středa 22. července 2015

fluchten

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/f-a-z-elite-panel-deutschland-kann-mehr-fluechtlinge-nehmen-13714208.html

Německo může  víc uprchlíků..

   Žurnalistka FAZ Heike Göbel má za to, že Německo může přijmout víc uprchlíků a přiložila ke svému článku pohled na opevněnou enklávu Melillu s davem Afričanů kolem, je to až bizarní kam se posunula rétorika těchto ušlechtilých psavců. 
    Tedy evidentně Afričani nechtějí do Evropy kvůli nějaké válce, ale kvůli lepšímu životu. To je zcela legitimní, ale pro Heike Göbel jsou to uprchlíci s evokací toho všeho dalšího. Pokud prcháte před skutečnou válkou a Pravým sektorem  z Donbasu, tak  pro tyto vznešené noviny nejste hoden zmínky a na žádný azyl a podporu nemáte nárok. Pokud nechcete islám v Německu jste rasistou a pomalu vás sleduje Úřad pro ochranu ústavy, tedy Karel Marx s L. Feurbachem jsou podle současné ušlechtilé německé rétoriky rasisté. Samozřejmě jinak je tento super korektní  žurnál nadreligiózní, ano správně, pokud jste katolík, jste reakcionář nebo přinejmenším směšný ve světě pokroku.  
   Přijměme tuto rétoriku, ale má své limity, když prchnete do Lucemburska, které má podstatně vyšší životní úroveň než ČR a zdálo by se, že tedy patříte do ušlechtilého schematu uprchlíků a reklamujete si statut uprchlíka, jste téměř darebák a podvodník a pošlou vás zpátky.
   Nevím jestli žurnalistka chce naznačit, že Afrika je tak hrozná, že kdo se tam narodí musí uprchnout. Před pár lety prchala bílá menšina ze Zimbabwe, ale to byli darebáci, kteří sice tvrdě pracovali, ale politicky korektní v Evropě  nazývali tyto lidi parazity a vykořisťovateli africké populace. Tato populace, ale odešla do Austálie, kde buduje tento politicky nekorektní stát.  Jak bizarní jsou kroky historie. Po uprchnutí těchto vykořisťovatelů, oblíbenec všech politicky korektních v Evropě a doživotní prezident, degeneroval místní hospodářství do té míry, že už téměř všichni musí uprchnout, nejlíp do Evropy k velké radosti politicky korektních žurnalistů FAZ.  
   Žurnalistka v tomto smyslu analýzuje i výsledky dotazování u skupiny 500 významných osob v průmyslu, politice, administrativě atd., tito mají v Německu  velkou autoritu a respekt. Co tedy říká výsledek šetření této významné skupiny lidí. Žurnalistka zde nezapře svoji úžasnou kapacitu hodnou krajské propagandistky komsomolu v NDR . Podle ní se většina významných obává, že vylepšení legálních možností imigrace, s čímž nyní ušlechtilé síly v německé politice operují jako hlavním opatřením na profiltrování imigrace, nebude moc účinné.
    Úžasné, kdo z normálně myslících lidí se to nedomnívá? Dál píše žurnalistka, že pouze pětina dotazovaných by souhlasila podle ní s rabiátským australským přístupem  nulové imigrace.
  78% významných se domnívá, že Německo může přijímat další uprchlíky, svědčí to o tom, že tato skupina lidí je dost vzdálená běžnému životu, totiž to samé se domnívá dlouhodobě pouze 30% všech Němců. Kde pak tedy zůstala demokracie. Žurnalistka jak plyne z názvu článku se asi považuje za významnou, upřednostnila názor významných před názorem národní většiny.
   Ale přece jenom by bylo korektnější kdyby svůj článek nazvala „Německo může přijmout víc uprchlíků, ale ostatní země nemusí..“.   

Žádné komentáře: