neděle 8. srpna 2021

ideologie idea

Síla ideologie

Síla ideologie je nesena silou konfliktu na němž je založena, ideologie potřebuje oběť a utlačovatele. V Hitlerově pojetí byl obětí celý německý národ, v marxismu to byla dělnická třída, jistou dobu v západní Evropě to byla žena, dnešní perverzní západní ideologie našly oběť v abstraktní feminní podstatě ve všech možných formách, sem spadá i muslimský imigrant a černoch, od genderu až po queer. Opresorem je maskulinismus, patriarchální, židovsko-křesťanská morálka, heterosexuální, normální a přirozené. Liberální ideologie (včetně evropskounijní) invertuje tzv. opresívní schema, oběť se musí osvobodit i za cenu negace platných mravních norem.

     Němci jsou největšími inovátory ideologických perverzí, i bolševismus měl kořeny v německém světě. Douglas Murray píše, že německý „Drang nach dem Absoluten“ je kořenem všeho zla, nekonečné pitvání a bádání v ideji vede tak akorát k nacismu. Německá pavědecká univerzitní vivisekce zničila metafyzický základ Evropy, Edward Pusey napsal v roce 1825, když v Goettingen studoval závěry Eichhornova bádání nad Starým zákonem: „necitlivým způsobem úplně zničil fundamentální mýtus evropského kontinentu“, podobně Strauss s Novým zákonem. Němci aplikovali triviální racionální metody na principy vyšší podstaty, výsledky své trivializace vsugerovali jako vědecké celému světu. Murray se domnívá, že společenská neurastenie, tedy i odrůdy různých bolševismů, mají původ v německé filozofii. Heidegger v období svého okouzlení vůdcem tvrdil, že „klíčové rozhodnutí pro Německo (a tedy i pro svět) bylo učiněno". César překročil Rubikon a otevřel dějinám císařskou epochu, Heideggerův Rubikon překročil Adolf Hitler. Němci nahradili v osvícenské epoše boha kulturou a filozofií, ale nakonec to vždycky skončí u perverze. Dnešní doba už nevěří v sílu myšlenky a tedy se může zdát absurdním, že by filozofie mohla způsobit takovou devastaci, ale tyto ideje formovaly systém, v kterém žijeme a který nás ovládá. Dnešní doba už nevěří ani ve vědu, ani v osvíceneckou racionalitu, lidé se dnes domnívají, že existuje někdo, kdo zná pravdu, resp. ukáže, kam dál, důvěřuje se umělcům v televizních show nebo přizvaným expertům na okraji TV zpráv, populárním kněžím apod. V okamžiku, kdy se ukáže, že jejich výpovědi nikam nevedou, přizvou se jiní experti a umělci.    
     Německé ideje velkých napájely nacismus, píše Murray, intelektuální a politické zamoření v Evropě německou perverzí se Evropskou unií silně upevnilo. Síly, které způsobily nacismus, jsou stále živé a pervertují evropský svět. Jedině přirozené koncepty národního státu a přirozený patriotismus tomu mohou čelit. V současné době, kdy jde o zablokování postupu všestravující perverze, nejsou relevantní argumenty o omezeném a zpátečnickém národním charakteru, o malých kulturních poměrech a ekonomických možnostech malého státu. Víra v „primitivní“ národ je nosnější než víra v perverzní evropskounijní ideologii, které propadlo velké procento lidí, liberální konzumní post-osvícenecký sen má charakter fanatického náboženství.
        Totalitární ideologie mají evropské a hlavně německé kořeny, odnoží totalitarismu je genderová ideologie, s kterou se čím dál víc ztotožňuje oficiální Evropská unie, tato ideologie se pomalu nastoluje unijními zákony a předpisy. Členské země nemají moc šancí se bránit, Maďarsko je ojedinělým světlým příkladem. Leyenová spustila nehorázné baterie protimaďarských instrumentů, aby zemi srazila na kolena, Maďarsko v evropskounijní perverzní politice nemá právo na své děti. Jaký typ propagandy chce Leyenová vnutit Maďarům? Tušit to dávají německé standardy, v těchto dnech vydala spolková centrála pro zdravou osvětu (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA) oběžník s následující informací.
     Doporučení o standardech sexuální výchovy a o prohloubení následných témat:
Věk do 4 let: masturbace v raném dětství;
od 4 do 6 let: autoerotika, homosexualita;    
od 6 do 9 let: změna pohlaví, prevence, chtíč;
od 9 do 12 let: genderové nasměrování;
od 12 do 15 let: všechno o tématu „sex“;
        Evropskounijní výchovné standardy jsou vývojově daleko nebezpečnější než byly komunistické výchovně normy v roce 1989. Srp a kladivo, které všichni ignorovali, nahradila kastrace, kterou všichni povinně musí projít. Směs fanatické víry a pseudovědy, která s biologií nemá nic společného. Edmond Burke napsal „aby triumfovalo zlo, stačí když ti dobří nic neudělají“.  

Žádné komentáře: