čtvrtek 27. srpna 2015

al Bazi

a.ilfoglio.it/chiesa/2015/08/26/islam-moderato-non-esiste___1-v-132119-rubriche_c185

Křesťané v Ninive..

Pokud se někdo domnívá, že ISIS neznamená islám, mýlí se. ISIS reprezentuje islám, říká na shromáždění v Rimini otec Douglas al Bazi, katolický kněz z farnosti Irbil.
  Má na svém těle stopy po mučení, před devíti lety ho unesla banda jihadistů a mučili ho devět dní. Stále jsem slyšel, jak si četli nahlas z Koránu, byli to dobří věřící, říká kněz. Kněz nepatří k těm, kteří pro vlastní pohodlí, aby nenarazili, nikdy neodhalí vlastní názor. Slyším  stále výzvy k náboženskému dialogu, ale  přece nemůže existovat za každou cenu dialog s lovci lebek, namítá kněz.  Jeho myšlenky nejsou v souladu se salonními kazateli a proslovy v západní Evropě, ale asi ani s kázáními římského biskupa  Argentince. O to víc je v souladu s bagdadským patriarchou, který ve své knize „Silní v teroru“ obvinil nejvyššího šíitského ayatolla v Iráku  al Sistaniho, že mlčí k pronásledování menšin v zemi.
   Otec al Bazi zodpovídá za dvě uprchlická centra pro křesťany nedaleko irácké Ankawy. Poté co před rokem byly domy křesťanů v oblasti Ninive označeny písmenem "n" tj. nazaréni, nastal exodus tisíců a stále pokračuje. Jsem hrdý na to, že jsem Iráčan, ale má země není hrdá na to, že jsem její součástí. To co se přihodilo mému lidu, to je genocida. Není to konflikt, je to odporná genocida. Pokud nějací muslimové tu s vámi žijí,  může to  být snesitelné, ale pokud někdo žije mezi muslimy, vše se stává nemožným. Nepřijel jsem šířit nenávist k islámu, narodil jsem se mezi muslimy, mám mezi nimi mnoho přátel, ale lidé se mění a v mé zemi se již nedá rozlišit světlo od tmy. Jestli tady někdo říká, mám přátele mezi muslimy a jsou sympatičtí. Ano, určitě, ale v Iráku panuje odlišná situace. Křesťané jsou pronásledováni, vězněni, mučeni, zabíjeni. Všemi prostředky se nutí, aby konvertovali od své víry. Používají se metody jako kolektivní znásilnění, v některých islámských státech je to forma legálního trestu. Mít Bibli je zločin, bohoslužba není povolena, vrátila se doba prvních mučedníků.
    Jsem přesvědčen, že nakonec nás všechny zničí. Každý den riskuje kněz smrt. Víme, že pokud opustíme chrám, můžeme být zabiti. V Bagdadu mi explodoval chrám před očima. Stříleli po mně z kalašnikovů. Ale víra je pevná. V zajetí jsem se modlil růženec, nikdy předtím jsem to nedělal s takovou hloubkou. Nežádám vás o pomoc, nemám strach, stejně jako ostatní křesťané v Iráku. Vím, že nás zničí, ale věřím, že nakonec budeme mít poslední slovo. Ježíš nás učí, že musíme nést svůj kříž a v Iráku to děláme. Nejde jen o to nést kříž, ale následovat Krista. Znamená to akceptovat a jít až do konce. Nikdy to nevzdám. Musím mít trpělivost a nést svůj  kříž den co den. Dělal to otec Ibrahim Alsabagh, farář z Aleppa, připomínal často, že město je rozděleno v desítky částí jimž vládnou různé skupiny jihadistů, jeho chrám se nacházel jen 60 metrů od bojových linií.
   Na závěr otec al Bazi apeluje na západ, aby se vzpamatoval, islám je před branami a zničí vás. My křesťané v Iráku jsme jedinou skupinou lidí, která si ho prožila.

Žádné komentáře: