čtvrtek 2. března 2023

beze strachu eu

Žádný strach (z mozkové mrtvice)

I v degenerované Evropské unii se najde pár světlých míst, do kterých je dobré vstoupit hned po ranní rozcvičce, určitě je to extra dobrý německý web deník JournalistenWatch, dobře jim to píše a mixují fakta s ironickým nadhledem. Velmi zábavný je hned první článek, "Od začátku očkování proti covidu v Británii nárůst lékařských konsultací kvůli mrtvicím o 25 %." Postižení se mohou utěšovat, že mrtvičná spravedlnost postihne i původce vakcínové propagandy. Pokud by vakcínové dilema zůstalo na každém člověku,  bylo by to normální, ovšem vakcínová hysterie se dá považovat od druhé světové války ze nejobludnější průlom falešného podvědomí do reálného života   - obskurnost a pověry se začaly vydávaly za vědu, vědecká racionalita se banalizovala a zrelativizovaly se tradiční sebezáchovné racionální postupy západního lidstva, pravda přestala mít oporu v reálných faktech. Průlom falešného podvědomí do západní společnosti začal vakcínou a pokračuje válkou.

           Minulý měsíc vydalo americké Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a Food and Drugs Administration (FDA) společné vyhlášení. Tyto významné americké instituce sdělují, že podle jejich údajů došlo od počátku vakcinačních kampaní k významnému růstu počtu infarktů v populaci nad 65 let. Znepokojující fakt, ovšem instituce dodávají, že vakcíny jsou bezpečné a velmi účinné - pro všechny od šesti měsíců až do stovky. Americké prohlášení neobsahovalo žádná data, která by jejich konstatování podpořila, pouze sdělili, že lidé nad 65 byli během tři týdnů po vakcíně vystaveni většímu riziku mrtvice, v lékařských statistických dovozováních je běžné, že se zmíní další časový průběh rizika a uvedou se hladiny významnosti i u jiných věkových kategorií. Obvykle v publikacích až bigotně rigidní Američané zrovna v tomto případě tyto informace neuvedli. Anglické Daily Sceptic si velmi dovedně realitu dovodilo z jiných lékařských dat oficiálního NHS. Od začátku očkování před dvěma lety až do dneška narostl počet konzultací u specialitů na mrtvice a infarkty o 25 % a to přesně od okamžiku, kdy se začalo masívně očkovat. Pozoruhodný je fakt, že nárůst aktivity těchto specialistů pořád setrvává. Daily Sceptic se zabývalo spotřebou medikamentů ordinovaným osobám s vysokým rizikem infarktu. Např. u hlavních antikoagulačních léků, apixaban vykazuje 30%-40% nárůst spotřeby, podobně enoxaparin a edoxaban. O stejné procento narostla intenzita předepisování apixaban všeobecnými lékaři. Důležitým aspektem těchto pozorování je fakt, že nárůst spotřeby těchto léků se netýká pouze lidí nad 65 let. Daily Sceptik rezumuje: Data naznačují, že se srážením krve u britského obyvatelstva k něčemu došlo a vede to k růstu mozkových příhod a pravděpodobně dalších onemocnění, jako je hluboká žilní trombóza a plicní embolie. Data NHS jednoznačně ukazují, že došlo k netriviálnímu nárůstu rizika uvedených zdravotních problémů .
        Hans S. Mundi  ilustroval svůj článek v JournalistenWatch obrázkem spícího chlapa s páskou přes oči s názvem "Liberál v práci".  V Turecku zemětřesení, ale i Evropa je bohatá na události. Liberální mládež spí svým krásným snem, kam žádné světové dění nevstupuje. Mnoho politických momentů v současné době v Evropě, do hlav klimatických opiček se sice toho moc nevejde, ale všude létají pokličky od hrnců, levicové-eko-liberální trouby pořád berou klimaticko politické nesmysly vážně. Revoluce v Německu - první Turci opouští Německo, protože nemohou dál unést jedovatou zelenou politiku, debaty o genderu a o pohlavích se jim staly tak nesnesitelnými, že se raději vrací do Turecka. V Berlíně vládne neschopnost, ať tam vládne jakákoliv partaj nebo koalice, je to jediná jistota, hlavní politickou kompetencí je blábolení o liberálních principech a hodnotách. Nezávislé soudy se chápaly jako pilíř Spolkové republiky, ovšem tyto struktury byly podkopány ideology a nouzovými demagogy, plíživý puč se ospravedlňuje permanentními krizemi, které prý zažíváme. Právní systém pomalu kolabuje vystavován globalistické levicové lázni. Dvě třetiny soudců a státních zástupců v Německu nepovažují justiční systém za odolný proti politickému ovlivňování, podle celostátního dotazování 803 soudců a státních zástupců to tak vidí 67 % z nich.

Žádné komentáře: