neděle 28. března 2021

europarlament sussidario

Taky parlament

Evropská unie je v dnešní podobě generátorem totálního zla, nejhorším trestem pro člověka není hladovění, ale vymazání něčeho, čím se člověk vyděluje z živočišné říše, dnes se domníváme, že je to kvalita mozku, která plodí ojedinělou záležitost v kosmu, kterou je evoluční finále rozum. Ať už homo faber patří metafyzice nebo darwinistům, je to rozum, který dělá člověka člověkem. Rozum člověka se konstituoval tisíciletí v prostorách kolem Kopčemovy tlupy, bavorské dědiny až k národním státům, zde rozum nacházel dost podnětů k sebeevoluci, u otroků přikovaných v dolech na stříbro v Lamii se dá evoluční pohyb rozumu těžko předpokládat. Absurdně jsme se sami přikovali v dolech na evropskounijní margarín, s demokratickým tyátrem kolem hlavy, přirozené instinkty, které jsou nezbytné pro zachování vitálních kvalit a inteligentního druhu vůbec, zde nejsou potřeba a jsou nebezpečné signály, že stav je to definitivní.

      Tzv. Evropský parlament velmi přesvědčivě dokladuje degeneraci ideologického monolitu zvaného Evropská unie. V náhodném videu ze zasedání se dá vidět skandinávská skorožena, která bouchne do stolu právě tím, co má po ruce, aby upoutala pozornost a demonstrativně opustí sál, protože předsedající dal možnost poslanci z Legy nebo AfD říct svůj názor. Profesor Ryszard Legutko, který je členem Evropského parlamentu říká, je to centrum nepoctivosti a pokrytectví, existují dojednání, které vedly k ustavení Unie v dnešní podobě, ale  z důvodů limitované demokracie je reálná struktura moci úplně jinde, profesor říká, že od komunistických dob nikde neviděl tak rozsáhlou vládu dvojích standardů, diktát libovůle a politickou podlost.
         Evropský kontinent se v důsledku počínání neschopných a nekompetentních vládnoucích elit utápí v kovidové pandemii, zdravotní systémy kolabují, chaos v dodávkách vakcín, pomalu se otevírá bezprecedentní ekonomická krize a nezaměstnanost, přitom v USA, Číně, Rusku i Indii se ukazuje návrat k ekonomickému růstu. Seriozní italské internetovské noviny Il Sussidario včera reportovaly šokující zprávu: „Orwell v Bruselu aneb když se „nová práva“ stávají diktaturou“. Zdálo by se, že v dnešní krizové situaci všichni evropští poslanci se budou koncentrovat na řešení reálných evropských problémů, minimálně proto, že jejich apanáže a požitky jsou amorálně vysoké. Novináři Sussidaria odkryli, že poslanecká komise „Rovnost, začlenění a diverzita“ se zabývá změnou politického a mediálního slovníku v Evropě, jde jim o vyčištění slovní zásoby od termínů, které evropskounijním elitách páchnou po rasismu a urážkách. Nový glosář je prozatím označen jako citlivý a vyhrazen pro interní dokumenty, tedy je určen pro evropskounijní instituce a na národní gubernie to dorazí o něco později. V novém slovníku se zakazuje používat termín lesbický nebo gay, správně je „osoba gay“, „lesbická osoba“; manželství homosexuálů je vadný termín, správně je „rovnostářské manželství“; vadný termín „práva gayů a homosexuálů“ se nahrazuje termínem „spravedlivá rovná práva“; matka a otec jsou rasistickými termíny, rodič je správně. Evropskounijní posedlí mají hrůzu z biologie, termín biologické pohlaví není jen rasistický, ale i fašistický, nahrazuje se termínem „pohlaví přiřazené při narození“. Změna pohlaví nahrazena „genderovým přechodem“.  Zdánlivě jde o folklórní komickou blbost evropskounijních parazitů, ale je známé, že na prvním místě bylo slovo, celá lidská inteligence je spjatá s jazykem, používání jazyka indukuje jistý styl myšlení. Novinář v Il Sussidario napsal, že vždycky to má stejný průběh: donutit nás myslet, jak někdo jiný zamýšlí, abychom mysleli. 

Žádné komentáře: