středa 23. března 2022

teror triple

Tripl(e)

V druhé polovině osmdesátých let, kdy jsme se domnívali, že nás terorizuje kůl v plotě KSČ a v naivní víře jsme očekávali příchod něčeho lepšího, šilhali jsme po demokratickém spasiteli s tvrdou měnou, nikdo netušil, že po pár desetiletích rozměry pseudodemokratického teroru budou až na "los bananas y las playas" ještě horší, dotýkají se totiž samotné duchovní podstaty člověka, kterou strana až na formální rudé koutky odsunuté do sklepních prostor už neřešila. Tenkrát jedny jihočeské okresní noviny psaly, že nebezpečná pohlavní choroba v okrese extrémně narostla a zavedla se nespecifikovaná opatření. Důvod se dal lehce odhadnout, narostla sexuální turistika z demokratického západu a s tvrdou měnou přišlo i to. Příhodu připomněl nadpis článku ve včerejších RheinischePost: "Bruselský Tripl(e) Gipfel", připravuje se třístranné vrcholné setkání NATO, EU a G7, tento tripl(e) evokuje podobné pocity jako článek v jihočeských okresních novinách s tím rozdílem, že tenkrát se zavedla opatření, aby se výbuchu zabránilo, strategie dnešní demokratické paralely je jiná, terminálním výbuchem všichni, i ti co to nechtějí, se zdemokratizují až do morku kostí.  

          Běs a chvění vyvolává tvrzení v německých novinách, že západ je tak jednotný jako nikdy předtím, konečně to tenkrát taky psaly i okresní noviny, s tím rozdílem, že tím obtěžovaly publikum jen na prvního máje, dnes to máme na tapetě pořád. Transatlantická konvergence ještě dál konvergovala, NATO urychleně dopsalo koncept  zostřené strategie a podle novin strategický kompas EU jednoznačně ukazuje na splynutí s NATO. Není jednoznačné, který z těch tripl(e) je pro národní přežití méně nebezpečný. V osmdesátých letech jsme chápali jako negativní Varšavskou smlouvu, ale implicitně jsme se domnívali, že NATO je tu kvůli tomuto paktu a v příhodný okamžik odejdou do pekel oba dva pakty současně. Nikdo se nedomníval, že NATO je posel míru.
        V článku v RheinischePost se dál píše, že v důsledku bruselského nezájmu na Balkáně narostlo nebezpečí války a atlantické struktury se tím musí urychleně zabývat. Nekonkretizuje se, jaké nebezpečí má autor článku na mysli, o tom se píše v dalším článku RP, který už bohužel není volně přístupný, ale evropskounijní alias NATO bigotní záměry jsou celkem snadno dešifrovatelné. Válka na Balkáně např. proto, že srbské aerolinky jako jediné z Evropy létají do Ruska, srbský prezident řekl, že si nikdo nedokáže představit jakému nátlaku od atlantických struktur musí čelit, prezident si nemůže před volbami dovolit ukázat nepřátelskou tvář Rusku, v kterém srbský lid vidí nejbližší zemi. Nestravitelným soustem pro EU a NATO na Balkáně je existence polonezávislé Republika Srpska v rámci konfederace Bosna a Herzegovina. Republika Srpska je navzdory masívní finanční a politické podpoře muslimsko-chorvatské části konfederace od EU, ekonomicky víc prosperující částí konfederace, odmítá vstoupit do NATO a EU, požaduje respektování Daytonských dohod, které muslimsko-chorvatské centrum za pomocí evropskounijních dohližitelů podstatně osekalo. Republika Srbska usiluje o nezávislost, bez ruské podpory by její autonomie dávno neexistovala, v okamžiku existenciálního konfliktu mezi Ruskem a západem, který zažíváme, Rusko přestane brát ohledy na západní struktury a pravděpodobně uzná nezávislost Republiky Srpska pokud ji vyhlásí a poskytne jí pomoc.  

Žádné komentáře: