neděle 14. listopadu 2021

covid paxlovid

Sackgasse

Nejspíš je to v pytli, píší jedny berlínské noviny, třikrát očkován a imunita z vás prchá, jak kořalka po kocovině. Před pár dny ministr zdravotnictví u Jílkové vzbuzoval takový soucit, že i mnozí zarputilí odpůrci se po pořadu rozhodli, že zažádají úřady o vakcínu. Soucit vzbuzoval i docent, kterého měl ministr argumentačně při ruce a konsekventně všichni naočkovaní i nenaočkovaní, protože jak píší berlínské noviny v pytli jsme už všichni. Nová agresívní Delta varianta viru nemá respekt ani před naočkovanými, imunita za pár měsíců vyprchá. Saský předseda vlády Michael Kretschmer včera v Bildu prohlásil, že se naplňuje, co už dávno věděl, kolem vánoc zažijeme covidové inferno, neuvedl, zda-li to ví i o sousední ČR.

       Lidstvo má zkušenost, že v největší tmě se nakonec objeví světlonoš. Nečekaně je to právě firma Pfizer, na stránkách firmy se objevila 5. listopadu úžasná zpráva: „investigační novela anticovid oral..“,  firma si od sdělení tak mnoho slibuje, že pod zprávou rovnou uvádí kontakt na investiční oddělení, investovat se dá i telefonicky. Firma vyvinula prostředek, který sníží riziko hospitalizace o 89% u všech kategorií nemocných. A co je podstatné, žádná injekce, ale pilulky bez vedlejších účinků. Místo vpichování genetických preparátů do zdravého těla, aby se „možná“ oslabil průběh onemocnění, pilulky bez bočních následků. V New York Times říká šéfka vývojového oddělení firmy Annaliesa Andersonová, že lék, který vymysleli, přetrumfne všechny jejich sny. Život se stane normálním a konec pandemie je na obzoru. 
           Lék Paxlovid. V rozsáhlém zkušebním vzorku v randomizované double-blinde-study nebylo ve skupině Paxlovid oproti placebu registrováno žádné úmrtí. Ve skupině pacientů s třídenními příznaky 0.8% (3 z 389)  pacientů, kterým se randomizovaně distribuoval Paxlovid bylo hospitalizováno a žádná smrt nenastala, oproti 7% (27 z 389) hospitalizovaných u placeba se 7 mrtvými. Nikdo po Paxlovidu neskonal a tak se automaticky naplňuje jakákoliv signikantnost (zde p=0.0001). Ve skupině pětidenních příznaků, ve skupině Paxlovid hospitalizováno 1% (6 z 607)a žádná smrt nenastala u skupiny placebo 6.7% (41 z 612) hospitalizováno a 10 úmrtí, statisticky signifikantní zjištění, opět p<0.0001. Po konzultacích ve FDA (americký schvalovací orgán) se firma Pfizer rozhodla požádat o registraci léku. Podle ředitele firmy Bourly, lék redukuje nebezpečí hospitalizace covidové infekce na deset procent. Nežádoucí účinky se zkoumaly v kohortě 1881 nemocných, jsou srovnatelné v obou skupinách, vesměs ve skupině Paxlovid i placeba mají nežádoucí účinky slabou intenzitu. Paxlovid je inhibitor proteázy, měl by být distribuován při prvních příznacích covidové infekce, dokáže zablokovat klíčový enzym, který virus potřebuje ke své replikaci. Administrován spolu s malou dávkou ritonaviru (lék proti HIV) zpomalí metabolismus účinné látky Paxlovidu a tím prodlouží její účinnost a vysokou koncentraci na delší období, což pomahá bojovat s virem. Paxlovid blokuje virální replikaci ve fázi zv. proteolysis, která předchází RNA replikaci. V klinických studiích Paxlovid nevykázal žádnou evidenci mutagenních DNA interakcí.
   

Žádné komentáře: