středa 26. května 2021

ngt gmo

Postmoderna (v EU)

29. dubna zveřejnila evropskounijní Komise raport (viz) o nových genomových technologiích, ze zprávy je zřejmé i laikovi, že v EU nad vědou a jejími praktickými aplikacemi bdí „ušlechtilá“ dominantní ideologie Evropské unie. Nové genomické technologie (NGT) jsou neobyčejně slibnými postupy v zemědělství, agroprůmyslu a v medicině. Genetické přepisování (gene editing) má silný nástroj v tzv. molekulárních nůžkách, za které dostali loni Jennifer Doudna a Emmanuelle Charpentier Nobelovu cenu. Dubnový raport Komise osvětluje, jak budou nové technologie v EU regulovány. EU je oproti USA, Číně a jiným zemím silně pozadu ve využívání NGT technologií. Důvodem k brzdění těchto biotechnologií (ale i jiných) je postmoderní evropskounijní ideologie absolutního eliminování každého rizika, ovšem s tím se eliminuje i vývoj. EU regulace GMO (geneticky modifikované organismy) a právní uchopení pojmu, které neodpovídá vědecké racionalitě, přispěly k zabrzdění biotechnologické revoluce v Evropě, transgeneze byla objevená v Evropě, ale praktické aplikace se musely vyvíjet jinde, ovšem produkty se do EU importují.

      Magazín Causeur publikoval článek biologa Marcela Kuntze, který je ředitelem výzkumu v CNRS (národní výzkumné centrum).  Je jasné, že pokud se NGT budou muset řídit pravidly pro GMO, pak Evropa ve vývoji a využívání těchto technologií odpadne. V zprávě Komise se doznává, že stávající legislativní rámec neodpovídá ani potřebám, ani očekávání, ani cílům. Čekalo by se, že se byrokrati napraví, když něco takového přiznávají, ale platí opak, regulační zátěž ještě narostla. Pokud politika havaruje, pak nemůže normálně fungovat nic dalšího.. a do prostoru vstoupí soud. Soudní dvůr EU naznal, že mutageneze (modifikace DNA), kam patří i nejnovější technologie (NGT), spadají do rámce zastaralé legislativy GMO. V dubnové zprávě EU se zmiňují evropské vědecké instituce a názory angažovaných v simulované demokracii (X řekl to, Y si myslí opak..) dvou nesmiřitelných stran. Průmysl a vědecká sféra, která přišla s novými technologiemi do styku, jsou pro-biotechnologie, sféra ekologické politiky a její franšízové organizace jsou proti. Zelený pakt představený Komisí v roce 2019 nové biotechnologie nezmiňuje, stoupence nových technologií uspokojuje, že dubnová zpráva aspoň mluví o potenciálu nových genomových technologií v oblasti udržitelného zemědělství a potravinářství. Nedá se však dovozovat, že NGT mají mezi státy většinovou podporu, obzvlášť po odchodu Británie, která byla stoupencem nových biotechnologií a po očekávaném politickém vzestupu německých zelených, kteří jsou ideologicky anti NGT.
       Princip preventivní opatrnosti je ve zprávě zmiňován, tato ideologie se chce vyhnout jakékoliv tragické události, Evropská unie tedy záměrně opustí nejen velké dějiny, ale i technologické a vzdá se výhod, které nové technologie přináší,  v obou případech to vede k rezignaci na geopolitickou roli. Aby se vyhnula opakování tragedií svých dějin, EU se utíká k velkým principům (demokracie, právní stát, lidská práva atd.) a aby se vyhnula technologickým nehodám, vyvinula další principy: preventivní opatrnost (katalogy norem), účast občana (včetně technologických debat např. o klimatu), environmentální právo (většinou diktováno obchodníky se strachem z životního prostředí). Evropská unie je přesvědčena, že tyto dobré pocity ji vyvyšují na morální vrchol, ovšem spíš ji tyto ideologie deklasují.                   

Žádné komentáře: