pátek 12. ledna 2024

emmanuel todd krach

Krach všeho (kdo na Západě potřebuje pravdu?)

Sociolog, historik, demograf, ekonom atd. Emmanuel Todd v hovoru v Le Point mluví o krachu všeho, co vedlo k vzestupu Západu. Todd je jedním z mála velkých žijících evropských myslitelů, bohužel v této kategorii nenajdeme žádného Čecha. Současní duchovní velikáni, pokud jsou víc přítomní v médiích, mají tendenci se opakovat, obvykle se totiž velikánům ve společenských vědách vyjeví velká pravda, a pak už jde o opakování téhož. Duchovní velikáni jako třeba Sloterdijk nebo mladý marxista Diego Fusaro šetří mediální přítomností a jejich zřídkavé mediální prezentace jsou vždy zážitkem, velký filozof Onfray je v médiích každodenně a trochu to nudí. Emmanuel Todd je výjimka, nedá se říct, že by se v médiích málo vyskytoval, ale jeho vystoupení je vždy odhalující, svým způsobem nové a nikdy nenudí. Pravděpodobným důvodem je brilantní skloubení materiálního světa se světem duchovním a jeho obrovský záběr vědních disciplín. Todd je velkým kreativním teoretikem, ale svět jeho teorií je v dialektické vazbě s reálným světem, který analyzuje exaktními metodami velkého vědce speciálních disciplín, a to je fascinující a v dnešním světě ojedinělé. Teoretikovi totiž obvykle nová teorie vyplývá z minulých teorií a po čase se tato logika zbortí a z teorie se stane ideologie a z teoretika propagandista třeba evropskounijní hrůzy. Samotný materiální svět speciálního vědce bez velké teorie, vize nebo metafyzického projektu je chaotickým nikam nevedoucím a zbytečným nic.

          Toddovy knihy a hovory v médiích jsou nabité antropologickými parabolami a historickými reminiscencemi, sociolog v roce 1976 vytypoval kvantitativní vývojové determinanty tehdejší sovětské společnosti a na základě toho předpověděl velmi přesně konec SSSR. Todd je filozofem reality, nejsou to ideologické fikce Fukujamova typu o světovládě anglosaského liberalismu nebo podobné utopie evropskounijních fašizoidů. V nakladatelství Gallimard publikoval nyní sociolog knihu  "Porážka Západu", předpovídá konec na základě kvantitativních trendů reálného světa. Todd mluví o porážce Západu, kterou si Západ sám přichystal. Důvodů je mnoho, pohlcení národního státu nadnárodními strukturami, deindustrializace, lži politika kolem Ukrajiny, vynulování západní metafyzické osnovy atd. Sociolog pečlivě analyzuje kvantitativní trendy, kterým se běžně nepřikládá velká váha, např. dětská úmrtnost je v USA větší než v Rusku, v USA je vysoké procento sebevražd i vražd atd. Emmanuel Todd poskytl interview v liberálních novinách Le Point o své právě vycházející knize "Porážka Západu". Podle Todda, bez ohledu na západní sankce, je možno na Rusko nahlížet jako na zemi, kde společnost a ekonomika jsou stabilizovány, hlavní ruskou Achillovou patou je nízká porodnost, toto vyřešit bude v příštích pěti letech hlavní Putinův problém. Podle sociologa Putinův imperialismus není ničím jiným než obranou ruské suverenity (obranný suverenismus) před nastoupením NATO.  
Kde vidíte indikátory predikující konec Západu?
       Vývoj Západu je nutné zkoumat ve dvou rovinách. Existuje ekonomická úroveň, která je nám dnes zřejmá. Ukázalo se, že globalizace dovedla samotnou Ameriku do stavu, kdy není schopna dodávat zbraně, které by potřebovala. Dík tomu, že nebyly schopny dodat dostatečné množství zbraní, poslaly USA v letní ofenzívě Ukrajince na jistou smrt. Byla to plánovaná katastrofa. V kapitolách knihy demonstruji fiktivní charakter amerického hrubého produktu (HDP) a stálé zhoršování obchodní bilance. Též jsem ukázal, že americké vysoké školy každý rok produkují méně inženýrů než Rusko. Co brání Američanům obnovit výrobu? Pravděpodobně je to proto, že pořád je tu možnost natisknout víc dolarů s téměř nulovými náklady. Právě toto pokušení dolaru brání americké ekonomice, aby obnovila výrobu.
V čem spočívá americký problém vyššího stupně?
        To je hluboké téma, a to je v mé analýze zcela nové. Píši o krachu všeho, co vedlo k vzestupu Západu, píši o krachu anglo-amerického světa z důvodu zničení jeho základní osnovy - protestantské konfese uvnitř křesťanství. Krach protestantismu s jeho hodnotami práce a sociální disciplíny srovnávám s "odpařením": protestantismus jednoduše zmizel, protože zmizel teologický model, který přesvědčoval pragmatický anglosaský rozum o existenci Boha. Odpaření protestantismu v USA, Anglii a v celém protestantském světě způsobilo vymizení síly a identity Západu. Tato změna měla důvod v dramatickém posunu v náboženské dynamice. Protestantismus byl osnovou dnešního Západu, pak se proměnil v "zombií": lidé už nevěřili v Boha, ale ze setrvačnosti dodržovali protestantské hodnoty, nyní můžeme mluvit o nulové úrovni západní religiozity, a též setrvačnost přestala existovat. Domnívám se, že registrace prvního homosexuálního manželství se dá považovat za přechod ze stavu "zombií" do stadia nulové religiozity.
Ví Putin o tom, že úroveň religiozity na Západě se rovná nule?
         Snažil jsem se analyzovat všechna Putinova veřejná vystoupení na toto téma, vzal jsem do úvahy i postoj ostatního světa k této negativní religiozní dynamice Západu. Podívejte se na lidi kolem Bidena, je to skupina lídrů, kteří nejsou svázáni s žádným názorovým systémem religiozního charakteru a určitě u nich není žádná protestantská stopa.   
Kdo vůbec (na Západě) potřebuje pravdu?
          Má analýza je subtilní. Všechno nevysvětluji etnickým původem nebo náboženstvím, ale vidím, že protestantská matrice už není osnovou výběru do horních pater americké moci. Zde je můj příspěvek historika pro chápání USA, jasně dokumentuji dynamiku úpadku protestantské ideje na Západě. Ještě v době, kdy USA byly velkou Amerikou, od Roosevelta až po Eisenhowera, americký protestantismus vstoupil do "zombií" stádia vnější religiozity bez víry. Ale byla to Amerika, která si ještě uchovala všechny pozitivní hodnoty protestantismu, jeho efektivnost v oblasti vzdělávání, respekt k práci a způsob integrace člověka do společnosti.
Už ve své knize "Po impériu" v roce 2002 jste konstatoval americký úpadek…
           Psal jsem to v době, kdy všichni byli u vytržení nad úžasnou americkou supervelmocí, od té doby toto nadšení upadlo. V obou knihách se držím realistického modelu geopolitiky. Osobně se nedomnívám, že je rozumné usilovat o moc a vidět svůj cíl v moci nad druhými lidmi, ovšem racionální přístup k věcem ukazuje, že lidé o to usilují. Moc, peníze, ovládání přírodních zdrojů - jsou to racionální cíle a politika tzv. státních zájmů se jeví rozumnou. Ale i když uvažujeme z čistě pragmatického hlediska, ukazuji v "Porážce Západu", že iracionální impulsy v člověku a religiózní hlubiny lidské existence určují konečný výstup toho či onoho sociálního systému. Zajímá mě otázka, jak se může u přední světové velmoci vyvinout tak negativní geopolitická dynamika? Proč po vymizení religiózního smyslu následuje nárůst úmrtnosti a negativní demografie je pozorována právě v republikánských státech Středozápadu. Novinka tohoto sebedestruktivního amerického fenoménu spočívá v tom, že Amerika náhle upadá jak do nihilismu, tak do zbožštění nepodstatných věcí -  v podstatě do zbožštění nicoty. Mám na mysli nihilismus jako inklinace ke zničení, tak nihilismus negování reality. Zničilo se náboženství, nezůstalo po něm ani stopy, ale člověk, pro kterého byl náboženský systém vytvořen, nezmizel a stále čelí otázce po smyslu lidské existence.   

Je zřejmé, že ničení v únoru 2022 začalo z ruské strany. Jak můžeme chápat jako zástupci liberálních médií, že otvíráte soudní proces s USA?
      Chápu váš šok, který způsobilo zahájení vojenských operací. Drama vojenského násilí zastře podstatu soupeření dvou systémů. Koho zajímá, že už řadu let je dětská úmrtnost v Rusku o mnoho menší než v USA? A kdo vůbec potřebuje pravdu o tom, že ruská společnost není v úpadku, ale roste, nehledě na to, že dík dědictví sovětského životního stylu mužů, je průměrný věk dožití nižší. Prostudoval jsem celé panoráma událostí, povznesl se nad detaily a dospěl k závěru, že na rozdíl od všech očekávání, systém, který vede válku není ten méně stabilní. Skutečná nestabilita je v srdci samotného Západu. Porážka Západu nutně neznamená vítězství Ruska, Západ se ničí sám, neporáží ho nepřítel.
          Lidé mají trochu přehnanou představu o tom, co jsou USA, v myslích mnoha lidí je zakódovaná přehnaná jemnost amerického geopolitického myšlení. Biden i Trump jsou obklopeni neokonzervativci, kteří nejsou žádné hvězdy rozumu, ale jsou to průměrní ideologové. V knize se vracím k příčinám rozpadu SSSR, které nebyly moc pochopeny - rozpad byl důsledkem vnitřního procesu a ne vítězstvím Západu. Rozpad SSSR byl tak silným dojmem, že úplně zakryl industriální a intelektuální úpadek, který tu dobu zažívaly i USA. Na americké straně se úpadek rozprostřel na delší časové období, začal v 1965. Jsme svědky paradoxu západní expanze, která pobídnutá kolapsem sovětského pilíře se po údajném západním vítězství snaží izolovat Rusko, i když se hroutí samotné západní jádro. Nyní se to odhaluje, když se Američané octli v ukrajinské pasti. Ukázalo se, že jejich vojenský průmysl příliš zpomalil, vidíme s jakými potížemi zápasí, když se snaží získat prostředky na náboje ráže 155 mm.     
Není mezi vámi a námi obrovská propast? Považujete Putina za zastánce suverenismu, ačkoliv víme, že je imperialista?   
        Mám ve zvyku číst texty Putinových řečí, ne úryvky, ale celý text. Vím co Rusům vadí. Jsem demograf a když demograf vidí, že počet obyvatel Ruska sotva přesahuje počet Japonců, nemůže podlehnout všeobecnému šílenství a tlachání o nějaké expanzi. Rozloha Ruska je 17 milionů km2, jak mohou chtít Rusové rozšiřovat své území?  
Ale přece o expanzívní dynamice lze mluvit v případě Erdogana a čínského prezidenta Xi, oba chtějí získat zpátky části svých bývalých imperií, operují historickou spravedlností.  
     Přijměme tedy hypotézu, že váš strach z Ruska je oprávněný, tím dřív bychom měli hledat s Moskvou společný jazyk. Západ ztrácí relevanci a Rusko by mohlo pomoci Západu udržet si převahu.   
Ale Schroeder a Chirac se pokusili svázat Rusko s Evropou v 2000…
       Ano, ale tyto pokusy Američané zmařili, snažili se zabránit za každou cenu sblížení Německa a Ruska, což by znamenalo vyloučení USA ze systému evropské moci. To je důvod, proč se USA rozhodly zničit Evropu, místo zachránit Západ. NATO tento konflikt už prohrává, zdá se mi, že Německo hraje mnohem rafinovanější hru než si dovedeme představit - průmyslové, demografické a sociologické osnovy Evropy zůstaly stabilní. Vše skončí dohodou Ruska s Německem. Opět zavládne mír. Historie ukáže, zda budu dědicem Marxe a Webera zároveň, nebo se ukáže, že jsem následovníkem Woodyho Allena.  
Pro Putina je každý rusky mluvící již občanem Ruska. Podle tohoto principu se Maďarsko může zmocnit části Srbska nebo Rumunska s tím, že chce chránit maďarskou menšinu.
          Předkládáte témata podobná debatám o morálce. Nezajímají mě. Při čtení Zápisků o galské válce, brutální knihy o zničení Galů římskými legiemi, si nekladu otázku, zde je César padouchem nebo hrdinou.
Jak rozumět Putinovým slovům, že lid Donbasu žijící pod knutou kyjevských nacistů je třeba vrátit do zóny ruského vlivu?
               Analyzujme jak chápou Rusové ideu suverenity. Jsou posedlí svojí suverenitou. Ruští lídři nikdy nespojovali ideu suverenity s Ukrajinou. Putin v červnu 2021 napsal stať o historických vazbách s Ukrajinou, o rozporu mezi Novorosijí a Maloruskem, tam to vysvětluje. Reálně existující dualismus ruského a ukrajinského vysvětluje celkem snadný postup ruských sil na jihu a velké těžkosti na severu. Nikdo nepředvídal, že rusky mluvící  ukrajinská střední třída přejde na ruskou stranu, Ukrajina se o tuto skupinu dnes nemůže opírat. Rusky mluvící na Ukrajině mají volbu mezi ukrajinskými nacionalisty, kteří chtějí ruštinu vykořenit a Ruskem, které zažívá ekonomickou renezanci.
Rusko narušilo mezinárodní právo!
         Nejsem tu od toho, abych přiznával nebo nepřiznával, zda-li Rusko narušilo mezinárodní právo. Zabývám se profesionální oblastí jakou je historie. Žijeme v rusofobním světě, který je nasměrován proti Putinovi, a v tomto světě je Moskva vinna od samého počátku. Mé náhledy mají historickou dimenzi a přiznám se, že mé názory se nekryjí s vaší morálkou, jsou principiálně zcela jiné. Kde zůstala vaše morálka když Ukrajinci bezduše odsuzovali Rusy a odmítli přemýšlet o jejich motivech. Západní konsensuální diskurs se svými ideologickými a morálními předpisy vede ke katastrofě. Pojmy demokracie a autoritativní mají pro mě stejnou váhu, všichni ruští politologové říkají, že Rusové Putina podporují. Jsme na prahu globální revoluce a to, co je vnucováno Ukrajině Západem je prostě hnus. Stavu západní demokracie nejlépe vyhovuje termín "liberální nihilistická demokracie" a autoritativní demokracie  pro Rusko.
Podle vašeho náhledu Rusko mělo v minulé epoše pozitivní vliv ve východní Evropě, říkáte, že dík jim se nastolila střední třída…
         Komunismu a protestantismu měly společnou obsesi - vzdělání. Komunismus aplikovaný Rusy ve východní Evropě dal impulsy, které umožnily vznik nových středních tříd, které se po rozpadu východního bloku deklarovaly představiteli liberální demokracie a Rusy pojmenovaly monstry. Dovoluji si diagnostikovat poněkud pokryteckou kvalitu východoevropských středních tříd: meritokracie zformované komunismem přivedly tyto země do NATO a vydaly proletariát do rukou západního kapitalismu. To udělalo z východní Evropy dominovanou periferii, jako to bylo v 16. až 19. století.     


        
    

Žádné komentáře: