pondělí 29. listopadu 2021

sarah frontex

Kardinál Sarah ve čtvrtek a hromadný transfer lidi do Evropy

Posledních šest let bylo z Afriky do Evropy za přispění Frontexu, který má v poslání chránit evropské hranice, převezeno víc než 840 tisíc lidí, uvádí se to ve sdělení EU Komise německým novinám Welt am Sonntag, vydávají  to tam za zachránění tonoucích, což je samozřejmě podvod, jak např. jasně řekl minulý týden ve velmi citovaném interview v rádiu Europe 1 kardinál Robert Sarah. Jen od začátku letošního roku organizoval Frontex "záchranu" 35 000 lidí. K těmto statisícům  je třeba připočíst další, které "zachránily" neziskovky typu "Seewatch", "Mission Lifeline" apod. a miliony, které dorazily do Evropy bezpečnějšími cestami než nafukovací člun. Pokud by se rozdělili do členských zemí EU jenom zachránění Frontexem podle klíče, který navrhuje a nakonec určitě prosadí evropskounijní Komise, české obyvatelstvo by narostlo o 15 000 muslimů z Afriky a Blízkého východu. Nová  německá koaliční vláda má v programu "zachraňování" ještě zintenzívnit, v koaliční dohodě stojí: "Frontex musí v rámci svého mandátu být při zachraňování ještě aktivnější... Je naší civilizační a zákonem danou povinností nenechat lidi topit se v moři, nikdo nemůže bránit ani zachraňování dobrovolných organizací... Budeme usilovat o státem a EU koordinované zachraňování (a distribuci lidí)... " a protože Němci vládnou Unii a jsou dogmaticky důslední, tak k tomu určitě dojde.

              Velký guinejský prelát kardinál Robert Sarah ve čtvrtek ráno v zajímavém hovoru ve francouzském rádiu Europe1. Kardinál je autorem spousty knih a esejí o podstatě a významu křesťanství pro naši dobu, je tvrdým kritikem konzumních povrchních představ, které vládnou době. Intelektuálně na podstatně jiné úrovni než pozorujeme u evropského duchovně šmatlajícího kléru, kardinál není nadán pouze velkou intelektualitou, ale i velkou energií a vůlí věci měnit, evropský křesťan při jeho hovorech pocítí záchvěv naděje, že to je ten vyvolený pastýř, který přijde. Kardinál vidí velký zločin v počínání pašeráků lidí do Evropy, kam implicitně patří i EU Komise a německá vládní koalice, pokud by Afričané nebyli evropskými zdroji vyzýváni nebo přímo lákáni k masovému přechodu do Evropy, zůstali by ve svých zemích a zvelebovali je, to je jejich jediná možnost, jak si vylepšit život. Povzbuzování k emigraci je trojnásobným zločinem na Africe a Blízkém východě: země se připraví o své  přirozené bohatství, o vývojový potenciál, ukradne se jim intelektuální kapacita a paže; nezablokuje se aktivita pašeráků lidí, kteří mnohým přivodí smrt v moři, což je zločin; západ  nemůže přijmou všechny a tudíž vybízet k imigraci je falešná cesta.
             Přijmou-li se zde někteří, ať je to v rozumném počtu, kdy ještě mohou tito lidé přispět ke zdejší sociální a kulturní rovnováze. Mnozí příchozí vnucují Evropě svou kulturu a styl života a západ to tak nechává. Nestačí jenom zajistit těmto lidem ubytování a stravu, v případě této masové imigrace nejde o charitu, podobá se to druhému typu otroctví. Mnozí se utopí v moři a ti, kterým se to povede, nenajdou práci nebo je podřadná, jaká je to lidská důstojnost. Emigrace vždycky existovala, ale nikdy ne v dnešní podobě. Kardinál v hovoru též řekl, že pokud Evropa bude pokračovat tímto směrem a tempem, brzo bude zaplavena zahraniční populací. Podle kardinála, každý má své kořeny, své kulturní bohatství, historii a předává to svým dětem. Co jsme dostali, to předáme. Situace v Evropě je autodestrukční, kardinál doufá, že Evropa se vrátí k sebereflexi a bude volit inteligentní cesty odpovídající její tradici.       

Žádné komentáře: