úterý 21. července 2015

ven z eura

aaa.bvoltaire.fr/christopheservan/sortir-de-leuro-vraiment-mission-impossible,194093

 Jak z eurozóny?

     Z řecké krize plyne velké poučení píše Christophe Servan na serveru bvoltaire.fr, pokud chce někdo opustit eurozónu, bude mít proti sobě celou Evropu, Spojené státy i finanční trhy.
  Jde o mission impossible? Euro je víc než platidlo, je to svatyně Evropské unie a nedotknutelné tabu. Pokud by někdo proklamoval rozpuštění eurozóny, znamenalo by to jeho politickou sebevraždu. Tedy pravidlo jedna zní : opustit eurozónu jen momentem překvapení. Technicky to znamená si vytisknout  tajně předem národní bankovky. Tsipras se podle žurnalisty, který se domnívá, že jeho skrytým záměrem bylo opustit eurozónu, dopustil velké taktické chyby. Měl v pondělí dodat do bank drachmy a všechny bankomaty na ně nasměrovat a referendum vyhlásit až na další neděli. Samozřejmě výměnný kurz by měl být citlivý ke střadatelům. Po tajném tištění bankovek je důležité správné načasování rozhodnutí.
   Problém je dál víceméně ekonomický, pokud stát rychle nestabilizuje výměnný kurz, nebude mít přístup k finančním trhům a to potrvá asi rok. Pro Řeky by v tomto okamžiku vyvstal velký problém jak financovat svůj strukturální deficit. Tedy pro zemi zamýšlící tento akt je premisou vyrovnaný rozpočet..

Žádné komentáře: