úterý 6. července 2021

aliance mesita

V Elinactual Antonin Campana o jednom jevu, který se materializuje v západní Evropě a Česko nemůže uniknout, pokud se neseparuje od EU. Mainstream a pravděpodobně i Jourová s piráty a topkou, to budou považovat za teorii komplotu, ovšem pak je teorií komplotu i gravitační zákon. Aliance mezi mešitou v trhem, mešita souzní s těmi, kteří mají v rukou tržní manipulační nástroje tj. prachy. Každý rok dorazí do Francie půl milionu muslimských imigrantů, to jde mimo fantazii margarínového konzumního ráje Česka. S takovým množstvím nových muslimů pokračuje islamizace teritoria velkou rychlostí. Kritičtí Francouzi tomu říkají „velká populační záměna“. Campana píše, že tato hrůzná realita se odehrává před očima apatické evropské populace, Češi asi apatií nejvíc postiženi. Jaký je náhled oligarchie, která má páky moci, pro tuto kastu by nebyl problém okamžitě zastavit nahrazování Evropanů muslimy odjinud. Žádná velká imigrace z jižní Ameriky, ne z Indie, ale ze sousedního Pákistánu, ne z Nepálu nebo Kambodži, ale z Afghánistánu a Indonésie atd. Přitom Kambodžané by zrovna byli o mnoho přínosnější a zajímavější než agresívní a bigotní Pákistánci nebo přímo nebezpeční Somálci. Pouze masy muslimů proudí do Evropy, jiná náboženství se de facto neberou. Je evidentní, že toto je jedním z bodů důkazu hluboké politické manipulace kasty, která má moc.       Proč oligarchická kasta nastoluje na stárnoucí a v některých místech už menšinovou evropskou populaci progresívní likvidační hodnoty, které šokují i příchozí muslimskou populaci? Dvě stě let válek rozložilo evropskou populaci, jak dlouho potrvá rozložení muslimské populace? Z jakého důvodu oligarchická kasta, která manipuluje populacemi, neopustí západní hodnoty a viditelně nekonvertuje k islámským? Proč tato kasta nedeleguje po rychlé konversi, organizaci a kontrolu společnosti, která už je silně islamizovaná, do rukou islámu? Evropského je v evropských zemích stejně už velmi málo. Z jakého důvodu západní oligarchie zdánlivě oponuje ideologii mladé příchozí masy muslimů a to ve jménu hodnot, které ani nejsou evropské nebo jsou to původní hodnoty deformovaného obsahu, v které kasta sama nevěří? Stačí se přihlásit ke koranickému zákonu a dominovat společnosti. Proč se hlásit k republice bez budoucnosti, když mešita otvírá náruč?  
       Antonin Campana se domnívá, že konverze západní oligarchie k islámu není otázkou jednoho dne, ale procesem. Jsou indície, že tento proces probíhá. Jde o nepřirozenou alianci mezi islámem a finanční oligarchií? Není to tak jednoznačné, např. západní finanční sektor bez problémů integroval šarii a akceptoval, že je to jeden ze společenských principů jako každý jiný. Na ekonomických školách začínají vyučovat koranické zákony, na stránkách vlády (francouzské) tyto zákony vyzdvihují, státní administrativa adoptovala fiskální operace založené na koranickém zákonu. Státní zásahy jdou ve směru islámské konverse, stát jedná podle přání elity, která ho kontroluje, tj. podle finančního sektoru. Stát i média reagují vstřícně probíhající islamizaci Evropy. Případ profesora Trappese je symptomatický, když senzibilizoval veřejnost proti islámu, byl ohrožován na životě, ministerstvo školství se za něho nepostavilo, musel odejít ze školy. Znamená to, že jeho slova proti islamizaci neměla státní autorizaci. Nebo další příklad, absolutní podpora oligarchie stravě typu „halal“, všechny mocenské struktury oligarchie literárně podporují tuto ideologii. Kultura „wokenismu“, která se rychle nastolí i v Evropě, založená na dědičném rasismu bílých (včetně antické filozofie) přinutí bílou populaci volit mezi jistým druhem „demokratického“ poddání se, založeném na údajné morální inferioritě nebo najít záchranu v islámu, který oligarchické struktury prezentují jako nevinnou oběť bílé rasy. V jistém nedalekém časovém horizontu oligarchie degraduje (vadnou)evropskou identitu a otevřeně favorizuje (dobrý)islám. Servilní kulturní elity (university, média, politikové, ekonomové, administrativa), které bez protestů akceptují inkluzní rétoriku, gendrovou ideologii, ideologii bílého kolonialismu, nebudou mít problém konvertovat k  islámu.
      Západní kapitalismus konvertuje do islámského, aniž se změní jeho fungování.  Nelze kontrolovat to, co už se formuje. Viděli jsme, jak lze řídit společnost pomocí rozkladu, tato metoda vyžaduje hodně času než nastoupí efekt, metoda příkazů v rozložené společnosti dá rychleji výsledek. Islám v tomto stádiu je nejvhodnějším nástrojem k přikazování a řízení společnosti. Evropská společnost se silným imigračním muslimským segmentem je připravena. Není pochyb, že západní oligarchie spustí toto stádium, je to v jejích čitelných zájmech. V okamžiku, kdy oligarchie samotná konvertuje, pak všichni „progresisté“ (homo, levičáci, transgender, antifa, feministé, LGTB) budou mít velký důvod ke strachu. Budou vystavení islámským principům, přejme jim štěstí. V tomto okamžiku konvertuje k islámským principům i stát, bude následovat sociální mír a naroste společenská bezpečnost. Obtížně se dá predikovat, jestli se evropská etnika úplně rozpustí v islámské mase, nebo si v systému dhimmi (daň) uchovají svůj charakter.       

Žádné komentáře: