pondělí 5. prosince 2022

anglie cenzus

Stará dobrá Anglie

Podle anglického staťáku Anglie neodvratně mizí, chápe se jako normální, že staré uvolňuje cestu něčemu novému, perspektivnímu, ale zrovna v národním případě lze o tom mít velké pochyby. Anglie Richarda Lví Srdce, Cromwella a Agaty Christie pomalu vymizí, stala se zemí imigrantů bez uchopitelné národní identity. V Anglii a Walesu dnes žije 60 milionů lidí, imigrantské kořeny uvádí jen ke 20 % populace, ale problematické je, že velká část anglické populace dobrovolně emigrovala od vlastních kořenů. Proč by měla po časově krátkých politických a propagandistických masážích umřít  úžasná tisíciletá národní historie, anglicky národ totiž dělal Angličany, ne opačně. Žijeme v době, která má úžasnou kapacitu, nevratně zlikviduje podklad na němž sama spočívá. Je otázkou, kam to zemi dovede, obzvlášť v momentech hlubších krizí. Anglický census ukazuje, že málo lidí v Anglii a Walesu se cítí bělochy, čistě Angličany, málo se považují za křesťany, dvě třetiny Londýňanů patří k etnickým minoritám.

         V interaktivních mapách výsledků šetření je vidět téměř ve všech šetřených parametrech propastný rozdíl mezi městskými aglomeracemi Londýna, Leedsu, Birminghamu, Manchestru atd, a venkovskou Anglií, nejde o kvantitativní rozdíl v jednotlivých parametrech, jak bývá zvykem, kam se promítá třeba nižší příjem venkovských oblastí apod., zde je vidět kvalitativní rozdíl, v městských aglomeracech úplně jiná barva mapy než ve venkovských hrabstvích, od náboženství až po barvu  pleti a pocit národní identifikace. Křesťanská barva má sílu odstínu pouze v severních a některých periferních hrabstvích, žádné větší město se v těchto oblastem nevyskytuje, kupodivu lze konstatovat, že křesťanství je silně korelováno s chudými oblastmi. Pokud analyzovat náboženství aglomerací, pak je nutné volit islámskou barvu diferencovanou odstíny procenta, islám je silný ve velké aglomeraci Leeds-Manchester a pás jeho vyznavačů jde k Londýnu, vyskytují se i zajímavá náboženství, jako je 1% sikhů, 1,5 % hinduistů, 0,5 % židů, podle mapy většina jich žije v centru Londýna. Třetina lidí se považuje za ateisty. Británie je podle cenzu jednou z nejméně religiozních zemí na planetě. Přitom v žádné zemi v Evropě nemá církev podobnou oporu v zákonech a ve veřejné politice jako anglikánská církev. S Británii je to pouze Írán, kde má klerus zákonem zaručené místo v parlamentní sněmovně. Anglie a Wales přestaly být křesťanskými teritorii, méně než 50 % lidí se cítí křesťany, tisícileté náboženství skomírá. Současně narostly podíly všech ostatních náboženství a ateistů. V DailyMail vysvětlují změnu sympatií anglické populace pro křesťanské náboženství - v moderní době je stále obtížnější být křesťanem a důvěřovat, že Kristus buduje na zemi své království, jsme součástí nejrozšířenější víry na zemi, globalistické víry v udržitelnou budoucnost?!        
           Poprvé v 200leté historii podobných šetření čítá kategorii lidí nad 65 let víc než kategorie do 15 let. Imigrantský Londýn a další městské aglomerace jsou mladými, rychle stárnou anglické oblasti s malou imigrací. Vágní neuchopitelnou identitu čistě Brit uvedlo 55 % respondentů, čistě anglickou identitu reportovalo pouze 15 %, v roce 2011 to bylo 58 % populace, Brit a Angličan současně uvedlo 13, 6 %, procento uvádějících čistě welšskou identity se téměř nezměnilo 3,3 % (3,7 %). Víc než 90 % lidí obyvatel se považuje za Brity. 81 % populace se identifikuje jako bílí, a z nich pouze 74,4 % se cítí Angličany, Welšany nebo Skoty. Anglie dnes žije v multikulturní společnosti, co na to řekne historie?

Žádné komentáře: