pondělí 5. července 2021

quebec

Etno-demografické změny

Je zřejmé, že Trudeau není žádným štěstím pro Kanadu, jeho deviantní otec jako jeden z prvních začal s multikulturalismem a syn to dokončí. Multikulturalismus už nebude brzo potřeba, bílou Kanadu tento hlupák úplně zlikviduje. Do roku 2100 má mít podle Trudeau dnes 35 milionová Kanada 100 milionů lidí, samozřejmě ne bílých. Kanada dnes prochází progresívní woke multikulturní revolucí, z které dýchá na civilizovaného Evropana pekelná hrůza. Kanadu proměnila anglosaská ideologická perverze v maják světového multikulturalismu. V „demokratickém“ ráji dynastie Trudeau je to ještě horší. Alexandr Cormier-Denis v Breizh-info o dnešním Quebecu a Kanadě.

       Cormier-Denis je quebecký esejista, proslul jako zakladatel alternativního média Horizon Québec Actuel a televizním kanálem na youtube NomosTV. Cormier-Denis říká, že začal politickou kariéru ve (quebecké) vlastenecké levici v Parti Québecois, dnes se přiklání k idejím národní pravice, je zklamán neschopností současných suverenistických politických proudů jasně formulovat a prosadit ve společnosti klíčové národní vize, především jde o imigrační a demografické otázky. Vlastenecká televize Nomos-TV, kterou založil, má  auditorium i v Evropě. Quebečtí nacionalisté ztratili dvě referenda o nezávislosti v roce 1980 a 1995, což oslabilo suverenistické hnutí, tradiční suverenistické politické strany prochází intelektuální krizí a celé suverenistické hnutí zažívá období transformace. Dnes se otázka národní identity střetává s masovou imigrací, anglosaská Kanada vepsala multikulturalismus do ústavy, což Quebec nikdy neadoptoval. Quebecká populace, dědici francouzské Ameriky, má vize vkořeněné v národní identitě, Quebečané odmítají šílené projekty o vytvoření post-nacionálního státu. Otázka náboženství a jeho místo ve veřejném prostoru, jak je nárokují mimoevropští imigranti, separuje Quebec od ostatní Kanady, která hlásá kulturní relativismus anglosaské inspirace a adaptaci na fundamentalistické nároky náboženství. Sporem mezi současnou quebeckou vládou vedenou pravicovou koalicí a ostatní Kanadou je poloha laického charakteru státu před kanadskými soudními tribunály. Podobné problémy mohou oživit touhu po separaci Quebečanů tváří v tvář multikulturnímu fanatismu Anglokanaďanů.
       Podle Cormier-Denise vede kulturní levice permanentní mediální válku, která ji má pojistit kulturní hegemonii, tábor národní pravice musí vstoupit do terénu totální kulturní války, je nutné využívat všech prostředků, které jsou k dispozici, musí se vyhrát tato válka o srdce a mozky. Nomos-TV rozšiřuje prostor informování, zábavy a ideologického formování, televize cílí na oslovení co nejširšího možného publika ve volném formátu, ale s pevnou doktrínou v pozadí: obrana francouzského národa v Americe. Od okamžiku, kdy Nomos-TV vysílá v přímém přenosu od 16 hodin, popularita televize explodovala. V Kanadě dochází k největším etno-demografickým změnám z celého západního světa, Toronto je v důsledku masové imigrace dnes už městem s nebělošskou většinou. Podle demografických odhadů v Kanadě v roce 2050 nebude bílá většina. V Kanadě na rozdíl od evropskounijní kamufláže už vládnoucí nezastírají, že dochází k velké populační záměně, zcela bez komplexů je tato politika aplikovaná anglosaskou vládnoucí elitou. Quebec odolává, i média a politické strany si zde dovolí lehkou kritiku politiky masové imigrace, v anglosaské Kanadě něco takového už není možné. V celé severní Americe je to pouze quebecká vláda, která odmítá uznat existenci systémového rasismu, který má být konstitutivním elementem západní společnosti. Posledním nesmyslem z dílny Trudeau je boj proti diskriminaci mezi podnikateli, chce favorizovat černé podnikatele, podle Trudeau bílá populace má uvolnit dominantní společenskou polohu jiným a pykat za svůj minulý zločin, kterým byla dominance bílých v bílé zemi. 

Žádné komentáře: