čtvrtek 23. července 2015

luckeaaahandelsblatt.com/politik/deutschland/alfa-chef-bernd-lucke-ein-deutscher-euro-austritt-ist-nicht-verantwortbar/12079564
AfD..  

 

    Na dramatickém  sjezdu strany "Alternative für Deutschland (AfD)" v Essenu se profesor Bernard Lucke ocitl v menšině a prohrál v souboji s Frauke Petry o předsednictví strany.
  Hyperaktivní profesor nelenil a téměř okamžitě opustil sjezd a senzacechtivým médiím vydal několik nepokrytě nenávistných prohlášení, členové strany zradili a musí být vyměněni, ale on musí zůstat předsedou, neboť on akumuluje sílu ducha.
  Profesor byl spoluzakladatelem AfD a jeho charizma dodávalo straně lesk a bezesporu se podílel na jejích úspěších při evropských volbách, ale při volbách do zemských sněmů, které byly pro stranu též velmi úspěšné, se už prosadily jiné tváře. Především Frauke Petry, velký politický talent a popravdě má větší charizma než emočně nevyvážený profesor.

 AfD se nastolila v Německu jako skutečná alternativa, bez jakýchkoliv ideologických skurpulí. V ekonomické oblasti se zastává tradičního konzervativního realizmu, samozřejmě bez ideologického balastu Eura, tedy návrat k marce. Konzervativní stanoviska zastává i v národní poloze, tedy pronárodní rodinná politika, což je v Německu vždy silné téma, dál např. výběrová imigrace podle kanadského mustru, ne hysterické otevření hranic jak to preferují současně vládnoucí.
   Dlouho se zdálo, že AfD je schopna sladit různé variability v názorech na klíčové body svého programu, profesor Lucke se dostával v rozhodovacím mechanismu strany do menšiny spíš v důsledku svého poněkud chaotického způsobu řízení strany a konečně i akcenty na různé priority programu. Spor se vyhrotil koncem roku, kdy profesor proti vůli strany hlasoval v evropském parlamentu pro protiruské sankce a pro dohody o volném obchodu s USA. Bylo jasné, že buď on anebo ostatní,  tj. hlavně Frauke Petry a Alexandr Gauland z Brandenburgu, nakonec prohrál a s ním v průběhu asi tří týdnů odešlo 10% členů strany.  Zakládají v Kasselu novou stranu Alfa  (Allianz für Fortschritt und Aufbruch) a     profesor je zvolen samozřejmě předsedou . Má to být liberálně-konzervativní hnutí bez národních konzervativců, přeje si profesor, perfektně se orientuje ve verbálních nuancích německé politické korektnosti. Totiž pokud je někde něco národního, hnědne to, často jenom ve fantazii politicky korektních, ale to už navždy eliminuje vaše možnosti a kariéru. Je zvláštní, že profesor vždy vystupoval proti Euru, nyní změnil názor,  asi aby se odlišil od národněkonzervativních sil, které zůstaly v AfD, stal se umírněným  europeistou. 
   Profesor působil v médiích vždy velmi přirozeně a sympaticky, což pochopitelně znamenalo velký přínos pro AfD. Velmi sympaticky působí i v rozhovoru, který poskytl Handelsblattu, je velmi půvabný i ve své nové rétorice. Hnutí Alfa není žádným klonem AfD, jak se mu snaží sugerovat žurnalista. Alfa se vrací k původním idejím a k novým akcentům, k pokrokověpřátelské orientaci, neboť podle něj se nastolila v Německu jakási skepse proti pokroku. Žurnalista namítá, že i Frauke Petry argumentuje též s návratem k původnímu programu AfD, tahle žena působí viditelně na jinak jemného profesora jako muleta na nebezpečné zvíře. Profesor má zato, že zmíněná ohrožuje celou finanční stabilitu, nejspíš světa. Říká, že Frauka Petry nemá žádné ekonomické kompetence a pokračuje, že pokud by Spolková republika opustila eurozónu, byla by to katastrofa, ovšem jeho argumenty by možná zapůsobily na pracovníky bankovních přepážek, ale nemají s ekonomickou teorií nic společného. Eurozónu by měly opustit ty státy, které mají s Eurem problémy, má na mysli středomořské země. Podle něj výhody Eura pro Spolkovou republiku jsou negovány náklady na sanaci cizích dluhů, což je asi pravdivé tvrzení.
   O Schäubleho návrhu na dočasné řecké opuštění eurozóny říká, že je nesmyslné, pokud se bude Řekům líp dařit bez Eura, do zóny se nevrátí, pokud se jim dařit nebude, tak je zpět nikdo neveme.    
   Profesor je pragmatik, zablokovat evropský záchranný fond ESM, není to nerozumné byla by to jakási hrozba, že pokud se nebudou dodržovat jisté regule, eurozóna se rozpustí. Pokud by neexistovala tato forma pomoci, museli by  země bez likvidity eurozónu opustit. Technicky je profesor perfektní, ale eurozóna je především ideologická a politická záležitost, technicky dobře může fungovat  cokoliv.
    Profesorovi se podařilo podlomit  volební preference a kredibilitu AfD, jediné rozumné alternativě vládnoucímu establišmentu, jeho záměr budovat stranu, která bude mírně napravo nebo nalevo, která možná někoho svede jen pro jeho půvab je asi iluzorní. Nová strana se může nastolit jen svými tématy, která jsou často kontraverzní, která provokují voliče svou závažností a řekněme jistým radikalismem. Lze jenom doufat, že AfD přežije profesorovu dezerci a prosadí se i bez něho.

Žádné komentáře: