sobota 4. března 2023

optimismus eunie

 Sobotní optimismus zfetovaných

Každou sobotu ráno má hvězdný řecký rozhlasový prezentátor Portosalte na Skairadio hovory s řeckými kapacitami, pokud zůstane u řecké a byzantské historie, je to velmi kvalitní pořad a nejlépe si dělat poznámky. Pokud ovšem přizve odborníky ze současnějších duchovních oblastí, jako je filozofie, ekonomie, psychologie, prognostika apod., je to fiasko. Ze sobotních hovorů se nedá usuzovat na bídu všech vědních oblastí, např. odborníky na zateplování paneláků si přirozeně do pořadu nezve. Dnes se univerzitní odborníci skláněli nad civilizačním pokrokem v Evropě a perspektivami její budoucnosti. Když  srovnávali význam facebooku s výbušným motorem a líčili, jak úžasně roboti ovlivňují dnešní společnost na příkladě právní kanceláře, kdy právník nemusí googlovat, ale problém robot rozšifruje sám už na základě hovoru s klientem kanceláře a vyplivne řešení včetně všech odůvodnění, posluchač začal mít pochyby o kvalitě evropské vědy. Podle aténských profesorů člověk dnes dospěl do vyššího stupně kreativity, stal se demiurgem v oblastí idejí, tedy jakýmsi ideovým manažerem a jeho ideje zmaterializují roboti. Velmi zkušený Portosalte byl ironicky skeptický, studenti jsou čím dál tím blbější, speciálně v matematice. Můžete ovšem matematiku přeskočit a ráno v posteli pracovat na idejích, nějak tak syntetizovali profesoři. Dnešní sobotní diskuze s vědci navozovala pocit, nejenže pokrokové je to, co si přejeme, což nelze nikomu vyčítat, ale naše přání samotné už pokrok realizuje, všechno budou dělat roboti a Evropan si bude ještě víc užívat.

            Západní civilizace byla od osvícenecké epochy prodchnuta technickým myšlením, koncentrace na efekt, vlastní technickému myšlení, se nakonec přenesla do všech kulturních oblastí a zbortila sociální rovnováhu společnosti. Ovšem domněnka západní civilizace, že technická nebo technologická dynamika je jí vlastní a stojí u jejího zdroje, už není oprávněná, ze západní civilizace se vývojová dynamika přesunula jinam. Včetně technologické dynamiky, na níž si Západ obzvlášť zakládal. Optická fikce vývojové převahy má dnes důvod v tom, že západní hegemonie usurpovala a ovládá planetární finanční systém a parazituje na tom. Evropští manažeři idejí v posteli nemají velké vývojové šance.
            Západní věda, která stála u kolébky pokroku, ztratila vitalitu a patos, bez něhož se nemůže věda rozvíjet. Civilizaci, která šla nahoru, byla vlastní, jak se tomu říká, touha res novae, hnala Féničany na západ, res novae vedla Sargonovy armády ke Středozemnímu moři. Portugalce, aby objevovali svět, úžasná touha res novae ve verneovkách formovala celé generace. Dnes místo touhy res novae máme like na facebooku a každý den res novae v televizním žvanění. Henrique Navegador, bratr krále, spolu s janovskými admirály otevřel užasnou res novae milionům Portugalců, co otevře národu žvanil Fiala a přitroublá Černochová? Člověk by si neměl optiku vidění svých možností zužovat posledními desetiletími degenerované politiky. Touha res novae byla produktem kulturního stavu společnosti. Dnešní oportunismus, totální politická a mediální manipulace, vládnoucí pasivita, feminizace a vlny soucitného humanismu nejenže zlikvidovaly v Evropě touhu res novae, ale eliminovaly i nárok Evropanů na nějakou morální dominanci. Fantastické a trapně utopické má dnes v Evropě duchovní důstojnost. Jak úžasné a vývojově nosné byly např. Verneovy fantazie ve srovnání s prázdnou banalitou, kterou hlásá dnešní evropská věda, což je ovšem protimluv, věda, aby byla vědou, musí mít patos, který vede člověka k přesahu, placená, víceméně operátorská aktivita lidí v tomto sektoru k žádnému duchovnímu přesahu nevede, může přinést jen velmi limitovaný efekt.
            Dnešní zredukovaný Evropan se pohybuje v prostoru chudém na události, nesmyslné fantazie a nezřízený konzum mu nahradily sociální instinkty, politická aktivita, která je základem svobody a má sílu iniciovat touhu res novae, se stala v Evropě fikcí. Gehlen napsal, že důvodem proč má dnešní člověk málo možnosti, může být to, že má málo znalostí, reaguje asociativně a emotivně, tedy primitivně, víceméně rezignuje na jednání těch nahoře, kteří jsou stejně primitivní jako on. Evropskounijní duchovně zglajchšaltovaní, poloprimitivní manažeři idejí nejsou žádnými vývojovými demiurgy, tímto směrem svět nebude kráčet, tento televizní program bychom měli co nejrychleji přepnout.

Žádné komentáře: