úterý 10. ledna 2023

dodik eu nato

Kdo dřív?

Zlikvidují struktury NATO a EU dřív prezidenta Dodika nebo Republiku Srpska (RS), která 9. ledna slavila třicetileté výročí vzniku? V obou dvou případech se myslí fyzická likvidace. Republika Srbska musí podle evropskounijního scénáře zapomenout na ústavu, kterou ji garantují Daytonské dohody a poddat se muslimské centrále v Sarajevu, bohužel Dodika nespasí už nic, při příležitosti 30 let republiky udělil nejvyšší státní vyznamenání ruskému prezidentovi Putinovi, a to se neodpouští. Vyvolal tím nepředstavitelnou vlnu zuřivosti v bruselské centrále a v bunkrech NATO. RS sice žádnou vazbu na EU nemá, ale bruselský mluvčí udělení vyznamenání odsoudil a hrozil dalšími kroky proti republice. Balkán považují západní struktury za dobyté území a odpor se netoleruje. Při pročítání zpráv o události v mainstreamovém tisku udeří do očí totalita lží, které zprávu navozují. RS je jedna ze dvou konstitutivních republik tvořících konfederaci Bosna a Herzegovina (BaH), Daytonskými dohodami definovaná ústava konfederace garantuje RS vysokou míru autonomie, přitom většina mainstreamových médií mluví o srbské separatistické enklávě. O řádně zvoleném prezidentovi republiky je referováno jako o seperatistickém lídrovi, o hlavním městě republiky Banja Luce se referuje jako o městě obývaným převážně Srby.

        Dodik při zdůvodnění udělení vyznamenání uvedl, že je udělil proto, že dík dlouholeté vstřícné pozici ruského prezidenta a ruského státu, republika může existovat. O této racionalizaci se nedá pochybovat, např. bez ruských postojů v Radě Bezpečnosti, by existovala Evropskou unií a NATO řízená muslimská centrální vláda v Sarajevu a státnost RS by byla minulostí a Srbové nežádoucím etnikem. Něco podobného NATO a EU organizovaly v Kosovu. Bruselské centrum vydává signály, že pokud se Srbové nepodvolí jimi diktovanému centralizačnímu scénáři konfederace BaH a nerezignují na princip státnosti, uvalí Brusel a USA na republiku sankce. Dnes v zjednodušené propagandistické totální válce o unifikovanou světovládu trapného amerického deep state se denunciují celé národy, v západním mainstreamu se dočteme, že Moskva se snaží pomocí svých proxies (Srbové) destabilizovat Balkán. Podle Deutsche Welle ceremonie výročí vzniku RS má připomenout vyhlášení nezávislého státu Srbů na území Bosny, což prý vyvolalo válku při níž padlo 100 000 lidí, přitom i němečtí historici uvádí, že válku vyvolalo německé a rakouské uznání slovinské nezávislosti, které vedlo k rozpadu Jugoslávie s celou následnou válečnou hrůzou.
         9. leden, který Srbové v republice považují za státní svátek, má být ilegálním dnem, který diskriminuje další etnické skupiny v zemi. Vysvětlení tohoto nesmyslu se lehce najde, ale je to totéž, co plevelení mozku. Srbové si před pár lety v referendu odhlasovali státní svátek na 9. ledna, USA za to vyhlásily proti Dodikovi sankce. O události referuje i ruský mainstream, ale kupodivu jinak než by se čekalo, necelebruje se ruský prezident, ale téměř se vyjevují hrůzy, které za to od NATO a EU Srby postihnou. Bosenskosrbský politik Kovačevič v bělehradském rádiu lapidárně říká, že Bosna a Herzegovina má ústavu, kterou musí všichni (i NATO a EU) respektovat, pokud se bude tvrdit, že věci nejsou dokončené, pak nejsou dokončené i pro Srby, a to znamená, že chceme nezávislou a svobodnou Republiku Srpska. V BaH jsou dva subjekty s definovaným typem státnosti a tři konstitutivní národy, společná budoucnost je možná jen na základě kompromisu, pokud není možná tato cesta, pak druhou cestou, kterou Srbové preferují, je nezávislost RS, říká Kovačevič.

 

Žádné komentáře: