pondělí 12. června 2023

avatar

Avatar v luteránském kostele

V bavorském Fuerthu v luteránském kostele sv. Pavla revoluční experiment,  Avatar ChatGPT zosobněný mladým vousatým černochem na obrazovce nad oltářem. Před 300 lidmi začaly bohoslužby téměř úplně generované umělé inteligencí. "Přátelé, je mi ctí být prvním na světě." 40 minutová bohoslužba, kázání, modlitby a hudba, všechno vygenerované umělou inteligencí ChatGPT a teologem Jonasem Simmerleinem z vídeňské univerzity. AI bohoslužby a stovky dalších podobných atrakcí byly událostmi na protestantské konvence v Norimberku a Fuerthu, které vzbudily velkou pozornost publika. Tématem konvence bylo jako obvykle klima a letos válka na Ukrajině a možnosti AI v církevní praxi.

          Mottem církevní konvence byl slogan. "Teď je právě čas." Teolog  Simmerlein zájemcům vysvětlil, jak AI funguje: přejete si mix nějakých modliteb, nutných je pár žalmů, muzika podbarvující slova a na závěr nějaké požehnání a bohoslužba je hotova. AI samozřejmě vygeneruje i adekvátní verbalizaci a farář se může v duchu případně i modlit. AI vygenerovala zdánlivě velmi smysluplnou řeč o tom, že minulost se má nechat bokem, musíme se koncentrovat na budoucí výzvy, mírný náznak o stále teplejší planetě a mrtvých v boji za svobodu na východě. Nutné je překonat strach ze smrti a neztratit důvěru v Ježíše Krista. AI si vygenerovala i "spravedlivou" množinu avatarů, kteří vedli bohoslužbu. Dvě mladé ženy a dva mladí muži. Starým AI po pravdě nepřeje. Avatar generovaný AI se tu a tam i usmál, potvrdil, že nesmíme ztratit víru, tj. chodit do kostela, v Německu je to spojené s církevní taxou. Většina publika  si událost nadšeně nahrávala na mobil, menší část publika mlčky komedii sledovala a odmítla se jí aktivně zúčastnit.
         Jedna starší přítomná specialistka AI po bohoslužbě řekla, že jí to zpočátku profesně zajímalo, ale pak ji to připadlo velmi odpuzující, "nemělo to srdce, ani duši, performance bez lidských emocí a zaujetí, monotónní a mechanické.." Mladý pastor přivedl na bohoslužbu skupinu teenagerů ze své náboženské obce, všechny, včetně pastora, představení fascinovalo. Ale i pastor soudí, že to postrádalo to hlavní, spiritualitu. Velké nebezpečí, které lidstvu od AI hrozí, dokáže simulovat lidské a je nejsilnější právě v aspektu lidské fikce. Teolog Simmerlein se domnívá, že AI by neměla nahradit faráře při bohoslužbě, ale pomoci mu při přípravě bohoslužby. AI by měla být rychlým generátorem idejí a literárních zdrojů, ovšem lidská intuice se dotýká podvědomých nebo božských vnuknutí, AI staví na apriorních algoritmech od výrobce. Někteří účastníci představení v luteránském kostele si všimli, že zmizel i další silný aspekt bohoslužby, interakce mezi věřícími a obřadníkem, který podle církevní tradice byl obvykle jedním z věřících, i v pozdějších historických etapách se předpokládalo, že kněz bude mít velmi blízko ke své náboženské obci.  

Žádné komentáře: