úterý 23. března 2021

rieff daneen

Metamorfóza (ne)možná

Západ, kam nám vstupenku podle televizní verze pravdy vybojovali disidenti se sametovými studenty, prožívá bezesporu velmi nebezpečnou krizi, pokud téměř všechny anglosaské univerzity bojují s Homérem a se Shakespearem a antické dědictví považují za rasistický předsudek, je jasné, že doba vykolejila ze své dráhy a nejspíš už nejsme na správné straně. Předevčírem v New York Times černošská vědkyně z Haiti popsala rasistickou roli bílé suprematistické ikony Napoleona Bonaparte, článek v NYT je obvykle pokynem všem ostatním revolucionářům, což je dneska téměř celý americký kulturní establishment, aby se na kořist vrhli, během pár hodin se přidala i revoluční imigrovaná Francie. Černá vědkyně zapomněla dodat, že během černé revoluce počátkem 19. století na Haiti, její předkové nemilosrdně zabili všech 25 tisíc bílých Francouzů. 

        Západní civilizace ztratila jeden významný záchytný bod, totiž ekonomickou korekci nesmyslné politiky a civilizačního směru, jednoduše v perverznějších dobách se společenský produkt přestal dostávat rozsáhlým nižším segmentům společnosti, obvykle těm, které produkt tvořily a ty si vynutily politickou změnu. Společnost dnes produkuje zdánlivě dostatečně, aby utáhla sebevětší politickou a kulturní perverzi. Např. nikdy v historii si nemohla společnost dovolit otevřít hranice milionům imigrantů a živit je, musela se proti něčemu takovému silou bránit, aby si uchovala na prvním místě svůj welfare.  
         Většina významných amerických myslitelů stojí v opozici k liberálnímu mainstreamu, považují za nutné oživit to podstatné a evolučně nosné doliberálního období. Liberální svoboda jako svoboda od povinností a vazeb na předky a potomky se neukázala vývojově perspektivní, člověk si nevolí svoji identitu. Někteří konzervativní myslitelé se domnívají, že regenerace společnosti spočívá v oživení pracující třídy, operuje se termínem „working class conservativisms“, elity se neztotožňují s celou společností, ale pouze se svým úzkým egoistickým zájmem. Podle Michaela Linda sociální pojetí spravedlnosti západních elit je jedovatá směs manažerismu a progresívního egalitarismu, elity pohrdají pracujícím segmentem, je nutné vyměnit elity k představě pracujících, zaměnit personální sestavu elit za antiliberální. Velký myslitel Philip Rieff, na něhož se američtí konzervativní myslitelé často odvolávají, napsal, že způsob života musí být vnořen do svatého řádu tj. do konceptu universa, náboženství je naše krev, čím víc to společnost odmítá, tím víc je nemocná, na západě je to fatální. Podle Rieffa posvátný řád formoval sociální řád, boha Abrahamova a Izakova západní společnost vykopla a nahradila bohem chtíčů. Ovšem může vůbec západní společnost znovu dojít k nějakému posvátnému řádu, bohové jsou snad definitivně mrtví a naše dogmatické matematicko-fyzikální pravdy přece nic dalšího nestrpí? Katolické i protestantské křesťanství dobře plní svou funkci charitativní neziskovky pro imigranty a na ostatní nemá ani kádry.
        Podle Patricka Deneena Rusko rozpoznalo meze postliberalismu a nyní je na cestě směrem postkomunistického neliberálního politického a sociálního řádu. V Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) se předevčírem objevil článek o překvapujícím zmrtvýchvstání křesťanství v Rusku. Znovuzrození pravoslaví je zásluhou dnešního ruského prezidenta, jde o nebezpečný jev, neboť to probouzí sympatie i v USA. Ruský prezident postavil Rusko na nohy z bahna liberalismu, téměř v intencích velkých amerických konzervativních myslitelů. Je velkou Putinovou zásluhou, že duch náboženství dějinného rozměru se pomalu krok za krokem vrací do povědomí společnosti, to je asi jediná možná cesta k nastolení posvátného řádu, o kterém mluví Philip Rieff, žádná revoluce tu není možná. Putina nechala v 18 měsících tajně pokřtít jeho matka, metropolita Ruské pravoslavné církve Tichon Ševkunov říká, že Putin je pevným pravoslavným křesťanem. Novinář v DWN pochopitelně nepřekročí svět svých liberálních pověr a přikládá to prezidentově geopolitické hře, ve východní Evropě se 70% obyvatel považuje za pravoslavné a s tímto křesťanstvím proudí do těchto zemí ruský vliv.      

Žádné komentáře: