úterý 18. dubna 2023

priority nicosia

Priority evropské (muslimské) mládeže

Ve Francii jsou obvykle po publikování statistických šetření, která se dotýkají muslimského segmentu populace, v šoku. Podle velmi rozsáhlého průzkumu nadace Jean Jaures, která má daleko k pravici, se 74 % mladých muslimů do 25 let domnívá, že principy islámu mají prioritu nad republikánskými principy, v případě muslimské populace nad 35 let je to pouze 25 %. 61 % francouzských muslimů soudí, že islám je jediným pravdivým náboženstvím. Nakonec 45 % muslimů mladších 25 let soudí, že principy islámu nejsou kompatibilní s principy francouzské republiky. Podíl názoru celé muslimské populace, že principy republiky by se měly adaptovat na islám, narostl z 29 % (2011) na dnešních 40 %. V roce 2011 uvádělo 60 % muslimů, že zákaz halení hlavy muslimská ženy je pozitivní záležitostí, dnes to za dobré považuje pouze 30 % muslimů. Pro velkou většinu mladých muslimů jsou zákony islámu důležitější než zákony republiky.

       V 16.-18. století pořádali severoafričtí Arabové ve Středomoří lovy na bílé otroky, podobně Osmani ve východní Evropě, v druhé generaci se z těchto otroků stali zarputilí muslimové, často i janičáři. Islámské společnosti se dařila velmi rychlá a přesvědčivá konverze křesťanů k islámu, vesměs tvrdými metodami, ale často svedl i samotný charakter islámské společnosti. Je zajímavé, že západoevropskou mládež imigračního původu nesvede západní konzumní charakter života v evropských zemích, se všemi lákadly a manipulacemi, kterými tato společnost disponuje, přitom celý český národ, mladí, staří bez výjimky rychle obětovali západoevropskému konzumnímu molochovi svoji podstatu.
        Ve Francii, a stejně tak v ostatních zemích Unie, nepanuje normální stav věcí, politická moc záměrně islám priorizuje, pravděpodobně proto, aby destruovala a nakonec zotročila vlastní populaci, v Čechách temporálně místo islámu používá vládnoucí moc Ukrajince. Islám se i bez mocenské podpory dokázal prosadit vlastními prostředky, jak to může skončit v EU, kde mu k prosazení navíc pomáhají unijní struktury. Podle diagnóz mimosystémových francouzských médií, televize, film, publicita naopak vybízí francouzskou etnickou mládež, aby se na islamizovanou společnost adaptovala, francouzský terén se už nedá hájit, navíc by to bylo rasistické a pohlídají to soudy.   
          V EU nejsou hlavními islámizátory imámové, ale evropskounijní struktury, přirozené by bylo konvertovat imigrantské generace k evropským náboženstvím, z těch ovšem bůh dobrovolně uprchl, pak zbývá evropskounijní kultura, ať už je jaká je včetně multikulturní perverze a hodnoty, jimiž se Leyenová tak ohání. Musíme konstatovat, že mladí muslimové mají pravdu, když ve velké většině nadřazují nad tyto perverze svého boha. Pro spravedlnost věci, hlas muezzina nad Nikosií, který ve fascinujícím verši z Koránu připomíná existenci Boha, je tak strhující, že žádné evropskounijní skuhrání ho nemůže vytěsnit. V evropskými penězi renovované řecké části starého města kromě turistů a černých imigrantů téměř žádní mladí, z řecké části starého města se viditelně vypařil přirozený život a proměňuje se v turistické terárium. V turecké části přirozená proporce mladí staří a život má zajímavější dynamiku než za plotem v řecké části. Je cítit, že společnost žije a neskomírá jako na druhé straně, je vidět, že se tu něco vyrábí. V rekonstruovaném univerzitním teráriu na řecké straně jsou vidět pouze multikulti mladí umělci vesměs neřeckého zjevu, studenti pravděpodobně doma na pohovce ve vzdálené výuce. Jak asi může skončit střet přirozeného proti nepřirozenému, tím přirozeným je bohužel pro Evropu muslimská strana.   

Žádné komentáře: