pátek 18. února 2022

globalismus identita

Liberální a antiliberální

Kniha esejisty a politologa Jesús Sebastián-Lorente "Proti západu" vyšla s velkým echem ve Španělsku, Francii a Itálii. Esejista má blízko k francouzské Nové pravici, nicméně se nedá mluvit o názorové identitě s jejím zakladatelem de Benoistem. Podle politologa z krizového stavu Evropu vyvede pouze politika, nesdílí s Benoistem jeho historicko-romantický pohled na identitu malých regionů, které konstituují evropské národy. Domnívá se, že regionální etnika mají kulturní (folklórní) význam, ale dnes pouze národní stát, který se v Evropě nachází v krizi, může člověka ochránit proti degradačním silám individualismu a globalizace. De Benoist dává europeismu až mytologickou dimensi na úkor politiky. Sebastián-Lorente v hovoru ve španělském konzervativním Elinactual. 

Vaše kniha "Proti západu" staví na 4 osách: antiimperialismus; antiliberalismus; formulace národní identity; federální řešení.  Lze situovat americký imperialismus do stejné roviny jako německý?
     Jsou v opozici. Americký imperialismus aspiruje na universální impérium. Německý na hegemonii v Evropě. Amerika nazírá na Evropu jako na satelit. Pro německé impérium je Evropa planetou a jeho biologickým, antropologickým a kulturním universem. Ovšem metody též hrají roli. Americký imperialismus používá často jemné a nepostřehnutelné přesvědčovací metody. Německý imperialismus vždycky sáhl po síle, dnešní Německo využívá sílu a vliv své ekonomiky, aby zabezpečilo svou dominanci v Evropě.
Proč necháváte do jisté míry Rusko stranou od evropského zápolení?
      Rusko, stejně jako Británii, vylučuji. Tyto dva celky se pomalu vzdálily od Evropy, zvolily si vlastní modely (v britském případě jde o angloamerický model), což není nic záporného, jejich boje a cíle jsou rozdílné od kontinentální Evropy. Vidím v Rusku spojence Evropy (suverénní Evropy, je jasné, že to není Evropská unie).
Většina "systémových" analýz chápe liberalismus jako panenskou doktrínu, aseptickou nebo čistou, vy liberalismus chápete jako socio-politickou rakovinu.
    Rakovinu konstituuje ideologie, která se narodila s francouzskou revolucí. Mám na mysli odvrhnutí evropských principů jako je řád, tradice a hierarchie. Liberalismus znamená metastázu těchto principů. Není pochyb, že liberalismus ve svých manifestacích individualismu a globalismu je jejich principiálním nepřítelem. Benoist směřuje svůj ideologický boj proti těmto směrům, ale nejde o jednoduchou ideologií, ale o systém dnešního světa. Je fundamentálním problémem doby, že liberalismus ve svých mutacích dnes triumfoval. Nic nesvědčí, že může být brzy poražen, nezbývá nám než resistence.
Genderová ideologie je dítětem liberalismus?
     Genderová ideologie znamená metastázu liberalismu v jeho libertinské verzi. Liberální-libertinská levice, která zradila pracujícího člověka, je vždy ochotna renovovat svůj diskurs nepřirozenou, antihumanistickou filosofií, která pohřbívá hodnoty evropského člověka a nahrazuje je univerzálními. Liberálně konzervativní pravice přistoupila na gendrovou ideologii. Pravice prohraje kulturní boj když rezignuje na ideologický boj a akceptuje libertinské perverze.
Co můžete říci na integrační a asimilační problémy?
     Evropská identita existuje pouze ve filozofické rovině, není vepsaná do lidového podvědomí. Nikomu se nepodařilo sladit etnicitu, nacionalismus a europeismus. Evropská identita je poháněna konkurencí velkých evropských národů a přilnavostí malých národů k velkým. Aktuálně žádný velký evropský národ nemůže sloužit modelem, všechno se rozplývá v akceptování liberálně globalistické entity, kterou je Evropská unie. Imigrace není žádným spontánním jevem, jde o autentický projekt globalistického liberalismu. Liberalismus nezajímají národy, ale atomizovaná individua, nádeníci a konzumenti. Odvolává se na humanismus, aby se evropské národy smířily s masovou imigrací. Integrace, asimilace? Žádný efekt!
Islám vytvoří komunitu, vy se dovoláváte jistého paganismu, je to dostatečné na vytvoření komunity v Evropě?
     Islám i křesťanství jdou proti rozdílům. Z toho důvodů se odvolávám na paganismus, který přeje diverzitě. Indoevropský paganismus zůstane literární reminiscencí, snad jako model soužití člověka a přírody pomocí sakrálního, návrat k paganismu negarantuje konstituci autentické evropské komunity, jak se to podařilo křesťanství. Jde o referenci, ne o řešení. Evropská komunita je na prvním místě politickou záležitostí.
Federalismus je řešením evropských problémů?
       Evropa se v historii vždycky vyznačovala různými formami federalismu, ale federalismus nemůže být asymetrickým, nemůže jít nad rozdíly, které charakterizují jednotlivé národy a etnika (jazyk, kultura, historie, teritorium). Zničit národní stát, aby se utvořil federativní stát s privilegovanými komunitami, nemůže mít budoucnost. Federovat, aby to společné bylo co nejširší.            
Vaše vize populismu?
     Myslím, že ideologie skončily a nacházíme se politickém období. Metapolitika je mrtvá, ať žije politika. A politická konfrontace se musí nastolit mezi globalisty a přívrženci národní identity. Nebo mezi liberály a antiliberály. Populismus je z této perspektivy instrumentem, jak učinit z lidu aktivní politický element, je to politická forma, která je esenciálně antimoderní a antiosvícenská. Liberální ideologie triumfovala a nelze ji porazit ve filozofické rovině, ale pouze politikou. Lid si musí vynutit návrat k demokracii.  

Žádné komentáře: