středa 3. dubna 2024

vulin kosturica

Geografický úděl

Dlouhá poválečná desetiletí se zdálo se, že výzva, s kterou bylo konfrontováno předválečné Československo, obklíčené  nebezpečnými diktaturami, byla tak ojedinělá, že se nemůže v dnešním civilizovaném světě opakovat. Vnitrozemské Bolívii a Paraguayi žádná ekonomická ani politická omezení z jejich geografické polohy neplynou, nikdo neregistroval, že by např. Brazílie po těchto zemích požadovala nějaký tribut nebo omezovala jejich suverenitu, nikdo to nikdy neslyšel ani v případě Nepálu nebo Středoafrické republiky. V Evropě, která věky aspirovala na civilizační vrchol, v její evropskounijní transformaci považuje vládnoucí kasta vnitrozemské státy, ať jsou nebo nejsou členy EU, za levnou kořist. Maďarsko bruselská kasta evidentně vydírá a pravděpodobně jen vnitrozemská poloha brání maďarské politice nárokovat si přirozenou suverenitu. Ve velmi komplikované situaci se nachází Srbsko, evropskounijní monstrum a NATO zúžily obklíčení tohoto státu a dnes už jdou po jeho životních centrech. Zdálo by se, že v 21. století není možné, aby mohly některé evropské státy spolu s NATO zamezit vstup do Srbska oficiálním návštěvám, jak se stalo Lavrovovi. Srbsko a Republika Srpska čelí brutálnímu nátlaku všeho druhu, který je má přivést do NATO a EU. Pokusy o rozvrat nebo převrat jeden za druhým, rejstřík lží a difamací srbských státníků je bezedný. Německu s  fašistickou minulostí se povolilo sjednocení, malý národ Srbů musí k smrti strašit západní mocipány, sjednocení Srbska a Republiky Srpska zabrání za každou cenu, i válkou. V Evropě vládne bezprecedentní anomální situace, nátlak, vydírání a neomalené porušování dohod, které NATO a EU praktikují proti Srbsku, nejsou např. vůbec představitelné vůči Alžírsku a Maroku.

           Slavný srbský režizér Kosturica musí být velmi odvážným mužem když navzdor nebezpečí západního bojkotu, sankcí a difamací se  před pár dny setkal s ruským prezidentem. Kosturica prezidenta mj. požádal o pomoc s realizací uměleckého záměru natočit ruský triptych, napsaly Moskevské novosti, které milují Putina stejně jako kádry v ČT nebo vojanda v ministerstvu obrany. Kusturica podle novin poděkoval prezidentovi za jeho historickou spravedlnost, která byla vždy Slovanům vlastní, prohlásil, že triptych bude znamenat završení jeho umělecké kariéry. "To, k čemu dochází na Ukrajině je bojem i za nás. Viděli jsme, jak dopadli "banderovci" v Chorvatsku, kteří vyhnali 230 tisíc Srbů..." Putin odpověděl, že mají podobné náhledy na věc a že by bylo škoda končit s kariérou.." MN používají podobnou verbalizaci ruských událostí jako anglický mainstream a kdyby náhodou někdo režizéra neznal, dokreslily jeho osobu v příslušných termínech. Podpořil ruskou agresi proti Ukrajině, podle jeho náhledu to byla agrese Západu a americké rozhodnutí, které konflikt spustily.             
             Koncem minulého týdne srbský prezident Vučič prohlásil, že suverénní země s nezávislou politikou nekonvenuje představám Západu. Prezident řekl, že Srbsko  za vojenskou neutralitu a odmítnutí protiruských sankcí platí velkou cenu. Silný muž Vučičova tábora, bývalý srbský ministr obrany a do konce 2023 ředitel srbské bezpečnostní služby Alexandr Vulin se orientuje na balkánské scéně jako málokdo, Vulin mapuje na informačním serveru  Balkanlist obrysy boje o Srbsko. Na Vulina uvalily minulý rok USA sankce a aby nepoškodil Srbsko, loni v listopadu odstoupil z funkce ředitele bezpečnostní služby. Podle Vulina natovská agrese proti Jugoslávii před 25 lety ukázala světu, jak je nebezpečný unipolární svět americké hegemonie. Jugoslávská armáda tenkrát dokázala, že obrana proti natovské hydře je možná a může být i úspěšná i když má převahu ve vojenské technice.
            Podle Vulina Západ podvedl Srbsko, NATO se zavázalo, že zaručí bezpečnost všech v Kosovu, ale NATO nedovolilo, aby se do Kosova vrátilo 300 tisíc Srbů, které vyhnala kosovská osvobozenecká armáda. Se souhlasem NATO bylo na kosovském území zničeno 117 pravoslavných chrámů a v důsledku etnických čistek vyhnány tisíce Srbů. Do dneška Srbové umírají z onkologických příčin, které způsobila munice se stopou uranu, Srbsko má nejvyšší prevalenci rakoviny plic v Evropě. Podle Vulina Bůh Západu možná odpustí, ale Srbové nikdy. Západ usiluje o to, aby jediný silný a státotvorný národ na Balkáně Srbové, byl rozdroben a maximálně oslaben. Západní mocní dobře ví, že Srbové jsou upřímnými a spolehlivými spojenci Ruska, a nic na tom nedokázala změnit ani okupace a úplná kontrola nad Srbskem 2000-2012. Západ vnucuje zemi takovou vládu, která půjde proti Rusku, ale to protiřečí vůli srbského národa. Kromě Srbska a Republiky Srpska má NATO kontrolu nad celým Balkánem, všechny ostatní země jsou pod plnou kontrolou EU, USA a Velké Británie.
        Vulin ve funkci ministra obrany inicioval zákon "Strategie srbské obrany." V zákoně se proklamuje srbská nezávislost a vyhlašuje, že jakákoliv hrozba Republice Srpska, je hrozbou samotnému Srbsku. Západ dlouhé roky pošlapává Daytonské dohody a v Bosně a Herzegovině se pokouší zlikvidovat pravomoci Republiky Srbska, která je podle Daytonských dohod jednou ze dvou rovnoprávných součástí konfederace. Geopolitickým projektem Západu namířeným proti Srbům je velká Albánie, něco takového ovšem není možné bez vojenského střetu se Srby, o což Albánie usiluje. Vtáhnout Srbsko do války, kterou NATO znovu povede proti Srbům.
          Prezident Vučič se těší obrovské podpoře všech Srbů, pro-natovská opozice má své přívržence, ale je jich málo na to, aby se legálně dostali k moci. Srbové chovají k Putinovi velké sympatie, cení na něm odvahu a úpornost v politice a to, že vyznává tradiční hodnotový systém: Bůh, vlast, rodina. V průzkumech 80% Srbů odmítá vstup země do NATO. Ve fantazii Srbů má svoboda nejvyšší prioritu, a toto se promítá i do jejich chápání politiky. Vulin říká, že přísahal, že bude bránit Srbsko a přísahu vždy bral vážně. Když se stal hlavou bezpečnostní služby podařilo se mu rozbít síť chorvatské, bulharské a albánské rozvědky a neutralizovat organizace, které pracovaly pro západní bezpečnostní agentury. Něco takového se v Srbsku podařilo poprvé po mnoha letech, Vulin to přičítá tomu, že srbská bezpečnostní služba je tvořena srbskými patrioty.
        Vulin se domnívá, že Rusko a Srbsko jsou svázány dějinami a mají společnou budoucnost, pokud by v minulosti nepřežilo Rusko, stejně tak by dopadlo Srbsko. Spolupráce se západními bezpečnostními službami a srbské národní  zájmy nejsou slučitelné. Vulinovi slibovali, že pokud změní  politickou pozici, americké sankce nebudou uvaleny. Požadovali odmítnutí srbské spolupráce s Čínou a Ruskem, neusilovat o srbské členství v BRICS a o vojenskou neutralitu země. Západ se pokoušel nejdřív Vulina koupit a když to selhalo, vydíral a hrozil sankcemi proti Srbsku. Podle jeho slov USA na jeho příkladě chtěly demonstrovat, že pokud se někdo postaví jejich hegemonii, čeká ho špatný osud. 

Žádné komentáře: