neděle 14. března 2021

kinzler grenoble

Hlídají je tajní

Dva profesory Institutu politických věd (IEP) v Grenoblu označili studenti za tiché podpory pedagogického sboru za islamofobní, počátkem března vyvěsili jejich jména na budovu s bojovnými hesly proti islamofobům ve stylu anglosaské „Cancel Culture“. Dva profesoři proti všem, kolik procent ostatních souhlasilo s likvidaci profesorů se neví, ale zbabělí byli všichni. Ve Francii nejdřív dojde k profesní likvidaci a pak už to nabralo středověké obrátky, nejdřív vyobcuje církev a pak světská moc dotyčného upálí, ve francouzském případě mu uříznou hlavu. Případ se velmi často v různých variantách opakuje od jedné univerzity k druhé. Řešení není složité, Evropa potřebuje peníze po ekonomickém útlumu a zde se miliardy zbytečně tratí na nepotřebné instituce, nejlépe všechny fakulty politických barev zrušit, i v Česku, ať jdou bojovníci proti islamofobii a za demokratické chvilkové radosti makat i s pedagogy, demokratická společnost nemůže subvencovat hlasatele amerického bolševismu a jejich užitečné idioty. Politické teorie každý nejlépe nastuduje sám v tichém nočním rozjímání nad knihou.

            Na vysoké škole v Grenoblu je islám nedotknutelným tématem. 4. března největší studentský svaz UNEF zveřejnil foto velké koláže u bran školy: „Fašisté mezi námi, Kinzler (inkriminovaný profesor) musí odejít, islamofobie zabijí atd.“ Nejspíš chtěli studentíci naznačit, že jako v předchozích případech by měl profesorovi někdo uříznout hlavu. Celá historie začala koncem minulého roku, skupina studentů a pedagogů připravovala tematický týden za rovnost a proti diskriminaci, týden akcí pojmenovali „Rasismus, islamofobie, antisemitismus“. Profesor Kinzler, který zde učí 25 let němčinu, napsal v emailu organizátorce vědkyni Clair. M., že do pojmenování akce nepatří islamofobie, problém se podle profesora může diskutovat na jiném fóru, ale nelze tento fenomén, pokud vůbec existuje, spojovat s antisemitismem. Kinzler: „Kategoricky odmítám sugesci, že (imaginární) pronásledování extrémních muslimů lze dávat dohromady s tisíciletým antisemitismem, který je téměř universální a s rasismem v západní společnosti (stejně jako v islámské a jiné)“. Germanista napsal, že pokud se v názvu zachová absurdní slovo islamofobie, bude to urážet oběti antisemitismu a rasismu, profesor napsal, že v tom případě pracovní skupinu opustí. S profesorem Kinzlerem se ztotožnil jeho kolega Vincent T., který k diskuzi  dodal, že termín islamofobie bere v potaz francouzskou laickou tradici a právo na blasfemii. „Charlie Hebdo obviňovali z blasfemie. Samuela Paty z islamofobie. Nyní se tvrdí, že zákon z 2004 je islamofobní. Laický charakter francouzské společnosti má být islamofobní“. Jakákoliv kritika islámu se dnes ve Francii okamžitě označí za islamofobii, obzvlášť na univerzitách a v mainstreamových médiích. Vědkyně Claire M. a její kolegové v komisi se cítili zraněni Kinzlerovýmy názory. Profesor se jim omluvil, ale setrval na stanovisku.
      Koncem prosince ředitelka výzkumné laboratoře Amilhat-Szary, kde oba pracují, vyjádřila podporu Claire M.: „Negovat ve jménu osobního názoru vědecké výsledky kolegyně, navíc ze stejné laboratoře, znamená útok a násilné morální zranění. Pro nás vědce je důležité nemísit osobní názor a vědecky dokázaná tvrzení“. Po výroku ředitelky laboratoře je zcela jasné, že podobné školy a podobná věda by měly být okamžitě přestavěny na domovy důchodců, vědecký personál může zůstat a uklízet tam. Během ledna studenti, kteří jsou členy ústavní rady, publikovali Kinzlerovy emaily a pomalu proti němu a Vincentovi T. rozjeli kampaň. Profesor Vincent T. nemá moc sympatií  pro pokrokové studenty, vzkázal jim: „Žádám všechny studenty, kteří patří k organizaci Union Syndicale, aby okamžitě přestali docházet na mé semináře a už tam nikdy nevkročili. Můžete si nahradit mé přednášky teologickými lekcemi od imáma“. Profesor napsal, že jeho osoba je studentům tak odporná, že jsou ochotni vystavit jeho život velkému nebezpečí.  Tentokrát se pokroková proislámská mafie zpletla, nad aférou se pozastavil i velký mainstreamový tisk a televize. Vedení školy se muselo přeorientovat v sympatiích a postavit se za profesory, fanaticky pokroková studentská asociace napsala na sociálních sítích, že nikdy nechtěla ohrozit ničí životy a že nepořádají hony na čarodějnice. Ředitelka institutu po několika měsících otálení nakonec minulý týden řekla, že ústav udělá všechno, aby ochránil Klause a Vincenta.  
         Ivan Rioul k aféře. Jedna vlaštovka jaro nedělá (má na mysli odvahu obou profesorů). Klaus Kinzler  vyzývá k otevření huby proti zbabělosti univerzitního světa, otevřít dveře čerstvému vzduchu. Po profesorovi Lemairovi v Trappes jsou to dnes profesoři na IEP v Grenoblu, kteří se stejnou odvahou postavili intelektuálnímu terorismu levičáckého islamismu. Kinzler řekl, že je občan, ale taky bojovník. Zbabělost ostatních profesorů v ústavu je pozoruhodná, podpořili soudní proces islamofobie, který proti oběma zahájil UNEF a Union Syndicale. Dojde svoboda projevu tak daleko, že osvobodí univerzitní svět z intelektuálního vězení? Ve středu ministryně školství Vidalová řekla v rádiu „na univerzitě nepotřebujeme unifikované myšlení“. Realita na vysokých školách je taková, že desítky let se řídí principem vzájemné kooptace podobných, metoda, která vylučuje nonkonformního ducha.   

Žádné komentáře: