čtvrtek 1. dubna 2021

peace facility

Míroví facilitátoři

Na přelomu tisíciletí se evropskounijní facilitátoři všech odrůd vrhali na Českou republiku jako vosy na nahnilou hrušku, měli být nápomocní  procesům, o kterých se tenkrát všichni domnívali, že jsou jediné možné a správné a vyvedou nás ze zaostalosti, od katastru až po sociální záležitosti. Facilitátoři napomáhali propojení organizačních struktur republiky s evropskounijními centry a vytvoření kádrové základny pro tuto vazbu. Že něco není v pořádku začínalo být jasné po přečtení jejich brožur, kde se např. tvrdilo, že téměř 50% podíl průmyslu v ČR na HDP je něco ultra nemoderního a vzorem nám musí být Francie a Británie, kde podíl klesl na „perspektivních“ 12%. Po jejich instruktážích velmi rychle klesla i potravinová soběstačnost. Po pohlcení republiky EU facilitátoři zmizeli, české kádry se nakonec ukázaly ve smyslu absolutní loajality a servilnosti k EU efektivnějšími.

        Kdysi chtěli napomáhat českému průmyslu k moderním vizím, dnes podobnými prostředky světovému míru. Zpráva v consilium.europa.eu o zřízení mírové facility, je podpořena prohlášením portugalského ministra zahraničí Silvy o evropskounijní facilitaci světového míru: „Trvalý mír a mezinárodní stabilita jsou možné pouze tehdy, když se do nich investuje a jsou po ruce odpovídající finanční instrumenty“. V Portugalsku tradičně mimo komunistů všechny politické barvy počínajíc socany viděly mír v investicích do NATO. 22. března měla evropskounijní Rada rozhodnout o zřízení mírové facility, tedy mimorozpočtového fondu ve výši 5 miliard eur, má sloužit k udržování míru a geopolitické stability. Budou se z něho financovat EU mise v třetích zemích a podporovat příslušné místní kádry. Vždycky jsou potřeba fondy, ale v tomto případě v rukou nekompetentních, navíc s imperialistickou aspirací. EU dlouhodobě financuje evropskounijní, hlavně francouzskou, vojenskou přítomnost v západní Africe, s velmi mizerným efektem. Předevčírem  publikovaly maliské orgány výsledky šetření o lednovém francouzském bombardování ve vesnici Bounti, místo teroristů, jak tvrdí vedení francouzské armády, bylo nejspíš zabito 20 svatebčanů.
         Profesor Eberhard Hamer píše v pi-news, že z tohoto mimorozpočtového fondu, tj. mimo parlamentní kontrolu, se bude financovat export smrtících zbraní po celé planetě, včetně konfliktních oblastí. Evropskounijní byrokracie může nekontrolovatelně financovat protiruské kampaně na Ukrajině a na gruzínsko-ruské hranici a to nezávisle na tom, co už členské státy profinancovaly. Profesor uvádí jako příklad 65 milionů od Maase (spolkový ministr zahraničí) pro organizování teroru proti Lukašenkovi. Generální sekretář NATO Stoltenberg je hrdý na to, že se našly další finanční zdroje proti „ruské agresi“. Zatím se sice žádná nevyskytla, naopak se pozoruje agresívní vojenská přítomnost NATO na hranicích Ruska a stálé vměšování západu do ruských vnitřních záležitostí, které se z fondu pravděpodobně bude financovat ve velkém. Nový vojensko-bezpečnostní fond jde proti demokratickým principům – není pod kontrolou parlamentu, rozhoduje o něm EU politbyro a nejspíš i NATO struktury. Cílem je financování revolucí a polovojenského nasazení v třetích zemích, což samo o sobě má daleko k mírové politice. Profesor si všiml faktu, že vzestup politické levice v sedmdesátých letech byl doprovázen gigantickými vyzbrojovacími programy v západních zemích.           

Žádné komentáře: