neděle 2. května 2021

model amerika

Americký model

 Ding Gang je senior editorem novin čínského mainstreamu Global Times (GT), časy se mění, zdá se, že čínský mainstream je dnes plodnější a kreativnější než ideologií a dogmatismem posedlý západní mainstream. V GT píše editor o americké formě kapitalismu „USA jsou hegemonem současného kapitalismu?“  Spousta problémů, které se objevily v 21. století je podle čínského editora důsledek americké formy kapitalismu, speciálně sociálního rozvrstvení americké společnosti. Vede to k otázce, zda-li současná forma kapitalismu má udržitelný charakter. Od ekonomické krize v roce 2008 americké a západní elity prohloubily úsilí o re-konceptualizaci kapitalismu. 

       Thomas Piketty publikoval v roce 2014 brilantní „Kapitalismus v 21. století“, Piketty studoval ekonomická data 200leté časové řady, dospěl k závěru, že bohatství roste rychleji než HDP, znamená to, že peníze generují víc peněz než lidská práce. Pokud tedy stát nemůže kontrolovat distribuci kapitálových toků, nepochybně v celé společnosti narůstá sociální  nerovnost. Piketty je advokátem větší spravedlnosti v sociální distribuci zdaněním bohatství. Jiní teoretici argumentují, že pouze fundamentální transformace kapitalismu zastaví rostoucí vzdálenost mezi bohatými a chudými. Vycházející švédská vědecká hvězda Martin Hagglund zastává tento náhled, argumentuje, že kapitalismus má v majetkových nerovnostech velkou motivaci a redistribuce není reálným řešením. Podle čínského editora malé reformy kapitalismus nezachrání. Problémy současného kapitalismu mají dopad na vzdělané americké generace tzv. „millennials a generation X“, mladí jsou zatíženi studijními náklady, mají problémy s placením nájmu i s nalezením dobrého zaměstnání. V dnešní době končí v Americe epocha platnosti Reaganova paradigmatu. Snadné finance Obamovy administrativy, obchodní spory Donalda Trumpa a řada dalších fakt dokazují, že USA se odklonily od neoliberalistických principů jako laissez faire a volný obchod. Konkurence mezi Trumpovým populismem, Sandersovým demokratickým socialismem a politickým establishmentem dovedla americký kapitalistický model na rozcestí. V příštím kroku mají USA několik možností: zvednout daně na bohatství, na big byznys a Wall Street nebo zlomit monopoly a přivést zpět do USA nadnárodní korporace, aby zde platily daně.
     Jaký to přinese efekt? Systém se posune směrem k většímu benefitu nižších a středních tříd, bude nutné ztlumit nerovnosti v příjmech, v zdravotní péči, vzdělávání, rasové nerovnosti atd. Historie ukazuje, že americký kapitalismus se vyvíjel a adaptoval, v každém významném krizovém bodě byl schopen signifikantní změny. Akumulace distribuční nerovnováhy vedla dnes k narušení politické spolupráce mezi sociálními kategoriemi. Problém distribuční nerovnosti eskaluje a rozdělil společnost, bez vážných systémových reforem není možné přemostit společenské rozpory. Budoucnost amerického kapitalismu bude záviset na tom, jak bude probíhat de-amerikanizace samotných Spojených států.        

Žádné komentáře: