pátek 30. dubna 2021

identita

 Identita&identita

     Témata identit menšin, kterými se dnes operuje v západním světě, nemají žádné vývojové oprávnění, jsou projevem totální degenerace západu a v některých aspektech ukazují na prvky fašismu v politickém systému, např. v některých amerických státech (Vermont) administrativa vylučuje bílé občany z očkování proti covidu, mladý černý drogový dealer má prioritu před bílým starcem. Dnešní Spojené státy s fašizujícími politickými tendencemi znamenají kvůli svému vlivu na české politikum pro náš stát vrcholné nebezpečí.  

       Skupinová  identita vyššího druhu na bázi jazyka, náboženství, výjimečné geografické polohy atd. je charakteristická pro civilizaci, identita prehistorické  tlupy byla nahrazena civilizační identitou a národní identita je její hlavní historickou podobou, národní identita je zhmotněním primární loajality člověka, kterou je rodina, klan a národ. Národ znamená výlučnou univerzální formu státní  organizace lidské společnosti, tj. národ-stát je univerzálně platnou normou. Podle některých historiků měl národ v moderní podobě krystalizovat až od 17. století, ovšem obraz národa se přesvědčivě rýsuje i v Bibli se všemi aspekty, které dnes považujeme za moderní. Podobně se vyjevují národní struktury v Hrozného Dějinách Blízkého východu, ovšem v chetitských archívech, které by podpořily biblické koncepty si čte na rozdíl od Bible jenom hrstka vyvolených a tak v dnešní skeptické době se pochybuje o biblických konceptech, ale v každém případě je v Bibli pojem národa a suverénního státu přesvědčivě uchopen. Národní stát mohl být temporálně potlačen nastolením impéria, které usurpovalo přirozené funkce národního státu, ovšem vždy jen na jistou dobu, po čase se impérium rozpadlo a na jeho troskách povstaly z popela národní státy. Evropská unie je navzdor masívní mainstreamové propagandě příkladem temporálního antidemokratického impéria, evropskounijní impérium pomalu krystalizovalo pomocí zdánlivě nevinných principů, jako je středověký princip subsidiarity, kterým evropští politruci rádi operují. Evropské impérium je dominováno Německem se všemi negativními důsledky závislosti tohoto státu na americké politice. Politický trpaslík dělá ze svých protektorátů ještě menší politické trpaslíky než je sám a v této konstelaci nemohou existovat politici hodní toho jména, pouze třeba i půvabné, ale trpaslice typu Jourová, Pekárková nebo trpasličí piráti atd.  
         Pojem národní identity krystalizuje v mnohonárodním Rusku, velkým teoretikem ruské národní identity je akademik Tiškov, ruský mnohonacionální národ je postaven na jazyku, kulturně historické jednotě a stmelujícím posláním ruského etnika. Z národní identity se vyvozuje ruská státnost. Teoretici ruské státnosti vychází z toho, že Rusko je národním státem multietnického ruského národa, ruský jazyk a ruská kultura jsou společným faktorem sjednocujícím ruská etnika. Prezident se ztotožňuje s tímto  pojetím národa, ruský národ je historickou entitou a bází  občanské společnosti. Toto pojetí národa je v souladu s pojetím národa i jinde ve světě (Španělsko, Pákistán, Indie..). V Indii přes vyhrocený hinduistický nacionalismus je idea národního státu nesena od Gandhiho a Néhrua indickým občanským nacionalismem, dík tomu se země nikdy nerozpadla. Kupodivu i čínská idea národního státu nesplývá s většinovou etnickou skupinou Han, ale s ideou čínského národa všech čínských občanů, tj. dalších 100 etnických skupin.  Existence státu má legitimní oprávnění pokud jeho populace na sebe nahlíží jako na sjednocený národ a ke státu je loajální. V případě česko-slovenské symbiózy nebyly tyto předpoklady splněny, neexistoval československý lid, ale lid z Čechů a Slováků, důvody spočívaly pravděpodobně v rozdílném historickém vývoji.  Žádné komentáře: