neděle 27. června 2021

orban rutte gender

Měl slzy v očích…

Evropská unie dojemnou soucitností připomíná „kvalitní“  červenoknihovní romány zapomenutých autorů Maryna Horynova nebo Na zámku vojetínském. Televizně-unijní veřejnost v Beneluxu dojaly k slzám slzy lucemburského ministerského předsedy Xaviera Bettela, který je ženatý (opticky) s chlapem, když se dozvěděl o maďarském zákoně zakazujícím advokátům genderové revoluce a gay-lesbo organizacím a televizím propagovat tento evropskounijně pokrokový životní styl mezi mládeží mladší 18 let a už vůbec nesmí tato propaganda do škol. Holandského rafana Rutteho, který nejspíš (opticky) simuluje chlapa, popudil maďarský zákon do té míry, že před kamerou divoce vykřikl, že Maďarsko by mělo být z EU vyškrtnuto a donutí Maďary do kolen, jak je dnes v „pokrokovém“ světě módním hitem. Jaké komedie tento kašpar předváděl, když opouštěla EU Británie a nyní chce vyškrtnout Maďarsko, spíš by je nechal vojensky obsadit, než by připustil tento rozumný proces.

      Maďarský zákon je vydán v maďarštině a evropskounijním trotlům to přežvýkali jejich sex asistenti z LGBT, jasně to vyplývá z faktu, že nikdo z nich, včetně Leyenové, nejsou schopni citovat něco konkrétního z maďarského zákona, pouze tlachají o diskriminaci lesbo-gay organizací. Řekla to i maďarská ministryně spravedlnosti Vargová, dodala, že Maďarsko EU neopustí, ale naopak, ji zbaví pokrytectví. Proti Turkům museli Maďaři vyvinout gigantickou energii, v tomto případě to bude ještě horší. Podle CNN pouze Slovensko, Slovinsko, Bulharsko a Polsko podpořily Orbána na summitu evropských lídru.
         Obnovení prokreativní přirozené vize v krizí postižené Evropě musí být hlavním posláním výchovy, automaticky to přinese i renezanci ostatních výchovných témat. Žádná erotická obsese nemůže být normou. Reakce evropskounijních pohlavárů a jejich politicko-erotického apendixu jsou pochopitelné, pokud se nedovolí v kategorii pod osmnáct propaganda sexuálním variantám, velké procento těchto lidí unikne spárům a svodům variantního pokrokového sexu. Jednoduše evropskounijní centra přijdou o velmi žádaný materiál. Kdysi arcibiskup Rio de Janeira ve velmi citovaném hovoru s americkou televizí dokazoval, že současná západní společnost je v podstatě pedofilní. V Evropské unie je to téměř pedofilní.  
      Místo přirozených tabu erotická kuchyně od mateřské školy, pedagogika ukojení chtíčů místo lásky a plození dětí. Z logiky komisařů EU plyne, že  oběti z LGBT popř. z EU byrokracie, jsou diskriminovány z důvodů zmaření potenciálních možností ukojení svých příštích slastí. Demokracie nejsou soucitné slzy sebelítosti ze zmařené lásky k adolescentům, ale jak píše Christopher Lasch, demokracie si žádá na prvním místě respekt k druhým, k Maďarům a ke konzervativní většině obyvatel samotné EU.  Ať si to přejeme nebo nepřejeme, limity lidské společnosti jsou vymezeny systémem nepřekročitelných tabu, pokud se překročí, nastoupí zkáza. Jedním z nejdůležitějších civilizačních tabu je absolutní ochrana generace do patnácti let před průnikem se sexuálním světem dospělých a u věkové skupiny mezi patnácti a osmnácti lety je možná interakce daná přirozeným impulsem adolescentů. Jedním z důležitých vývojových aspektů je ovlivnění mladého člověka přirozeným okolím vrstevníků, které se silně podílí na budování jeho hodnotových hierarchií. Do tohoto komplikovaného světa, na němž závisí budoucnost národa, nelze pustit agenty pokrokového erosu.  I bez znásilňování adolescentního světa evropskounijní osvětou se vždycky nastolilo jisté procento homosexuálních partnerství, které odpovídá přirozenému biologickému výkyvu.    

Žádné komentáře: