pátek 9. července 2021

finance media

Finance a noviny

Kontrola nad informací je nutnou i postačující podmínkou vládní formy zv. totalitní tyranie. Nic dalšího k tomu není potřeba, ovládaní se ovládnou dál už sami. V Německu režimní struktury totálním způsobem až do kompletního zešedivění ovládly všechna média, alternativní mají minimální prostor působnosti. A ovládaní jsou téměř umrtveni a nasměrováni k befelům seshora. Policie je potřebná pouze k pacifikaci nově příchozích milionů příštích Němců. Černoch z Nigérie rozbil minulý týden hlavu průvodčímu ve vlaku, dotyčný těžce poraněn ve špitále, naštěstí policie zasáhla, pokud o události referují mainstreamové noviny, naznačuje se, že ani v tomto případě nemusela policie zasahovat, nejspíš byl průvodčí rasistou a udělal si to sám. Ne náhodou velké procento těchto novin ovládají globalizované finanční konglomeráty.

      Prvním krokem totalitních režimů je převzetí informačních kanálů, a druhým je jejich podřízení jednomu centru ideové pravdy. Finančnímu konglomerátu Penta Invest se sídlem v Limassolu patří 70 regionálních deníků, Annonce atd. Proč finanční skupina se silnou nadnárodní účastí koupí Annonci? Odpověď je jednoduchá, mít v rukách státní registr perverze a úchylek je výnosnější než zlatý důl. Účinnost informačního jedu tohoto mediálního řetězce je nesrovnatelně efektivnější než regionální mediální ovlivnění v období ČSSR, linie psaní krajských deníků byla dozorována krajskými tajemníky, kvalita novin i v autocenzuře novinářů stála nesrovnatelně výš než dnešních krajských deníků. Krajské noviny měly vlastní redakci, žádnou unifikovanou centrální redakci a byly často inkubátorem literárních talentů. Jak účinná je dnešní unifikovaná propaganda, např. v úterý Palatův sloupec o výhodách vakcinace nezastře hlavní memento článku - Orbán je rýsující se diktatura - jsou dobré a špatné vakcíny, dobré mají požehnání EU centra a špatné ty ostatní, v Maďarsku Orbán podle Palaty vnucuje lidem jakoukoliv vakcínu, má to podle něj dokazovat totalitární tvář Orbánova režimu. Pokud si uvědomíme, že tato monstrózní demagogie se v 70 novinách zopakuje, převezme to LandesEcho vydávané za peníze ministerstva kultury německou menšinou, plátek se čte i v Bavorsku, pochopíme rozsah totalitární informační uzurpace. V Německu se občas argumentuje Orbánovou diktaturou a odvolávají se na české zdroje, zde je jeden z nich, navíc s obrovskou publicitou.
      Štrougal v pamětech píše, že Husák, když spolu večer debatovali v jeho domečku v hradním příkopu, mu ukázal depeši z Moskvy, kde mu Brežněv psal o článcích v ústeckoorlických okresních novinách, které se mu zdály vadné. Husák se zoufale ptal Štrougala „Lubo, co s tím mám proboha dělat“. V progresívně zglajchšaltované síti krajských deníků tento problém nemůže nastat. Krajské deníky v různých lstivých formách zpochybňují zvedání důchodů, např. v jednom lstivém článku v krajských denících se píše, že důchodci tak cítí s republikou, že ví, že se musí přinést oběť (na oltář vlasti), tj. nezvedat důchod. Podobné články se vyskytnou ve Francii, v Německu aj. Tato naivní než lstivá forma zákeřnosti prozrazuje, kdo tento propagandistický cirkus zvaný noviny platí, nadnárodní kapitál. Pokud by jim šlo o ekonomické blaho země, pak by nemohli zpochybňovat zvednutí i tak nízkých důchodů, důchodci ve velké většině spotřebovávají české produkty a potencují místní ekonomiku a toto ovšem není v zájmu nadnárodního kapitálu. Krajské noviny málokdo kupuje, dá se odhadnout, že tento byznys neprofituje a finanční skupina kalkulující na bázi ztrát a zisku by se ho musela rychle zbavit, ale nadnárodnímu kapitálu v tomto případě nejde o zisk, ale o ujařmení a zglajchšaltování evropské populace a eliminování národního aspektu. Soudce amerického nejvyššího soudu Laurence Silberman nedávno prohlásil, že až na výjimky demokratická strana téměř kompletně kontroluje americký tisk. Velké finanční skupiny, které jsou ideologicky propojeny s demokratickou stranou, stojí v USA za většinou médií. Mocenská koncentrace v médiích v západním světě je demokracii velmi nebezpečná, vesměs vůbec neznáme osoby, které se za ní skrývají. Jev doprovází ideové zglajchšaltování tisku, progresívní ideologická trivialita se neojevuje pouze v politických komentářích, ale k průniku došlo do všech sfér referování, včetně sportu.    

Žádné komentáře: