pondělí 10. května 2021

ukrajina fakta

Faktograficky

Ukrajina se od rozpadu SSSR snaží vnutit coby chudá příbuzná západnímu světu, Janukovič, který obrátil kormidlo k Moskvě, byl rychle svržen, je záhadou kým, Ukrajinci, kteří zrovna nejsou ze západní Ukrajiny, neprojevují žádnou protiruskou animozitu. Z Ukrajiny udělal sovětský režim a tehdejší těsná spolupráce s Ruskem průmyslovou a agrární velmoc takové dimenze, kterou by  mohla závidět i Francie. Alexandr Sokolovský uvádí v ukrajinském Obozrevatěl zajímavá fakta.

    Ukrajina zaujímá:
1. místo v Evropě v zásobách uranové rudu;
2. místo v Evropě a 10. ve světě v zásobách titanu;
2. místo ve světě v zásobách manganové rudy (12% světových zásob);
2. místo ve světě v zásobách železné rudy;
4. místo ve světě v hodnotě přírodních zdrojů;
7. místo ve světě v zásobách uhlí;
1. místo v Evropě po ploše obdělávané půdy;
3. místo ve světě po ploše černozemě (25% světových ploch);
1. místo ve světě v exportu slunečnicového oleje;
2. místo ve světě v produkci a exportu ječmene;
3. místo ve světě v produkci kukuřice a 4. místo v exportu;
4. místo ve světě v produkci brambor;
1. místo v Evropě ve výrobě amoniaku;
2. místo v Evropě ve výrobě plynových a ropných trub;
3. místo v Evropě v kapacitě atomových elektráren;
3. místo v Evropě v hustotě železniční sítě;
4. místo na světě v exportu turbin pro atomové elektrárny;
4. místo ve světě ve výrobě raket-nosičů;
10. místo ve světě v produkci oceli;

      Efektem několika desetiletí trvající spolupráce se západní Evropou a USA je vylidňující se Ukrajina, miliony Ukrajinců pracujících téměř bez výjimky v inferiorních pozicích v západních zemích a konec pelotonu v statistikách mezinárodních ratingů.
- 111. místo ve statistice prosperujících zemí podle The Legatum Institute;
- Ukrajina patří mezi pět zemí na světě nejvíc postižených snížením počtu obyvatel;
- 117. země ze 180 zemí ve statistice korupce;
- Předposlední místo na světě ve Future Brand Country Index, index kvantifikuje rozvojové možnosti firem;
- 110. místo ze 149 zemí ve World Happiness Report 2021 (první je Finsko);
- Ukrajina je ve statistice Jenské univerzity na prvním místě v Evropě v úmrtnosti na srdeční choroby v důsledku vadné životosprávy;
- Ukrajina zaujímá poslední místo v Evropě v HDP na hlavu;
- Podle statistik mezinárodní organizace práce je Ukrajina na 127. místě ze 160 zemí v mzdové úrovni (194 dolarů);
 


    
 

 

 

Žádné komentáře: