže kardinál a pařížský arcibiskup k tomu, kněz ani nehlesne. Nevím jestli to platí i pro věřící, ale konečně platí, neplatí? Věřící by měli vyjádřit protest a připomenout kardinálovi, že ne kněz, ale on se zpronevěřil Kristovu poselství.
   Měli by mu to dát silně najevo, třeba  při bohoslužbě, nejen kvůli zákazu katolické letní školy, ale proto, kam on a jemu podobní katolickou církev ve Francii dovedli. Do propasti prázdnoty, kde už není nic, než prázdné kostely. Kde klérus a hlavně ten vysoký už jen parazituje a překáží kněžím a řádovým sestrám, kteří se ještě o něco snaží. O co? Šířit evangelium. Opakuji tímto jen myšlenky z hovoru s knězem X. z jedné farnosti od Clermont-Ferrand.
    Abbé Guy Pagés chtěl organizovat v přírodě letní školu mladých  katolíků a byl o ní velký zájem. Ale jak píší  noviny Boulevard Voltaire, stany ještě nestály a kardinál Vingt-Trois, jinak též pařížský arcibiskup to zakázal. Proč?  Abbé Pagés je odborníkem na islám a tedy určitě by se tam diskutovalo  o islámu. To je pro kardinála nedotknutelné. Kardinál žádá všechny katolíky ve Francii, aby otevřeli náruč imigrantům, ať mají zákonné právo na azyl nebo nemají. Proč kardinál islám tak miluje a proč kardinál politicky pletichaří a vyjadřuje se k otázkám žhavých politických témat, ne pouze v poloze osobního názoru, ale v poloze církevní autority? 
    Abbé Guy Pagés není lecjaký kněz, je to misionář, který se snaží konvertovat muslimy ke křesťanství. A jak píší noviny, je v tom velmi brilantní. Není to tento důvod proč mu pařížský arcibiskup vytváří neustále překážky v jeho činnosti. Jaký zájem má kardinál  na tom zakázat katolickou letní školu v okamžiku, kdy ve Francii klesá počet věřících křesťanů. Zalíbit se muslimům nebo aspoň se jim neznelíbit? Abbé vysvětluje na svých stránkách záměr letní školy, mladí křesťané nejsou dostatečně vyzbrojeni křesťanskou ideou, církev jim zapomněla sdělit Kristovu zvěst. V táboře se měli seznámit s teologickými principy křesťanství, morálními principy, školy se měli též zúčastnit mladí konvertité z islámu. Na programu letní školy byly též principy islámu, postavení ženy aj
    Boulevard Voltaire píše, že hlavním posláním kardinála je šířit Kristovo učení a konvertovat lidi ke křesťanství a na to kardinál už zapomněl. Asi bychom se měli  ptát i jiných biskupů kolik lidí konvertovali a kolik mají mladých adeptů v seminářích.

Žádné komentáře: