pondělí 31. ledna 2022

parag khanna

Zhnědneme

Bretaňský pravicový  server Breizh-info převzal ze skotského Harald Scotland interview indo-amerického geopolitického specialisty a autora mnoha knih dr. Parag Khanna, který je ředitelem několika amerických think-tanků zabývajících se globalizací, členem prestižních reflexních skupin jako je Council on Foreign Relations, Brookings Institution atd. Podle Khanna ekonomické tlaky, války a technologický rozvoj povedou v horizontu padesáti let k tomu, že miliardy lidí se dají do pohybu, což má být nevyhnutelné a pro svět pozitivní. Kupodivu z vývodů podobných geospecialistů plyne, že většina z těch putujících miliard zamíří na nejmenší kontinent do Evropy. Breiz-info uvedl interview tím, že je nutné vědět, co mají v hlavě nepřátelé Evropy na život a na smrt.

         Názory prezentované v Haraldu jsou šokující a absurdní, ale neznamená to, že nemají šanci být v dnešních vládnoucích poměrech na západě realizovány. Jedním z hlavních motorů masové emigrace do Evropy je podle Khanna, kromě ekonomických faktorů, její mravní degradace, zde se samozřejmě moc neplete, mýlí se pouze v tom, že nevidí jiné možnosti než nahrazení evropského etnika. Západní fertilita je prakticky nulová, populace rapidně stárne, nic jiného nemůže Evropa dělat než se otevřít stovkám milionů z Afriky a Asie a doufat, že se tato nová populace postará o evropské starce. Evropský antiimigrační populismus narazí na ekonomický kolaps způsobený stárnutím všeho. Každý rok dorazí do Německa milion imigrantů, 13.7 milionů obyvatel jsou imigranty první generace. Khanna se mýlí když tvrdí, že lidé v Německu si uvědomili blahodárnost masové imigrace a proto se antiimigrační AfD ve volbách zhroutila, dostala pouze o nějaké dvě procenta méně hlasů. Po Brexitu může mladý Asiat emigrovat do Anglie snáz než tomu bylo před pěti lety. Populismus podle Khanna nemá sílu něco zastavit, imigranti přijdou tak jako tak, Británie se rychle vrátí k proimigrační politice. Khanna vynáší proimigračního fanatika Trudeau proti Viktoru Orbánovi, ovšem do jeho vývodů mu nezapadá fakt, že Orbán zvrátil demografickou past a na národních principech stavěná maďarská společnost funguje lépe než pomalu ghetoizovaná kanadská a maďarské se stává zajímavější než banální kanadská multikultura, Toronťan se musí nejdřív sebeobelhat, aby mohl tvrdit, že dnešní Toronto je něco lepšího než tradiční anglosaské.
         Některé Khannovy postřehy jsou velmi hluboké a odhalují důvody krize západní společnosti. Khanna nevidí větší morální zločin než je umírání starých opuštěných lidí na západě, je to barbarské, západní společnosti by se měly stydět. V Singapuru je u každého starého člověka jedna filipínská ošetřovatelka, staří mají v těchto společnostech úctu, o které se na západě nikomu ani nesnilo. Khannova analýza v tomto ohledu je téměř exaktní, morální hniloba se zmocnila západu, jsme schopni si vylhat kvalitu antihumánního zdravotního systému, kde starý nemocný je odpadem určeným k rychlému konci. Český ministr Kupka, který ekonomice rozumí méně než filipínská pečovatelka, uřeže poslední benefity živořícím českým seniorům v prolhané finanční eskamontáži o slevách na jízdenkách, stát miliardami dotuje České dráhy a prázdné regionální vlaky o třech cestujících, ale senior tam Kupkovi smrdí. Ze zcela realistické Khannovy analýzy výchozí situace v Evropě neplyne masová imigrace, ale rychlé nahrazení podvodných elit skutečnými elitami, kterými doufejme Evropa oplývá a které se pokusí o evropské řešení dobové krize. Chatrné elity, které se Evropy zmocnily a silným příkladem je vládnoucí česká koalice, kromě organizování vlastního blahobytu, jsou schopny pouze velmi mizerného vládnutí. Khanna mluví o dobrém vládnutí z delšího časového pohledu, má za to, že klíčem k tomu je ještě robustnější imigrace do Evropy než organizují dnešní elity .
          Khanna v okamžiku když přechází od možná zajímavého planetárního nadhledu ke konkrétnějšímu dovozování se zaplete do banálních tvrzení, které jdou mimo realitu a jsou ideologicky deformovány.  Např. Francie je dost velkou zemí, která by mohla sloužit za ověřovací materiál a kde Khannovy postuláty zdaleka neplatí, imigranti podle něj postaví na nohy sociální systémy, ve Francii je dovedli na pokraj vyčerpání. Musí se investovat čas, peníze a energie do integrace imigrantů, ve Francii tento proces pohlcuje čím dál víc prostředků a integrace je stále na počátku i u dalších generací. Khanna považuje Německo za model pro ostatní evropské země, jak integrovat imigranty. Děje se to za cenu totálního potlačení svobodných projevů etnického obyvatelstva a jeho perspektivní anihilace. Podle  Khanna perspektivou západu je zhnědnutí, dojde ke genetickému mixu.
         Rusko Khanna považuje za překážku planetárního hnědnutí, první světový exportér obilí potřebuje zemědělce, v Bangladéši stoupá moře, tak proč neřešit jednou ranou dva problémy, brání tomu kremelský populista. Geopolitický specialista pro své teorie hledá oporu jen ve vybrané množině reálných jevů, uniklo mu, že v Římě žijí statisíce Bangladéšanů a městu ničemu nepomohly, jejich přínos společenskému produktu není nulový, ale negativní. Podle Khanna principem dalšího vývojového stupně civilizace bude intenzívní planetární mobilita stamilionů - přemístění lidí ke zdrojům s minimální environmentální stopou. Neexistuje demografický problém, existuje pouze distribuční planetární problém. Tato tvrzení jsou jsou ahistorická, planetární řešení ne moc úspěšně přinášeli náboženští proroci nebo vtělení boží. Člověk je na prvním místě vázán na rodinu, dál na národ a v menším stupni na kulturně blízká etnika, další vazby jsou fiktivní a planetární individualita už vůbec není smysluplná. Řešení demografických a morálních problémů, které podminovávají principy demokracie, leží v rovině národa a nemůže přijít od planetárních spekulantů. 

Žádné komentáře: