pátek 17. září 2021

duma rusko

Duma v neděli

Od pátku do neděle se volí dolní komora ruského parlamentu, očekává se, že půjde trochu dolů hlavní prezidentova opora Jediné Rusko, průzkumy mluví o posílení komunistické strany. Celkově se politické rozložení sil v Dumě nezmění, i když podle dlouhodobých průzkumů se společenský názor posunul nalevo, většina obyvatel preferuje plánovitou ekonomiku a vyjadřuje kladný náhled na sovětský systém, ale většina lidí nevolí levicové strany. Agentura výzkumu veřejného mínění Levada-centrum položila velkému výběrovému vzorku tři otázky cílené na politické preference ruských občanů. První otázka: „Preferujete Rusko s vysokým životním standardem, i když nebude světovou velmocí nebo preferujete velmocenské Rusko, které je váženo a obáváno ostatními?“ Podobná otázka se dá podsunout i Čechům „Preferujete vysoký životní standard v EU s omezenou suverenitou a osvíceným diktátem evropskounijní Komise nebo suverénní stát, který musí na svůj standard dnes a denně tvrdě pracovat?“ V Rusku 66% lidí preferuje první možnost proti 32%. Velmi podobný výsledek by se dal očekávat i v ČR. V Rusku je toto procento nejvyšší za posledních 18 let dotazování, s výjimkou roku 2014, kdy se k Rusku připojil Krym. Konečně touha po životním standardu není nic neočekávaného, problémem je spíš demagogie dotazovacího centra Levada a jejich liberální ignorantství. Levada centrum je financované západními liberálními centry a agenturami a na daném příkladě je patrné, jak demagogický styl kladení otázek dovedně deformuje podstatu problému a intoxikuje společnost. „Je lepší životní standard nebo plození dětí?“, liberální perverze dovedla celý západní svět ke kladné odpovědi, stejně tak v případě: „Je lepší vysoký životní standard a proměnit se ve stádo řízené evropskounijními orgány nebo národní suverenita?“

         Tento typ dotazování má vrcholně manipulativní charakter, otázka nemůže stát, zda-li být nebo nebýt velmocí oproti lednici a bouráku. Rusko je z principu velmocí, pokud by rezignovalo na tuto roli, vedlo by to k rozpadu státu a zániku ruského etnosu. Mocenská poloha Ruska není synonymem bídy, ale platí opačná logika, Rusko s realizovanou mocenskou potencí bude na rozdíl od konzumem degenerovaného západu velmi bohatou zemí nejen v materiálním, ale i v duchovním smyslu. Evidentně centru Levada jde o vnesení rozkolu do ruské společnosti, výsledky jejich analýz často přebírají ruská média.
        Petr Akopov v RIA-Novosti píše, že ze závěru šetření nelze dovozovat, že Rusové upřednostňují konzumní a nenárodní společnost nad národní jednotou. Rusové preferují blahobyt, ale je jim jasné, že ruská velmoc tu vždycky bude, chápou to jako nezvratný historický fakt. Odpovědi na druhou otázku dávají první skóre do uvozovek. „Jaký politický systém preferujete?“ 70% Rusů preferuje sovětský společenský systém, který vládl do devadesátých let, 14% současný systém, 16% je za západní politický systém. Třetí otázka: „Jaký ekonomický systém považujete za nejvhodnější pro Rusko?“ 62% hlasovalo za státně plánovanou ekonomiku s přerozdělováním, 24% preferuje privátní tržní ekonomiku. V praxi to nevede k masovému hlasování pro komunistickou stranu, její skóre se pohybuje kolem 20%, všechny levicové síly dohromady mají třetinový volební potenciál. Akopov píše, že Rusové moc nevěří politickým stranám, hlasují za Jediné Rusko, protože tuto stranu podporuje Putin, navíc stranickými volebními lídry jsou populární ministr obrany Šojgu a ministr zahraničí Lavrov.
         Rusko je prezidentskou republikou, dnes se ztotožňuje s prezidentem, který stojí nad stranickým bojem, jinou podobu ruský politický systém mít nemůže. Jedině silná prezidentská moc, i když ji ústavní doplňky oslabily, je schopna korigovat sociálně-ekonomický stroj i politické hráče. Privátní iniciativa v důsledku vysoké životní úrovně přestala být ve vyspělých zemích motorem ekonomické rozvoje, Putin dokázal úspěšně zkombinovat státní ekonomický dirigismus a privátní podnikatelskou iniciativu. Jedině prezidentova iniciativa má sílu čelit hlavnímu ruskému problému, kterým jsou velké sociální nerovnosti. Národ věří, že Putin dokáže  zabezpečit světovou roli Ruska i vysoký životní standard.      

Žádné komentáře: