úterý 21. prosince 2021

atom nemecko

Německý atom končí

V příštích dnech se v Německu zastaví chod tří atomových elektráren a zbývající tři atomovky se uzavřou do konce 2022, Německo příští rok definitivně vycouvá z nukleární energetiky, elektrika se bude podle koaliční dohody nové vlády převážně vyrábět z větrných a solárních elektráren nebo se doveze. Včera oznámila německá televize RTL, že během omikronové vlny je zajištěno energetické zásobování, v Německu je nejdražší energie v Evropě, naznačují se možnosti energetických výpadků, ale až na pár výjimek se nikdo nepozastavil nad uzavřením posledních atomovek. Dokonce  prezident spolkového úřadu pro bezpečnost nakládání s jaderným odpadem Koenig tvrdil, že i atomové elektrárny zatíží planetu CO2. Německo má dnes 30 000 větrných elektráren, které produkují 4% německé spotřeby, aby se pokryla celá spotřeba, musí se postavit 600 000 dalších větrných elektráren, zhruba jedno zařízení na 0.5 km². V této zemi není nic nemožného, ani znásilnění krajiny radikálním typem ošklivosti, Habeck, tj. zelený ministr energetiky, vyhlásil, že vláda urychleně vydělí terén a drasticky zredukuje stavební řízení, stavět se bude ve velkém. Ministryně zahraničí Annalena Baerbock, též od zelených, prohlásila, že Nord Stream 2 není nutný, ministryně věří, že velmi rychle nahradí plyn vítr.

       Atomová energetika je impulzem k rozvoji nejprogresívnějších technologií, větrné mlýny si Němci dovezou z Číny, jde o zařízení technicky odpovídající úrovni 19. století, není možné chtít vyvíjet technologie 21. století na energetických nosičích odpovídající pravěku. V Číně otvírají každoročně tisíce malých atomovek a atomová energetika potencuje celá průmyslová odvětví. Do roku 2038 Německo plánuje ukončit produkci elektřiny z uhlí a úplně přejít na energeticky obnovitelné zdroje. Alternativa pro Německo minulý čtvrtek navrhla v Bundestagu zákon o prodloužení funkčnosti šesti stávajících atomových elektráren, parlamentní většina návrh odmítla. Zpravodaj AfD tvrdil, že německá energetická politika je pravděpodobně nejhloupější na světě, v brzké době hrozí odříznutí celých městských aglomerací od elektrického proudu. Podle německého institutu pro ekonomická bádání (DIW) potřebuje Německo otvírat každý den aspoň šest větrných elektráren, aby se zajistila energetická bezpečnost státu. Německé CO2 emise se podílí 2% na celkových emisích, relativně je to velmi málo na to, aby se tento podíl musel z nějakých absurdních ideologických důvodů snižovat, redukce evropských emisí budou mít velmi marginální dopad na globální klima.
       Hamburský evoluční biolog Matthias Glaubrecht, tvrdí že masívní použití větrných elektráren zlikviduje klíčové body ekologické sítě a nenávratně poškodí kvalitu životního prostředí. V Cicero píše specialista státní správy Caemmerer Lenz, že masívní výstavba větrných elektráren není záležitostí veřejného zájmu, ale plyne z ideologických pověr, neexistují žádné racionální důvody a evidence, které by mluvily pro tento směr energetické politiky státu. Otevřená diskuze by se musela zabývat negativními důsledky této politiky, např. masovou likvidací evropských druhů ptáků, evropské zákony zavazují každý stát pokud možno limitovat zabíjejí ptáků, výstavba větrných elektráren znamená ignorování evropskounijní strategie biodiverzity, kterou se EU tak zaštiťuje.  

Žádné komentáře: