sobota 14. ledna 2023

todd ukrajina

E. Todd: Fakta až po roce

Řízený typ svobody, který se už dlouho praktikuje na Západě, nepřidá ani kvalitě takových novin jako Le Figaro. Po roce řady "dobře informovaných" článků typu "Tajemství kolem Putinova zdraví: atribut zděděný po rudých carech", přitom Mitterand řadu let umíral na rakovinu a noviny jeho zdravotní stav kamuflovaly, "Kyjev se připravuje na reintegraci Krymu", "Válku už nelze zastavit", "Ukrajina brzo udeří do Ruska", "Tento úder otřese Ruskem" apod., se objevila kvalitativně jiná analýza rusko-ukrajinské války. Majitel novin téměř záměrně eliminuje slovo mír, dá se to vysvětlit faktem, že majitelem je zbrojovka Dessault, jejíž zbraně jdou nyní dobře na odbyt. V pátečním Figaru je dlouhý hovor s výjimečným vědcem humánní oblasti, s antropologem Emmanuelem Toddem: "Třetí světová válka začala". Část čtenářů to komentuje v termínech "po roce se konečně dovídáme pravdu". Kniha pod stejným názvem vyšla na podzim 2022 ve velkém nákladu v Japonsku. Některá Toddova díla se stala klasikou v sociálních vědách. Antropolog v hovoru ukazuje na ideologickou a kulturní dimenzi ukrajinského konfliktu, konflikt je projevem střetu mezi post liberálním Západem a konzervativním zbytkem světa. Izolovaným není Putin, jak se na Západě obvykle tvrdí, ale druhá strana. Na otázku proč publikoval knihu o ukrajinské válce v Japonsku a ne ve Francii odpověděl, že Japonci ho berou jako respektovaného antropologa a má možnost se bez zábran vyjadřovat ve všech velkých novinách, knihy mu bez problému vydávají ve velkých nákladech. Ve Francii ho před publikací vsadí do nekorektních uvozovek, např. v  mládí koketoval s komunismem, skandální myslitel apod. Podle Todda konflikt překročil regionální limity a dospěl do polohy globální ekonomické konfrontace.  Antropolog mluví o dvou velkých překvapeních: i když Ukrajina ztratila 16 % území, dokázala Rusku vojensky čelit, k velkému překvapení Západu dokázala ruská ekonomika dobře čelit sankcím, rubl za poslední rok posílil oproti euru o 18 %. Západ přímo vstoupil do této války, západní zbraně zabíjí Rusy ve velkém, samotný Západ sebe šetří, ovšem inflace a surovinové problémy dopadly i na Evropu. Putin se dopustil velké chyby, před rokem byla Ukrajina rozkládajícím se státem, od svého založení ztratila 10-15 milionu lidí, přesně nevíme kolik, Ukrajinci od 2001 ze strachu neuspořádali sčítání lidu, což je klasické znamení společnosti, která se bojí čelit realitě. Kreml se domníval, že tato rozkládající se společnost nepřežije první šok a otevře se ruské matičce. Ovšem i rozkládající se společnost, pokud je zvnějšku dobře finančně a vojensky živena, může odkrýt ve válce nový typ rovnováhy. Rusové to nepředvídali. Nikdo nemohl.

         Podle antropologa pro hlubší chápání ukrajinské společnosti existuje málo informací, na Ukrajině existoval nukleární typ rodiny, který má individualističtější charakter než ruský typ, kde existoval velký vliv občiny. Na Ukrajině došlo v posledních desetiletích k velkému populačnímu odlivu a k autoselekci jistých sociálních typů. Todd říká, že na rozdíl od současného západního vidění nemá problém s chápáním ruské reality, rozumí však západním emocím. César porazil Vercingétorixe a pak s tisícovkami  zajatých uspořádal krvavý triumf v Římě, nemluví se o tom, že by Římané trpěli deficitem hodnot. Dnes vstoupí ruská armáda na ukrajinské území, jsou mrtví atd., jsme plni emocí. Todd říká, že chápe ruské počínání, sdílí konstatování Johna Mearsheimera: "Od roku 2014 vzalo NATO ukrajinskou armádu do své ruky (USA, Británie, Polsko), de facto se Ukrajina stala členem NATO, Rusové dávno předtím signalizovali, že nestrpí ukrajinské členství v NATO." Rusko z jistého pohledu tedy vede defensivní a preventivní válku.  Mearsheimer se oprávněně domnívá, že bychom se neměli radovat z ruských potíží, pro Rusko jde o existenciální otázku, čím bude válka tvrdší, tím silněji udeří.
         Podle Todda je tato válka existenciální válkou i pro USA, dřív než Rusko, USA nemohou z války vycouvat. A to je důvod proč jsme dospěli do války bez konce, střet, který skončí jen zhroucením jedné ze stran. Které? Němci a Francouzi vykazovali před vypuknutím konfliktu neuvěřitelnou míru naivity, netušili, že Ukrajina může s pomocí USA, Británie a Polska vést rozsáhlou válku. Osou dnešního NATO je Washington-Londýn-Varšava-Kyjev. Mearsheimer je dobrým Američanem, přeceňuje svou zemi, domnívá se, že Rusku jde o bytí a nebytí a pro USA je to jedna z her s jinými. Po Vietnamu, Iráku, Afghánistánu jeden debakl navíc. Co na tom záleží? Americká logika: "Můžeme dělat co chceme, protože jsme v závětří za oceánem.." Nic existenciálního nemůže USA potkat, to je ovšem vadná analýza Bidenovy adminstrativy. Amerika je dnes fragilní a ruský ekonomický odpor má sílu strhnout  USA do propasti. Nikdo nepředvídal ruskou ekonomickou sílu ve střetu s ekonomickou mocí NATO. Todd se domnívá, že i samotní Rusové musí být velmi překvapeni. Pokud Rusko dokáže ještě dlouho čelit sankcím, pak se vyčerpají evropské ekonomiky, a s čínskou pomocí to otřese americkou kontrolou nad světovým monetárním systémem, tím padne americká kapacita z ničeho financovat svůj enormní obchodní deficit. Z tohoto důvodu jde o existenciální válku i pro USA, a je to důvod proč jsme v konfliktu bez konce, až do konce.
        Ruský režim se zřítí? Todd se domnívá, v prvním období války se to tak mohlo jevit, ale v okamžiku kdy Rusko pochopilo, že je ve válce, pak má Putin něco, o čem Západ nic neví, prezident je symbolem návratu k rovnováze, podobně jako kolem roku 2000. Todd říká, že Putin neotevřel cestu pouze prosperitě, ale i antropologův fetiš indikátor, za kterou považuje infantilní mortalitu, je lepší než americký. Ordinérní Rus se stejně jako prezident domnívá, že Rusko vede defenzívní válku. Rusové si uvědomují počáteční chyby vedení války, ale dobrá ekonomická průprava jim zvedla sebevědomí, ne oproti Ukrajincům (ukrajinská rezistence je jim pochopitelná, jsou stejně odvážní jako Rusové, nikdy nedokáže západní voják válčit jako oni!), ale proti  kolektivnímu Západu. Prioritou ruského režimu není vojenské vítězství v poli, ale uchování stability posledních 20let. Rusové vedou válku s ekonomikou a chtějí zachovat lidi, to je smysl jejich stažení z Chersonu a z charkovské a kyjevské oblasti. Západ počítá čtvereční kilometry, které dostali Ukrajinci zpět, ale Rusové čekají na kolaps evropských ekonomik. My jsme jejich hlavní frontou. Todd říká, že se může mýlit, ale domnívá se, že počínání Rusů je čitelné, je racionální a tvrdé. Nečitelné parametry jsou jinde.
       Proč z ruského pohledu defenzívní válka? Např. pevnost s kanóny a raketami NATO Bachmut je 8400 km od Washingtonu, ale 130 km od ruské hranice. Podle hlasování v OSN 70 % planety nenásleduje Západ, který vydává  konflikt za střet hodnot, v podstatě jde o konflikt antropologických hodnost. Proměna Ukrajiny v satelit USA a Evropské unie není znakem západní dynamiky, ale vyčerpání vlny, která začala počátkem devadesátých let. Všude ve světě se pozoruje efekt vyčerpání amerického vlivu, kromě Evropské unie a Japonska, protože znakem vyčerpání impéria je posílení kontroly nad jeho protektoráty. Lokální elity ztrácí čím dál víc svou počáteční autonomii, první to potkalo Austrálii a Británii, Internet produkoval v anglosféře takovou interakci s USA, že jejich universitní elity se staly přímým americkým apendixem. Rychle se to přenáší na celý kolektivní Západ. Todd připomíná, dnes něco nepředstavitelného,  společnou tiskovou konferenci Chiraca, Schrödera a Putina proti americké invazi do Iráku.
          Rozšifrování ruského HDP. Podle běžných kalkulací má Rusko stejné HDP jako Španělsko, lze s něčím tak nepatrným obstát ve válce s celým Západem. Todd uvádí věci na pravou míru. Ruské a běloruské HDP činí 3,3 % HDP západního světa. Ovšem odečtěte od amerického HDP nabobtnalé faktury zdravotního systému, dál bohatství produkované advokáty a náklady na vězení, přidejte ekonomiku služeb a 15 až 20 000 ekonomů v platové kategorii 120 000 dolarů, pak si uvědomíte, že velká část západního HDP je pouhá pára nad hrncem. Válka nás přivádí zpět k reálné ekonomice, otvírá problém kapacity produkovat a tedy vést válku. V roce 2014 první sankce proti Rusku rychle zvedly ruskou produkci obilí ze 40 na 90 milionů tun, dík neoliberalismu americká produkce mezi 1980 a 2020 spadla z 80 milionů tun na 40 milionů. Rusko je největším vývozcem atomových elektráren. Rusko má neuvěřitelnou adaptační kapacitu. Abyste pozvedli ekonomiku, potřebujete na prvním místě aktivní populaci, která zná jak vyrábět. USA dnes mají dvakrát tolik obyvatel co Rusko, v USA 7,7 % mladých studuje inženýrské obory, v Rusku 25 %, tedy Rusko vyškolí o 30 % víc inženýrů než USA. USA to nahrazují především Indy a Číňany, ovšem tato substituce jde dolů. To je velké dilema americké ekonomiky, konkurovat Číně může pouze velkým importem kvalifikované pracovní síly. Todd to dává do opozice ruské ekonomické rovnováze. Ruská ekonomika akceptovala tržní principy (je to dokonce Putinova obsese), ale též přisuzuje velkou roli státu, a odtud priority inženýrským oborům. Todd se domnívá, že pokud konflikt potrvá dlouho, velkou roli bude mít průmyslová kapacita produkovat běžnější zbraně, a ne zbraně omezeného množství z kategorie vrcholných technologií. Pak se vyjeví velký problém, kterým je západní globalizace a delokalizovaná produkce, v mnoha případech se na Západě už ani neví, jak to vyrobit. Zvítězí ta strana, která bude schopna produkovat zbraně.
            V Rusku převažuje patrilineární struktura rodiny, tj. muž má centrální roli, tento systém nepřijme žádnou západní inovaci neofeministického typu, LGBT, transgendr atd. Když západní média popisují, jak v Dumě schvalují zákon proti LGBT propagandě, cítí se superiorně, z geopolitického pohledu je to ovšem chyba. Na 75 % planety existuje patrilineární struktura rodiny, odtud plyne velké pochopení ruským postojům. Pro kolektivní ne-Západ představuje Rusko zemi konzervativní morálky. V  geopolitice zohledňujeme víc faktorů, energetiku, vojenskou rovnováhu, průmysl atd., existuje však též měkká síla, tj. kulturní a ideologická rovnováha. Dnešní Rusko, které je archetypem velké mocnosti, nejen antikolonialistické, ale též patrilineární a konzervativní v mravech, dokáže přitáhnout. USA se cítí zrazeny Saúdskou Arábií, důvod je evidentní. Je zřejmé, že konflikt, který západní média vydávají za konflikt politických hodnot, má mnohem hlubší rovinu střetu v antropologických hodnotách. Neznalost těchto hlubin činí konfrontaci velmi nebezpečnou.     

Žádné komentáře: