sobota 16. dubna 2022

bila sobota kristus

Bílá sobota

Podle loňského sčítání lidu se ke katolické církvi hlásí asi milion lidí, počátkem tisíciletí to bylo 3,3 milionu a po převratu v 1989 4,5 milionu. Církev československá husitská čítá mizivých 32 000, v bývalém režimu to byly stovky tisíc. Komunistické totalitní období navzdor dnešnímu režimnímu pedagogickému trolování z mnoha důvodů bohu přálo nesrovnatelně víc než současná totalita. Důvod musí být jen jeden, dnešní totalita je svým způsobem brutálnější, má laskavější masku za níž se skrývá fašismus, který je všepohlcující. Komunismus byl pouze diktaturou jedné strany, která udělala všechno proto, aby zůstala u moci. Dnešní fašizující totalita udělá všechno proto, aby změnila podstatu člověka, ještě dřív než se jí podařilo ke svému obrazu změnit člověka, uspěla vyměnit boha. Boha Písma tato totalita nepotřebuje, pár let stačilo německým fašistům, aby navždycky zmizel bůh z německého vědomí a proměnil se v přítulnou režimní fikci. V minulém období katolická církev úspěšně odolávala, např. našla sílu izolovat komunisty protěžované hnutí kněží Pacem in Terris a zůstat jen ve světě víry. Miliony lidí navzdor komunistické propagandě se k církvi hlásily, ne proto, že odolávala politickým tlakům, ale proto, že vyjevovala pravdu Písma. V dnešní době kněží modloslužebným způsobem zbožštili politickou ideu evropskounijního dobra, dobro Písma není pro ně moc relevantní. Bůh není racionalista, není zdrojem natovského universálního panteismu, jak občas podsouvají kázání pražského kléru. Bůh znamená trýznivé hledání cesty, jak popsal Augustin, neznamená to občasnou účast na mši, navíc s klérem propadlým evropskounijnímu a natovskému donatismu. Augustin napsal, blesky boží bičují nebe a tyhle husy kejhají, jak jsou dobré. Teologickým dobrem dnešní církve jsou politické priority, které předkládá Evropská unie: uprchlíci, zelená ekologie, láska k islámu, a dnes je to i nenávist k Rusku, která bohužel plyne též z kázání farářů.  

            Švýcarský teolog Gottfried Locher filozofuje: "Kdybych byl ateistou mluvil bych dnes proti myšlence Velikonoc, pohleďte na Ukrajinu, co se musí ještě stát, aby křesťané přišli k rozumu a nezabíjeli se. Oslavují obskurní zmrtvýchvstání, ale v tisících leží v hrobech a nikdo z nich nikdy neobživl. Velikonoce jsou velkou lží od časů Kristova narození". Gottfried Locher není ateistou, je křesťanem, říká: "2000 let žádné Velikonoce se neobešly bez válek. I dnes máme desítky konfliktů po všech kontinentech a jsou země, kde je mrtvých víc než na Ukrajině, jen o nich nechceme vědět..."  Gottfried Locher ve Weltwoche připomíná Michelangelovu pietu v Římě: "Smrt před očima, díváme se na grandiózní Pietu v Petrově dómu, větší než život je blok mramoru. Dvaapůltunové postavy, ale neuvěřitelně lehké, jemné až filigránské. Marie se  zbitým tělem svého ukřižovaného syna v náručí. Bez dechu a s úžasem přihlížíme. Veškeré utrpení světa se zhustilo v tomto trýznivém obrazu, v tiché matce se synem.."  
            

Žádné komentáře: