středa 11. ledna 2023

pluralismus france soir

(zbytečná)Svoboda slova a pluralismus

France Soir byly kdysi velmi slavné noviny, psal do nich Sartre, Kessel, Max Gallo aj., v proměnách časů jim osud nepřál a skončily jako online magazín, který přežívá jen dík darům příznivců. Zredukoval se formát, nicméně s dobrými a kvalitními články, které režimu vadí až do té míry, že jim ministryně kultury v prosinci odňala oficiální registraci veřejného média, což znamená ztrátu s tím spojených výhod včetně daňových odpisů a tudíž rychlý konec novin. France Soir jako jedno z mála médií permanentně osvětlovalo covidovou problematiku, nestranně dávalo slovo celému spektru odborníků a ne pouze režimním odborníkům a propagandě, ve Francii to byli např. profesoři Didier Raoult a Christian Perrone, kteří dokazovali negativní aspekty hromadné vakcinace.

        Kvalita článků ve France Soir je zcela mimo diskuzi, o úrovni Macronova režimu vypovídá fakt, že licenci veřejného média dostaly stránky "debunking" komplotisty vydávané barmanem a vojákem, které jsou novinami jenom ve fantazii úředních škrabáků evropskounijní unifikované mašinerie. France Soir osvětluje oblasti covidu, klimatu, energie atd. Režim se při odebrání licence jednoduše odvolal na kompetentnost, přitom z oficiálních médií se pomalu stávají režimní loutky, které ztrácí žurnalistickou kompetentnost, tj. objektivně informovat. Ve Francii média, které ministerstvo kultury akreditovalo jako veřejné médium, bez výjimky žijí ze státních subvencí. Velmi kvalitní kritické politické magazíny jako Valeurs Actuelles, Politique Magazine se pohybují v oblasti ekonomického propadu, magazíny jako Rivarol a Minute jsou režimem přímo pronásledované, přitom režimně konformní komunistické l´Humanité žije bez problémů ze státních dotací, velmi kvalitní Présent musel přestat vycházet. Tento typ pluralismu a žurnalistické svobody dnes zažívá nejsvobodnější evropská země Francie, v jak bídné situaci se musí nacházet země živořící na pluralistické periferii jako Česko?   
        France Soir v editu uvádí, že je intelektuálně, politicky a finančně nezávislým médiem, snaží se o moderní a kvalitní žurnalismus, slouží jako platforma pro renomované experty, profesionální žurnalisty, příležitostné přispěvatele a pro všechny, které vzrušuje informace jako taková. Při čtení dnešního vydání France Soir je jasné proč musí mainstream noviny rychle zlikvidovat. Nejen zajímavá, čtivá témata, ale kvalita a elegance psaní, totiž politická pololež nedá dobrý, čtivý článek, zbortí dokonce i detektivku, jak vidíme na skandinávských nebo amerických autorech. Už první článek, "Co se děje v nemocnici v Remiremont musí přijít na světlo boží", je čtivou detektivkou. Renomovaná advokátka z Epinal Nancy Risacher je velmi aktivní v oblasti (zanedbání)lékařské péče. Nemocnice v Remiremont nemá  dobré statistiky v běžných lékařských zákrocích, např. tři pacienti 59, 67 a 78 let zesnuli krátce poté, co se svěřili nemocniční pohotovosti. "Některé lékařské zákroky mohou vést ke komplikacím, ale zrovna tyto?  Na frakturu stehenní kosti se přece neumírá, další muž se odevzdal do jejich péče, lékaři nezjistili deset zlomených žeber, jak o několik týdnů později odhalili v zobrazovacím centru v Nancy. Na nemocnici je podáno pět trestních oznámení, tři za zabití, jedno na ohrožení života, páté se rozpracovává," říká advokátka a dodává: "Žádné mlčení, musí se osvětlit, co se děje. Když se podíváme na péči o pacienty, vidíme řadu nesrovnalostí, vágnosti, žádná transparentnost, žádné vysvětlení." Prokurátor v Epinal zahájit justiční proces "proti X za podezření ze zabití". Advokátka vysvětluje: "Pokud se bojíte péče nemocnice víc než toho, že onemocníte nebo patologie, kterou trpíte, začíná to být ve společnosti na pováženou". Velmi inspirativní článek pro český stát, u nás nejde jen o ojedinělé nemocnice podobného typu, ale o definici českého zdravotního systému, jak potvrdí každý, kdo s nim přišel do styku. Následuje vynikající dlouhý článek "Občan Kane (1941) Orsona Wellese"; "Lze přitlačit mainstreamový tisk", Vigi Médias organizují demonstraci před redakcí Le Mondu; "CIA organizuje sabotáže přímo v Rusku", výpověď amerického novináře; "Všechny komplotistické teorie na Twitteru se ukázaly pravdivými", vypovídá Elon Musk;. A další...    

Žádné komentáře: