sobota 19. června 2021

Yengeorg singapur cina

Singapurský ministr: lid rozhoduje!

Velmi inspirujícím náhledem na politické systémy a na jejich fungování jsou ideje bývalého singapurského ministra zahraničí Georg Yeo v čínském Global Times. Čína slaví sté výročí založení komunistické strany, v západním zúžení se tato strana chápe jako hnutí, které se za sto let nikam nepohnulo. Ministr Yeo se domnívá, že většina západní kritiky Číny neodpovídá realitě, čínští diplomaté na to musí odpovídat, ne kvůli západu, tam se nic nepohne, ale kvůli vnitřnímu auditoriu. Podle Yeo by odpověď měla být ironickou, je to nejefektivnější forma odpovědi západní bigotnosti, která ztratila kapacitu být vtipnou. Buďte elegantní, jak je mezi Číňany zvykem, radí Yeo Číňanům, rétorika je často povrchní, rozhodují činy a realita, řekněme Hong Kong nebo Xinjiang, lidé, kteří mají zkušenost s tamní realitou, musí mluvit nahlas a říct světu jaká je pravda. Víc operujte fakty. Čína bude muset čelit velké kritice ze západu, totiž Čína neznamená pro USA hrozbu, ale je hrozbou pro americkou planetární hegemonii. Nastane doba velkého západního úsilí Čínu vrhnout k zemi. Mezi Čínou a USA panuje studený mír, Čína a USA jsou stále velmi propojené, ale zákonitě dojde brzo k technologickému střetu, mír bude ještě studenější a je nebezpečí, že nastane velmi nebezpečná epocha Studené války. 

Může dojít k válce?
      Vojenský konflikt by vtáhl do hry celý svět a znamenalo by to velký úder humanitě. Na obou stranách je potřeba moudrost. Je velmi znepokojující jakým způsobem USA hrají tchajvanskou kartou. Od Kissengerových dob je akceptování Tchaj-vanu jako součástí Číny bází americko-čínských vztahů. Pokud začnete hrát s tímto podložím, zbortí se celá struktura vztahů. Naneštěstí americký Kongres má své náhledy, v USA se snadno probouzí emoce. Čína dokáže držet teplotu dole, ale v USA to jde rychle mimo kontrolu. Země jihovýchodní Asie čelí dilematu mezi USA a Čínou, preferují zůstávat stranou a mlčet.  
Stane se Čína supervelmocí srovnatelnou s USA?
     Čínská ekonomika předčí americkou. V termínech kupní parity už dnes čínská ekonomika předstihla USA, v termínech příjem na hlavu budou mít USA ještě dlouho předstih, kvůli bohatství, technologii, kapitálu (nejen v USA, ale všude po světě), finančnímu systému atd. Na Čínu mnozí nahlíží jako na hrozbu, kvůli velikosti a jednotě čínského lidu. Pokud by se Čína podobala Indii, rozdělené do kast, jazykových oblastí, náboženství, pak by USA neměly strach. Můžete být ze severní Číny nebo Guangdongu, máte různé dialekty, ale jste Číňanem. Číňané Han věří, že jsou potomky Yan a Huang (staří čínští císaři). Věří ve společnou literaturu, ve společné hrdiny a ve společnou historii. Garantuje to jednoty Číny a extrémní produktivnost.
Čína touží být velmocí typu SSSR nebo USA, hodlá exportovat svůj politický systém a filozofii jiným?
      Čína je příliš stará a moudrá země na něco takového. Čína nikdy nebude mít tyto aspirace, protože ví, že ambice vyčerpávají a přinesou problémy vám samotným. Buďte dobrým sousedem, přítelem, pomáhejte druhým, to je čínský postup. Velmi odlišná mentalita od západu, který má misionářské tradice. Američané se považují za výjimečnou velmoc, která musí šířit své hodnoty po celém světě. Tak na sebe nazírají. SSSR měl podobnou koncepci. Čína nemá tento instinkt. Určitě nebyl vepsán do její historie a určitě to není její zájem. USA nastolují svoji dominanci všude ve světě, do té doby, dokud se nezbortí její povědomí o vlastním zájmu, se Čína nikdy nestane takovým big brother. Nevyhnutelně dojde ke konfliktu mezi USA a Čínou a potrvá to řadu let. Jednoho dne si USA uvědomí, charakter Číny je velmi odlišný od amerického, Čína musí existovat, protože to bude rozhodující pro válku a mír ve světě. Čína se stane velkou vlivnou mocností, bude to znamenat velkou hrozbu západnímu liberálnímu systému.  Mnohé země třetího světa hledají svůj modus budoucí existence. Západní země jim vysvětlují, že existuje pouze západní způsob budoucnosti, nyní Čína ukazuje jinou možnost. Čínský úspěch vyvrací konvenční pravdu – existuje jen západní cesta. Na západě existuje spousta dobrých věcí, které musíme inkorporovat do našeho vlastního systému.
Singapur a Čína
     Singapurský politický a administrativní  systém je odvozen od britského, ¾ obyvatel Singapuru jsou Číňané, jde o podobnou genetiku se společnými kulturními geny. V Singapuru od roku 1959 vládne jedna demokratická strana (PAP), je schopna procházet vítězně od jedněch voleb k druhým. Není to komunistická strana, je demokratická, ale její organizační struktura má leninské kořeny. Řadu let jezdily do Singapuru jedna čínská delegace za druhou, studovaly administrativní regulace, principy zdravotního systému, obchodní dohody atd. Sdílíme s Čínou dobré i špatné zkušenosti.
Americký demokratický model je vhodný pro východní a jihovýchodní Asii?
           Mé pojetí demokracie jde zpátky k esenci demokracie, tj. k řeckým kořenům  - lid rozhoduje! Lincoln mluvil o vládě lidí, lidmi, pro lidi. V tomto smyslu je Čína demokracií. Na západě debata o demokracii není o podstatě, ale o způsobu implementace. Na západě jsou klíčové volby a oddělení mocí.. Čínský koncept je o morálním fundamentu centrální vlády, jde to zpátky ke Konfuciovi a Laotze. Jak vládnou stálo vždycky v centru čínského filozofického myšlení. Čína jde k demokracii vlastní cestou. Co je demokracie? Musíme jít zpátky pod strukturu a systém. Můžete mít nejlepší systémy, ale stále je tu demokracie kontrolovaná malou skupinkou superbohatých. Ve Švýcarsku mají velmi odlišný systém od evropského, rozhodnutí jsou schvalována lidem v referendu na kantonální úrovni. Aplikovat americký model není v jihovýchodní Asii možné, např. na jednáních ASEANu se nikdy nehlasuje, vždy musíme nalézt konsensus, pokud to není možné, řešení odložíme. Hlasování není žádným magickým řešením. Japonsko je chyceno v západním modelu, ale systém tam operuje velmi japonsky, podle historických tradic. Vládnoucí liberálnědemokratická LDP sestává z frakcí, které mají své náčelníky a ostatní jsou loajální. Pochází to z historického systému daimyo. Když člen parlamentu jde do důchodu, nahradí ho syn nebo dcera. Čína je 5000 let starou civilizací. Vede ji komunistická strana, která reprezentuje všechen lid, všechny společenské vrstvy. Dole na vesnické úrovni se volí a nad tím permanentní stav debaty a diskuze o tom, kdo je lepší, aby vedl. Prezident Xi udělal pro Čínu něco velkého, zvrátil tradiční korupční trend. Pokud bude mít Čína korupci pod kontrolou, bude mít velmi světlou budoucnost.
Efektivnější forma vládnutí – jedna strana nebo multistranický politický systém?
     Neexistuje jednoznačná odpověď. Nejdůležitějším faktorem není struktura systému, ale morální kvality lidí a vůdců.
Jaká budoucnost pro čínskou komunistickou strany?
      Byla založena v dobách, kdy průměrný člověk čelil hrůzným obtížím, Čína byla rvána velmocemi na kusy. Komunisté měli mnoho idejí, jak by Čína měla postupovat, něco se realizovalo, mnohde neuspěli, Důležité je stále hledat cesty k budoucnosti a učit se z minulých chyb, důležitou kvalitou je skromnost, ta umožní člověku vyhnout se chybám a stále se učit. V I-ťingu je ze 64 hexagramů pouze jeden bez negativního aspektu, je „qian“ (谦). 

Žádné komentáře: