středa 31. března 2021

digital service act

Spolková rada to kapíruje

V dnešním úvodníku FrankfurterAllgemeineZeitung komentuje Michael Hanfeld pokus evropskounijní Komise usurpovat evropskou digitální politiku, v termínech na tento list nezvykle negativních k EU. Bruselská Komise připravuje digitální zákon, plánuje usurpovat rozhodování o digitální politice, pokud k tomu dojde, bude to katastrofa. Spolková rada (druhá parlamentní komora složená ze zástupců spolkových zemí) oprávněně proti tomu varuje.

        Zdání a realita mají podle Hanfelda v Evropské unii k sobě často velmi daleko. Občan začíná být dnes opatrný, když vidí deficit Komise na koronavirovém managementu ve srovnání s Británií. Platí to i pro digitální politiku, když předsedkyně von der Leyenová oznámila, co chystají. „Digital Service Act“, který má nahradit 20 let starou směrnici. Podle Leyenové má nový EU zákon přinést „víc bezpečnosti a zodpovědnosti na digitálním poli, ochránit uživatele a usměrnit digitální giganty“. Pěkná slova, ale podle Hanfelda skrývají velké nebezpečí, na které mnozí upozorňovali a nyní je tu senzační varování od Spolkové rady. Evropskému digitálnímu prostoru hrozí regulační režim se super byrokratickou dohlížecí strukturou, která nejenže zaostává za národními zákony, které byly už zavedeny, ale vysazuje je z působnosti a bude nadřazena stávajícím funkčním mediálním supervizorům. Fundamentální chybou toho všeho je podle Hanfelda fakt, že navrhovaný digitální zákon EU není žádnou orientační linií pro národní regulátory, ale předpisem, který má platit v členských zemích. Zákon je formulován vágně a abstraktně, jako všechy EU  směrnice, přitom překypuje konjunktivy „mohl“, „měl by“, z čehož mohou být šťastny pouze velké mediální platformy. Zákon předstírá, že mu jde o spravedlivou soutěž, ale předepisuje kulturní a mediální politiku, která je vyhrazena členským státům. Plánovaný digitální zákon nezná národní mediální dohled, stanoví, že členské státy jmenují digitální koordinátory, kteří reportují bruselskému centru, něco jako raport u snídaně. Pokud bude tento zákon přijat, může se místní mediální politika zabalit. Spolková rada to přesně rozpoznala, spolkové ministerstvo hospodářství by mělo EU oznámení o digitálním zákonu intenzívně studovat a jednat. Evropskounijní Komise otáčí kormidlem směrem dozadu.      

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Co EU na poli digitálním dělá, dobře dělá. Například vzpomeňme, jak nám neuvěřitelně pomohla povinnost upozorňovat provozovatele internetových stránk na skutečnost, že používají cookies k marketinku a odsouhlasit to kliknutím. existoval obrovský problém a EU ho elegantně vyřešila…